Regulamin | MOTOFAKTOR

Regulamin

Zasady i warunki

Witamy na stronie internetowej Motofaktor.pl. Strona stanowi własność firmy PROautomotive, z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 39-200 Dębca. i jest przez nią obsługiwana. Odwiedzający stronę są zobowiązani do przestrzegania niżej podanych warunków, z którymi należy dokładnie się zapoznać.Zastrzeżenia i zalecenia Niniejsza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych (stron niebędących własnością i / lub nieobsługiwanych przez Motofaktor.pl). Po wejściu w podany link, zewnętrzna strona internetowa może pojawić się na pełnym ekranie lub może zostać wyświetlona jako fragment niniejszej strony. Pojawianie się strony zewnętrznej w obrębie naszej strony ma na celu jedynie ułatwienie powrotu do strony wyjściowej i nie oznacza przejęcia przez nas odpowiedzialności za rzeczoną stronę zewnętrzną nawet wówczas, gdy jest to strona internetowa stanowiąca własność i obsługiwana przez Motofaktor.pl. Linki są zamieszczane po to, by ułatwić odwiedzającym szybkie znalezienie odnośnych stron, informacji o usługach i / lub produktach. Użytkownik strony powinien sam ocenić użyteczność usług i / lub produktów opisywanych na tych stronach. Motofaktor.pl nie ponosi odpowiedzialności ciążącej na właścicielach lub operatorach tych stron internetowych, nie ponosi również odpowiedzialności za towary lub usługi przez nich dostarczane, ani za zawartość ich stron internetowych. Nie przejmuje także gwarancji, warunków ani sposobu reprezentacji w odniesieniu do tych stron, nie bierze na siebie żadnej związanej z nimi odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że treść którejkolwiek z zewnętrznych stron internetowych podanych w formie linku narusza prawo do własności intelektualnej stron trzecich).Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Motofaktor.pl dokłada starań, by wszystkie podane informacje były zgodne z prawdą w chwili ich umieszczania na stronie, nie gwarantuje jednak, że informacja jest w pełni precyzyjna. Motofaktor.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań. Wszelkie materiały zawarte na stronach Motofaktor.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem. Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, oferty, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie. Motofaktor.pl stwierdza wyraźnie, że nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań lub zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowych Motofaktor.pl.Warunki

 

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego

Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy, pliki PDF i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga, prawa do programów komputerowych należą do firmy Motofaktor.pl. Motofaktor.pl nie przenosi na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie.

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody Motofaktor.pl. Użytkownik może skorzystać z treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego.

Użytkownik może:
a) wejść na dowolny fragment strony;
b) wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku.

Użytkownik nie może:
a) kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie - z wyjątkiem wykorzystania dozwolonego pod nagłówkiem „Użytkownik może”. Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony;
b) usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony.

Zmiany warunków 

Motofaktor.pl może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.

Zmiany na stronie / Sposobu działania strony 

Motofaktor.pl może w dowolnym czasie zmieniać format i treść strony.

Motofaktor.pl może zawieszać działanie strony w celu wykonania prac obsługowych, aktualizacji zawartości lub z innego powodu.

Motofaktor.pl zastrzega sobie prawo do odcięcia dostępu do strony bez uprzedzenia i w dowolnym czasie.

Polityka ochrony danych osobowych 


Pragniemy poinformować, iż PROautomotive z siedzibą przy ulicy Kolejowej 28, 39- 200 Dębica zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników naszej strony, zwłaszcza dzieci. Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowaliśmy na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) i międzynarodowych przepisów prawnych. Zwracamy Państwa uwagę, iż korzystanie strony Motofaktor.pl oznacza Państwa akceptację naszej Polityki ochrony danych osobowych.

Jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy?

Zbieramy:


  • dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mailowy, itp.) osób, które są subskrybentami naszego newslettera oraz biorą udział w konkursach organizowanych na Motofaktor.pl

  • dane zbiorowe (informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, strony, na które weszli, itp.).
Stronę Motofaktor.pl można odwiedzać bez konieczności podawania nam swoich danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te Państwa dane osobowe, które przekazali nam Państwo dobrowolnie. Służą nam one do kontaktu z Państwem do odpowiadania na Państwa pytania lub reagowania na komentarze i prośby, a także w celu przesłania Państwu nagród w organizowanych przez Motofaktor.pl konkursach.Jako administrator Państwa danych osobowych, informujemy, iż zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. W naszym newsletterze można też wybrać opcję zaprzestania otrzymywania korespondencji od nas.

Linki do innych stron 

Strona internetowa Motofaktor.pl może zawierać linki do innych stron. Informujemy, iż Motofaktor.pl nie odpowiada za treść tych stron ani za stosowaną tam politykę ochrony danych osobowych.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).