Fit for 55: Europosłowie chcą stacji ładowania co 60 km | MOTOFAKTOR

Fit for 55: Europosłowie chcą stacji ładowania co 60 km

Aby zrealizować cele "Fit for 55" europosłowie chcą, aby stacje ładowania na terenie UE znajdowały się co 60 km, a punkty tankowania wodoru co 100 km.

 

 

W poniedziałek 4 października 2022 r. wieczorem Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt mandatu negocjacyjnego ws. rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych 36 głosami za, przy 2 przeciw i 6 wstrzymujących się. Jego celem jest stymulowanie wdrażania stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania dla samochodów, ciężarówek, pociągów i samolotów oraz wspieranie upowszechniania zrównoważonych pojazdów.

Obowiązkowe cele ws. stacji ładowania/tankowania

Europosłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócenia się do krajów UE o przedstawienie do 2024 r. planu, w jaki sposób to osiągnąć.

 

Zgodnie z przyjętym tekstem do 2026 r. co najmniej co 60 km wzdłuż głównych dróg UE należałoby rozmieścić elektryczne stacje ładowania samochodów. W przypadku ciężarówek i autobusów te same wymogi miałyby zastosowanie do 2026 r., ale tylko w bazowych sieciach TEN-T. Europosłowie chcą również, aby stacje ładowania pojazdów ciężarowych na bezpiecznym parkingu były szybciej rozmieszczane: dwie stacje ładowania od 2028 r. zamiast jednej od 2031 r., jak proponuje KE. We wszystkich przypadkach niektóre zwolnienia z wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

 

Europosłowie sugerują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg UE w porównaniu z propozycją KE (co 100 km w przeciwieństwie do co 150 km) i zrobienie tego szybciej (do 2028 r. zamiast do 2031 r.).

Proste ładowanie

Użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego płacenia, cena powinna być wyświetlana za kWh lub za kg, być przystępna cenowo, porównywalna i dostępna dla wszystkich marek pojazdów. Europosłowie chcą również, aby do 2027 r. powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach.

 

Zrównoważone paliwa alternatywne i rozwój ich infrastruktury odgrywają kluczową rolę w przejściu do pomyślnej dekarbonizacji sektora transportu. Szybsza rozbudowa infrastruktury ładowania ułatwia ludziom i branży przejście na mobilność przyjazną dla klimatu – powiedział Ismail Ertug, Sprawozdawca PE ds. infrastruktury paliw alternatywnych.

Kolejne kroki

Gdy Parlament Europejski jako całość zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na drugiej sesji plenarnej w październiku, europosłowie mają być gotowi do rozpoczęcia rozmów z rządami UE na temat ostatecznego kształtu prawodawstwa.

 

Źródło: Parlament Europejski

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).