KE: zmiany w projektowaniu i recyklingu samochodów | MOTOFAKTOR

KE: zmiany w projektowaniu i recyklingu samochodów

Komisja Europejska proponuje wzmocnienie obiegu zamkniętego w sektorze motoryzacyjnym, obejmujące projektowanie, produkcję i przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Komisja Europejska oczekuje się, że proponowane działania wygenerują dochody netto w wysokości 1,8 mld EUR do 2035 r., wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy i zwiększeniem strumieni dochodów dla sektora gospodarowania odpadami i recyklingu. Ponadto przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w państwach trzecich poprzez zapobieganie wywozowi pojazdów nienadających się do ruchu drogowego oraz ograniczenie szkodliwych zanieczyszczeń i zagrożeń dla zdrowia w krajach importujących używane pojazdy z UE.

 

Komisja zaproponowała jednolite rozporządzenie, które koncentruje się na kilku kluczowych elementach mających na celu poprawę jakości projektowania, zbierania i recyklingu, przy jednoczesnym ułatwieniu obowiązków sprawozdawczych:

 

  • Producenci samochodów będą musieli przedstawić podmiotom zajmującym się demontażem jasne i szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wymiany i usuwania części i komponentów na etapie użytkowania i wycofania z eksploatacji pojazdu.
  • 25% tworzyw sztucznych wykorzystywanych do budowy nowego pojazdu będzie musiało pochodzić z recyklingu, z czego 25% musi zostać poddane recyklingowi z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  • 30% tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy poddać recyklingowi. Dodatkowe środki będą wspierać rynek ponownego użycia, regeneracji i modernizacji części i komponentów pojazdu. KE zachęca państwa członkowskie do zapewnienia zachęt dla warsztatów do wspierania sprzedaży części zamiennych.
  • Nowe przepisy wzmocnią odpowiedzialność producenta poprzez ustanowienie krajowych systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta zgodnie z jednolitymi wymogami. Systemy te będą miały na celu zapewnienie odpowiedniego finansowania obowiązkowych operacji przetwarzania odpadów, zachęcanie podmiotów zajmujących się recyklingiem do poprawy jakości materiałów pochodzących z recyklingu z pojazdów wycofanych z eksploatacji, a tym samym wspieranie ściślejszej współpracy między podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem a producentami.
  • Aby położyć kres zniknięciu pojazdów, we wniosku przewidziano lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów i zwiększenie przejrzystości. Oznacza to większą liczbę kontroli, cyfrowe śledzenie pojazdów wycofanych z eksploatacji w całej UE, lepsze oddzielenie starych samochodów od samochodów wycofanych z eksploatacji, wyższe grzywny za naruszenia oraz zakaz wywozu używanych pojazdów, które nie nadają się do ruchu drogowego.
  • Zakres tych środków będzie stopniowo rozszerzany o nowe kategorie, takie jak motocykle, samochody ciężarowe i autobusy, co zapewni bardziej kompleksowy zakres.

 

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie wymogów dotyczących obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów i zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę.

 

Źródło: Komisja Europejska 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).