Rynek motoryzacyjny Q3 2023

RAPORT: Rynek motoryzacyjny Q3 2023

Wyniki finansowe, nowe inwestycje, rozwój elektromobilności i prognozy na najbliższe lata - podsumowujemy rynek motoryzacyjny w trzecim kwartale 2023 r.

 

Co się dzieje w gospodarce

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,1% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 8,4%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,3% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

 

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 28 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 28,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,0%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 9,9%.

 

GUS - produkcja sprzdana w przemyśle wrzesień 2023
Źródło danych GUS

GUS podał także, że w październiku 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

„Inflacja nadal pozostaje wyznacznikiem nastrojów. Wraz z jej spadkiem do jednocyfrowego poziomu poprawiają się nastroje obywateli. Widoczne jest to w danych cząstkowych, gdzie wskaźnik odpowiadający za wysokość cen jest na poziomie sprzed ponad 2 lat. Lepiej postrzegamy również obecną, jak i przyszłą sytuację gospodarstwa domowego. Przychylniej oceniamy również sytuację kraju. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w październiku notuje najwyższy wynik od blisko 2 lat: -17,9 pkt. Wartość ujemna nadal wskazuje na większą przewagę pesymistów nad optymistami” – komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

 

Według danych GUS inflacja we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wyniosła 8,2% (przy wzroście cen usług – o 9,7% i towarów – o 7,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4% (przy spadku cen towarów – o 0,5% i usług – o 0,2%).

Branża motoryzacyjna w Polsce zadłużona

Niepokojące informacje dochodzą z Krajowego Rejestru Długów, w którym widnieje 12,2 tys. zadłużonych producentów i sprzedawców nadwozi, przyczep, naczep, części, akcesoriów i pojazdów, a także firm zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych. Średni dług jednej firmy z tego sektora to 30 tys.

 

Zadłużenie sektora motoryzacyjnego w Polsce w ciągu ostatniego roku wzrosło i obecnie wynosi 364,6 mln zł. 43 proc. zadłużenia należy do firm sprzedających pojazdy, a 33 proc. do podmiotów zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów.

 

„Najwięcej, bo 158 milionów złotych, muszą oddać wierzycielom firmy zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych. Nieco mniej, bo 119 milionów złotych, to długi warsztatów, zaś 54 miliony złotych należy do sprzedawców części i akcesoriów. Zadłużone firmy motoryzacyjne w największym stopniu zalegają podmiotom finansowym: firmom windykacyjnym i bankom. Mają też problem z regulowaniem usług leasingowych, faktoringowych i ubezpieczeniowych. W sumie branży finansowo-ubezpieczeniowej zalegają na 271,5 milionów złotych. Pozostała kwota to przeterminowane zobowiązania wobec biznesu i długi administracyjne” – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Nastroje w branży automotive

Niemal 50% przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych w Polsce prognozuje, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy produkcja pozostanie na
podobnym poziomie, 45% przewiduje wzrost produkcji w ciągu 12 najbliższych miesięcy – wynika z najnowszego raportu „MotoBarometr 2023” firmy Exact Systems. Natomiast 73% uważa, że w ciągu 12 najbliższych miesięcy zatrudnienie pozostanie na podobnym poziomie.

 

Nowe zamówienia od partnerów z zagranicy to najważniejszy czynnik wzrostu produkcji motoryzacyjnej wskazany przez 8 na 10 przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce.

 

„W ujęciu branżowym, jesteśmy na ostatnim etapie problemów z półprzewodnikami, które tak mocno odbiły się na naszej branży. Klienci są bardziej konsumpcyjni, chętniej odwiedzają salony, w których dostępność samochodów też jest już zdecydowanie większa. Ustabilizowały się także ceny energii, inflacja nie galopuje w górę. Ponadto, odbiór sytuacji geopolitycznej uspokoił się, choć wojna, jaką Rosja wypowiedziała Ukrainie, trwa i cały czas odbija się negatywnie na wiele krajów zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym” – mówi Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems.

