Paliwa alternatywne w motoryzacji - jak zwiększyć ich wykorzystanie?

Paliwa alternatywne w motoryzacji - jak zwiększyć ich wykorzystanie?

Paliwa alternatywne to paliwa lub źródła energii zastępujące paliwa kopalne w transporcie. UE podejmuje szereg działań w kierunku zwiększenia ich wykorzystania w motoryzacji.

 • Paliwa alternatywne do pojazdów bezemisyjnych to energia elektryczna, wodór i amoniak.
 • Paliwa odnawialne obejmują paliwa z biomasy i biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, w tym amoniak, wytwarzane za pomocą energii odnawialnej.
 • Inne paliwa, które mogą pomóc zmniejszyć emisje to m.in. skroplony gaz petrochemiczny (LPG).
 • Około 5% samochodów osobowych i dostawczych jeżdżących obecnie w UE korzysta z paliw alternatywnych.
 • UE chce zwiększyć wykorzystanie zrównoważonych paliw.
 • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora.
 • Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży — zapisz się na nasz newsletter.

 

Transport drogowy odpowiada za około 1/5 emisji dwutlenku węgla w UE. UE chce zmniejszyć swój wpływ na klimat, wspierając wykorzystanie paliw odnawialnych i niskoemisyjnych.

Rodzaje paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne to paliwa lub źródła energii zastępujące paliwa kopalne w transporcie. Wykorzystanie tych paliw może pomóc w dekarbonizacji tego sektora.

 

Paliwa alternatywne do pojazdów bezemisyjnych:

 

 • Paliwa alternatywne do pojazdów bezemisyjnych to energia elektryczna, wodór i amoniak.
 • Elektryczność do samochodów pochodzi z różnych źródeł: elektrowni spalających paliwa kopalne, odnawialnych źródeł energii i elektrowni jądrowych.
 • Pojazdy elektryczne nie emitują żadnych zanieczyszczeń, podczas gdy konfiguracje hybrydowe wymagają mniej oleju i redukują emisję CO2.
 • Wodór, często stosowany w ciężkich pojazdach drogowych i wciąż na wczesnym etapie rozwoju jako technologia, jest pozyskiwany z wody lub związków organicznych. Wpływ na środowisko i efektywność energetyczna wodoru zależy od sposobu wytwarzania – czyli czy jest wytwarzany za pomocą źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa lub biogazowa, czy z wykorzystaniem paliw kopalnych. Przeczytaj o korzyściach z odnawialnego wodoru dla UE.
 • Amoniak może przyczynić się do znacznej redukcji ogólnej emisji CO2, ponieważ jedynymi produktami ubocznymi amoniaku są woda i azot.

 

Paliwa niskoemisyjne na bazie gazu ziemnego:

 

 • Skroplony gaz petrochemiczny (LPG). Pozyskiwany z ropy naftowej i gazu ziemnego, a w przyszłości także z biomasy. Emituje 35% mniej CO2 niż węgiel i 12% mniej niż ropa. W niektórych krajach istnieje dobrze ugruntowana infrastruktura dla samochodowego LPG, znanego również jako autogaz. Jednak w miarę zaostrzania się norm dotyczących LPG nie będzie w stanie zapewnić tak gwałtownej redukcji emisji, jaka jest potrzebna.
 • Sprężony gaz ziemny (CNG) powstaje w wyniku sprężania gazu ziemnego (zwykle metanu).
 • Ciekły gaz ziemny (LNG) jest wytwarzany przez oczyszczanie gazu ziemnego (zwykle metanu) i przechłodzenie go w celu skroplenia. Nie ma znaczącego potencjału redukcji emisji, więc posłowie do PE nie popierają jego stosowania w transporcie drogowym.
 • Paliwa syntetyczne i parafinowe powstają przy wykorzystaniu biomasy lub gazu ziemnego, a także olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych.

5% z 270 milionów samochodów osobowych i dostawczych w UE korzysta z paliw alternatywnych.

