Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce? | MOTOFAKTOR

Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce?

W najnowszym raporcie PSPA proponuje zmiany w prawie, których wdrożenie może przyspieszyć rozbudowę polskiej sieci ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  • W Polsce szybciej przybywa samochodów elektrycznych niż stacji ładowania
  • W pierwszej połowie 2022 r. w Polsce działało ok. 4,3 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania EV
  • W tym samym okresie park samochodów z napędem elektrycznym liczył około 51,8 tys. sztuk

 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych opublikowało raport „AFIR na horyzoncie. Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce?”. Z raportu wynika, że nawet 37 razy powinna wzrosnąć do 2035 r. moc zainstalowana ogólnodostępnej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

 

Jest to konsekwencja nowych regulacji przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej. Tymczasem rozwój infrastruktury blokowany jest przez szereg barier prawnych. W swoim najnowszym raporcie PSPA podaje propozycje zmian legislacyjnych, których wdrożenie mogłoby znacznie przyspieszyć rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania.

 

Kluczowy postulat unijnego pakietu „Fit for 55” to uchylenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zastąpienie jej rozporządzeniem. Projekt AFIR zakłada m.in. powiązanie rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym ze wzrostem mocy publicznej infrastruktury ładowania. W przypadku Polski i innych państw Europejskich wiąże się to z koniecznością zwielokrotnienia nakładów na rozwój sieci ogólnodostępnych ładowarek.

Komentarz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

Ze względu na stosunkowo niewielką flotę samochodów z napędem elektrycznym Polska jest obecnie w stanie sprostać wymogom planowanego rozporządzenia. W marcu 2022 r. moc zainstalowana w sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania wynosiła 77 MW – o 39 MW więcej niż przewiduje projekt AFIR. Jednak biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rozwoju polskiej floty BEV i PHEV, ujęte w raporcie PSPAPolish EV Outlook 2022, a także wymogi rozporządzenia, już w 2025 r. moc stacji ładowania funkcjonujących w Polsce powinna wzrosnąć do 435,8 MW, w 2030 r. do 1383,5 MW, zaś w 2035 r. – do 2613,1 MW. Oznacza to konieczność podwyższenia mocy zainstalowanej w infrastrukturze ogólnodostępnej do 2035 r. o 34 razy. Konieczne jest również znaczne zwiększenie liczby stacji ładowania funkcjonujących w Polsce wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Obecnie ich łączna moc wynosi 19,7 MW. W perspektywie najbliższych lat, moc zainstalowana w ogólnodostępnych stacjach ładowania w ramach sieci TEN-T powinna zostać podwyższona do 2035 r. o 37 razy. Tym samym sprostanie wymogom AFIR stanowi olbrzymie wyzwanie. Pod koniec I połowy 2022 r. w Polsce funkcjonowało ok. 2,2 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania (ok. 4,3 tys. punktów). Park samochodów z napędem elektrycznym liczył ok. 51,8 tys. szt. W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się trend polegający na zdecydowanie szybszym rozwoju floty EV względem tempa rozbudowy sieci ogólnodostępnych stacji ładowania. W kontekście wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej, stwarza to ryzyko niedoboru ładowarek i znaczącego pogorszenia sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Bez odpowiedniej liczby stacji ładowania elektryfikacja polskiej floty pojazdów na skalę masową nie będzie możliwa. Świadome tych wyzwań PSPA wraz partnerami, w tym czołowymi operatorami infrastruktury ładowania, przedstawiło propozycje zmian w przepisach. Ich wdrożenie ma szansę doprowadzić do ograniczenia lub likwidacji szeregu barier systemowych. Raport „AFIR na horyzoncie. Jak przyspieszyć rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w Polsce?” zawiera szczegółową analizę wymogów AFIR oraz zarys postulatów, które mogą przybliżyć nasz kraj do spełnienia ambitnych wymogów Unii Europejskiej w zakresie elektryfikacji transportu – uważa Aleksander Rajch, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

 

Link do raportu: https://pspa.com.pl/raporty_pspa/

 

Źródło: PSPA

 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).