 

Wyniki badania wskazują także, że elektromobilność to bardzo ważna część biznesu zakładów motoryzacyjnych w Polsce. 62% respondentów odpowiedziała, że ich firma prowadzi działalność lub badania w tym obszarze. To o 19 p.p. więcej niż rok wcześniej. Jednak porównując ten wynik z innymi badanymi krajami pozostajemy „w ogonie” stawki. Prym wiodą Belgia, gdzie zdecydowana większość, bo aż 92%  respondentów, wskazała na e-działalność (rok temu – 76%), oraz Turcja – 91% wskazań. W Niemczech aż 8 na 10 zakładów już e-produkuje, podobnie w Rumunii, Hiszpanii i Czechach. Mniej e-uczestników rynku niż w Polsce jest tylko we Francji.

Rynek dsytrybucji części zamiennych

Najwięksi polscy dystrybutorzy części zamiennych podsumowali wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r.

 

W raporcie półrocznym Inter Cars informuje, że jej spółka zależna ILS rozpoczęła budowę nowej hali magazynowej w Zakroczymiu. Zakończenie inwestycji o całkowitej wartości ok. 300 mln zł planowane jest na początku drugiego kwartału 2024 roku, przy czym w 2023 roku spółka planuje przeznaczyć na inwestycję ok. 150 mln zł. Dzięki rozbudowie powierzchnia magazynu w Zakroczymiu ma wzrosnąć z 69.000 m kw. do 107.000 m kw. W ramach inwestycji planowana jest również automatyzacja oraz robotyzacja procesów logistycznych w istniejących halach. Podstawowym założeniem rozbudowy i unowocześnienia obiektu było usprawnienie procesu przyjęcia i wydawania towarów oraz zwiększenie efektywności. Dotychczasowe koszty inwestycji, poniesione w okresie 6 miesięcy 2023 roku wyniosły 54 000 tys. zł.

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars w pierwszym półroczu 2023 wzrosły o 25% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022. Wysoka dynamika sprzedaży była efektem utrzymującego się wysokiego popytu oraz wysokich kosztów produkcji, które powodowały automatyczny wzrost cen, a także rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2023 wyniósł 523 132 tys zł i jest o 78 771 tys zł wyższy od skonsolidowanego zysku operacyjnego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

raport finansowy Inter Cars za pierwsze półrocze 2023 r.
Źródło: raport finansowy Inter Cars za pierwsze półrocze 2023 r.

Inter Cars zapewnia, że konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. W bieżącym okresie sprawozdawczym, Grupa odnotowała wzrost sprzedaży na wszystkich rynkach geograficznych.

 

W I półroczu 2023 roku najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku odnotowały spółki Inter Cars w następujących krajach: Serbia (wzrost o 71%), Grecja (wzrost o 67%), Ukraina (60%), Bośnia (wzrost o 37%) oraz Mołdawia (wzrost o 34%). Spółki o największym wpływie na przychody Grupy to: Rumunia (wzrost o 22%), Litwa (wzrost o 30%), Słowacja (wzrost o 15%), Czechy (wzrost o 23%), Węgry (wzrost o 30%), Chorwacja (wzrost o 27%) oraz Bułgaria (wzrost o 27%).

 

Natomiast po pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wartość sprzedaży Inter Cars w Polsce wzrosła o 15,8% – dowiadujemy się z raportu finansowego za wrzesień 2023 r. We wrześniu 2023 roku o 7,7% wzrosła sprzedaż Grupy Inter Cars w Polsce w porównaniu z wrześniem 2022 i wyniosła 631,1 mln zł. Przychód ze sprzedaży całej Grupy Inter Cars wyniósł 1 030,5 mln zł i był o 8,1% wyższy niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.

 

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r. zaprezentował także ostatnio Auto Partner SA. Grupa w I półroczu 2023 roku znacznie zwiększyła poziom przychodów ze sprzedaży – sięgnął on 1,8 mld zł (1 775,2 mln zł), co oznacza wzrost o 31,8% rok do roku. Po pierwszej połowie roku Grupa Auto Partner wykazała wzrost w sprzedaży zagranicznej (+32,5% do 895,9 mln zł) oraz krajowej (+31,2% do 879,3 mln zł). W obecnej strukturze geograficznej 49,5% przychodów w I półroczu 2023 r. Grupa generowała w Polsce, a 50,5% z zagranicznych rynków.

 

Wybrane dane finansowe Auto Partner SA za pierwsze półrocze 2023 r.
Wybrane dane finansowe Auto Partner SA za pierwsze półrocze 2023 r.