Ile pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi jest w Europie?

Około 5% samochodów osobowych i dostawczych jeżdżących obecnie w UE korzysta z paliw alternatywnych. Liczba pojazdów elektrycznych w UE wzrosła do ponad 4,4 mln w 2022 r., czyli jest ich 16 razy więcej niż w 2015 roku. W 2022 r., spośród prawie 27,5 miliona samochodów osobowych w Polsce, ponad 3,5 miliona używało paliw alternatywnych (głównie LPG).

Liczba pojazdów elektrycznych w UE wzrosła do ponad 4,4 mln w 2022 r. - jest ich 16 razy więcej niż w 2015 roku.

Przejście na pojazdy bezemisyjne musi iść w parze z rozbudowaną infrastrukturą stacji ładowania i tankowania. Obecnie w UE istnieje około 360 000 publicznie dostępnych punktów ładowania energii elektrycznej, ale większość z nich znajduje się w zaledwie kilku krajach (Holandia, Niemcy, Francja, Włochy i Szwecja).

Ceny paliw rosną, a jednym z celów klimatycznych UE jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Dlatego UE podejmuje działania zachęcające do korzystania z paliw alternatywnych.

 

Aby przeciwdziałać zmianie klimatu, Parlament Europejski przyjął europejskie prawo o klimacie, podnoszące cel redukcji emisji do 2030 roku do co najmniej 55%, z poprzednio planowanych 40%. Prawo ustanowiło również neutralność klimatyczną do 2050 r. jako prawnie wiążący cel.

 

Prawo o klimacie jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu – mapy drogowej UE w kierunku neutralności klimatycznej. Aby osiągnąć cele klimatyczne, Unia Europejska opracowała ambitne prawodawstwo, o nazwie „Gotowi na 55” do 2030 roku (Fit for 55 in 2030). Ten pakiet zawiera 13 powiązanych ze sobą zaktualizowanych ustaw oraz 6 proponowanych ustaw dotyczących klimatu i energii.

 

Samochody osobowe i dostawcze odpowiadają za 15% emisji CO2 w UE. Parlament poparł projekt Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięcia zerowej emisji dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 roku. Według projektu, pośrednie cele redukcji emisji do 2030 r. zostałyby ustalone na poziomie 55% dla samochodów osobowych i 50% dla dostawczych.

Zwiększenie liczby stacji ładowania i tankowania

Aby wspierać wykorzystanie paliw alternatywnych, Parlament Europejski przyjął w październiku stanowisko w sprawie przepisów dotyczących niezbędnej infrastruktury, dzięki którym ma ona stać się bardziej dostępna w całej Europie.

 

Posłowie chcą zwiększenia liczby stacji ładowania na głównych drogach UE. Proponują, aby do 2026 r., wzdłuż głównych dróg UE co najmniej co 60 km znajdował się punkt ładowania samochodów elektrycznych. Ten sam wymóg dotyczyłby punktów ładowania dla ciężarówek i autobusów, tylko że na sieciach bazowych TEN-T.

 

Posłowie do PE sugerują również ustawienie stacji tankowania wodoru co 100 km wzdłuż głównych dróg UE do 2028 roku. W 2021 r. w UE było tylko 136 punktów tankowania wodoru.

 

Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawiera również przepisy dotyczące sektora morskiego i lotniczego.

W UE jest około 360 000 stacji ładowania, z czego 2797 w Polsce.

Wspieranie sprzedaży ekologicznych pojazdów

Unijny plan odbudowy po pandemii COVID-19, NextGenerationEU, zawiera 20 miliardów euro, które można przeznaczyć na zwiększenie sprzedaży ekologicznych pojazdów. UE opracowuje również ostrzejsze limity emisji CO2 dla nowych samochodów, które mają zachęcić do korzystania ze zrównoważonych paliw. Od 2035 r. nowe samochody będą musiały być bezemisyjne.

 

Źródło: Parlament Europejski

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).