 

„Chcemy dalej rosnąć zarówno w kraju, jak i poza naszymi granicami. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie działać na wielu rynkach. W tym kierunku zamierzamy dalej podążać i między innymi dlatego od dłuższego czasu zwiększamy powierzchnię magazynową. Pod koniec 2022 r. otworzyliśmy hub w Poznaniu, a na początku tego roku podpisaliśmy umowę na najem ponad 30 tys. m2 powierzchni w Zgorzelcu (planowane uruchomienie w 2025 r.), co znacznie pomoże nam w dalszej ekspansji, zarówno krajowej, jak i zagranicznej” – podkreśla Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Auto Partner we wrześniu 2023 roku wzrosła do 331,705 mln zł – z 259,365 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2023 Grupa odnotowała 30,16-proc. wzrost sprzedaży: do 2,73 mld zł z 2,097 mld zł w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku.

 

W trzecim kwartale 2023 r. na mapie Polski przybyło kilka nowych filii dystrybutorów części zamiennych. Auto Partner SA uruchomił nową filię w Łomiankach, a Inter-Team otworzył oddział w Lesznie.

 

Oddział Auto Land w Łomiankach zmienił swoją dotychczasową lokalizację, również oddział Auto Land w Pułtusku działa w nowym miejscu. Filia Martex Poznań-Dąbrowa także przeniosła się do nowej siedziby.

Nowości w przemyśle i nowe sojusze

Sporo jak zwykle dzieje się w obszarze przemysłowym rynku motoryzacyjnego i nie zawsze są to optymistyczne informacje. Continental planuje likwidację zakładu w Gifhorn do końca 2027 r., Autoliv, światowy lider w produkcji samochodowych systemów bezpieczeństwa, zamierza zamknąć swoje zakłady w Elmshorn w Niemczech i w Congleton w Wielkiej Brytanii.

 

Z kolei Valeo ogłosiło sprzedaż swojego działu Powertrain Systems funkcjonującego na terenie Rosji firmie NPK Avtopribor. Natomiast MAHLE sprzedaje swoją działalność w zakresie termostatów holdingowi przemysłowo-inwestycyjnemu ADMETOS.

 

Firmy Robert Bosch GmbH, TSMC, Infineon Technologies AG i NXP Semiconductors N.V. poinformowały o planowanej wspólnej inwestycji – budowie fabryki chipów w Dreźnie. Tymczasem już działa centrum testowe półprzewodników w Penang w Malezji, które ma być jednym z najważniejszych ogniw w globalnej sieci produkcji firmy Bosch.

 

Firmy ZF Friedrichshafen AG (ZF Group) oraz Hon Hai Technology Group (Foxconn), największy na świecie producent elektroniki, ogłosiły partnerstwo 50-50 w zakresie systemów podwozi samochodów osobowych.

 

Firma Milwaukee otworzyła centrum logistyczne w Polsce.

Elektrombilność

Licznik elektromobilności PSPA i PZPM wskazuje, że pod koniec września 2023 r. po polskich drogach jeździły 87 724 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 45 198 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 42 526 szt.

 

Liczba samochodów dostawczych i pojazdów ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 5 212 szt. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 18 922 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 619 122 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 1006 szt.

 

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września 2023 r. w Polsce funkcjonowało 3068 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6159 punktów).

 

Mniej optymistycznie rynek elektromobilności w Polsce prezentuje się w opublikowanym w lipcu tego roku raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Większość skontrolowanych przez NIK gmin nie zapewniła wymaganego ustawą o elektromobilności udziału samochodów elektrycznych we własnych flotach, nie korzystając jednocześnie z oferowanego dofinansowania. Przyczyną niskiego wykorzystania wsparcia finansowego były m.in. duży wzrost cen energii elektrycznej oraz słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Problem stanowiły też niejasne zapisy w ustawie o elektromobilności. Władze miast zwracały uwagę na problem braku na rynku ciężarowych pojazdów elektrycznych.

 

Rynek rozgrzewały doniesienia o losach polskiego samochodu elektrycznego Izera. 20 września 2023 roku został opublikowany raport pokontrolny NIK dotyczący wydatkowania środków finansowych na projekt. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż zaangażowanie przez Prezesa Rady Ministrów w II poł. 2021 r. kwoty 250 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji w działalność spółki ElectroMobility Poland SA, realizującej projekt budowy samochodu elektrycznego Izera, za które Skarb Państwa objął akcje tej spółki, było działaniem nierzetelnym i niosącym za sobą ryzyka co do gospodarności wydatkowania środków publicznych.

 

Pod koniec września podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi ogłoszono natomiast, że ElectroMobility Poland wygrała przetarg na działkę pod budowę fabryki Izery. Spółka jest pierwszym inwestorem na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Jak zapewniał Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży, marketingu i ścieżki klienta w ElectroMobility Poland, w rozmowie z Motofaktor.pl Izera to będzie polski produkt.

 

Wśród pozostałych informacji z branży elektromobilności warto przypomnieć, że Grupa Renault i Geely podpisały umowę joint venture, której celem jest osiągnięcie pozycji lidera w zakresie produkcji hybrydowych, spalinowych i niskoemisyjnych zespołów napędowych następnej generacji.

 

Globalne firmy inwestują sporo w rozwój akumulatorów. Otwarte we wrześniu Battery Technology Center w zakładzie w Mirafiori w Turynie, ma umożliwić testowanie i rozwój pakietów akumulatorów do samochodów elektrycznych marek należących do Stellantis.

 

Grupa BMW buduje centrum logistyczne akumulatorów w Lipsku, a Hyundai Motor Group otwiera Joint Battery Research Centre na Uniwersytecie Narodowym w Seulu w celu rozwoju kluczowych technologii akumulatorów.

 

BASF otworzył w Niemczech połączone centrum wytwarzania materiałów akumulatorowych i recyklingu akumulatorów. Natomiast w Szwecji rozpoczął działalność zakład Scanii zajmujący się montażem akumulatorów pojazdów elektrycznych marki.

Prognoza na najbliższe lata

Powrotu do sytuacji w automotive sprzed pandemii już nie będzie, a w ciągu najbliższych kilku lat motobranżę czeka więcej zmian niż
w ostatnich kilku dekadach – prognozują eksperci w raporcie „MotoBarometr 2023” . Część zmian już się dzieje, a najlepszym przykładem jest konsolidacja branży.

 

„To już się dzieje od wielu lat w dwóch modelach. Z jednej strony jako typowe fuzje dwóch firm, które łączą swoje know how motoryzacyjne i technologiczne. Z drugiej zaś, wielu producentów motoryzacyjnych inwestuje w startupy i ich projekty. W ten sposób nie tylko pozyskują nowe kompetencje i wiedzę, ale także odświeżają podejście do biznesu, pokazują większą kreatywność i rozpalają wyobraźnię. Gdyż podejście automotive musi się zmienić ze standardowego, w którym cykl modelu samochodu trwa nawet 6-7 lat, na bardziej innowacyjne jak w branży technologicznej, gdzie przykładem są telefony, aktualizowane co rok” – komentuje Jacek Opala, Członek Zarządu Exact Systems .

 

Z jednej strony koncerny motoryzacyjne wyciągają wnioski z doświadczeń ostatnich lat i dążą do mniejszej zależności od dostawców lub do samowystarczalności. Między innymi budują fabryki w aliansie z poddostawcami, żeby mieć do dyspozycji części i podzespoły na miejscu lub w bliskiej odległości. Po drugie, międzynarodowi gracze przejmują inne podmioty lub łączą siły w celu wzmocnienia swojego know-how i technologii.

 

Ostatnie najbardziej znane fuzje to powstanie koncernu motoryzacyjnego Stellantis z połączenia włosko-amerykańskiego Fiata Chryslera
z francuskim Peugeot-Citroen czy utworzenie spółki joint venture pomiędzy LG Electronics a Magna International (m.in. silniki elektryczne, systemy napędu elektrycznego).

 

Jak wynika z badania „MotoBarometr 2023„, w najbliższych latach fuzji lub wspólnych przedsięwzięć będzie coraz więcej. W każdym z 11 badanych krajów respondenci wskazali fuzje koncernów motoryzacyjnych lub fuzje koncernów motoryzacyjnych i spółek technologicznych jako zjawiska, które najbardziej zyskają na znaczeniu.

 

W efekcie rynek motoryzacyjny będzie zdecydowanie mniej rozdrobniony, a dzięki efektom skali koszty tworzenia nowych, innowacyjnych produktów – głównie w obszarze elektromobilności – będą niższe.

 

Źródło: materiały opublikowane na portalu Motofaktor.pl, raport „MotoBarometr 2023” firmy Exact Systems, GUS, raporty finansowe spółek

 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).