Czy ceny na SKP w końcu się zmienią? | MOTOFAKTOR

Czy ceny na SKP w końcu się zmienią?

person Maciej Blum 29/06/2023

Problem związany z cennikiem badań technicznych na SKP jest ciągle aktualny. W długim i ciemnym tunelu pojawiło się jednak światełko w postaci opinii Biura Analiz Sejmowych.

 

 

Diagności strajkowali w tym roku już kilkukrotnie w sprawie waloryzacji cennika dotyczącego badań pojazdów na SKP – pisaliśmy o tym w artykule o ustawie o badaniach technicznych.

Do tej pory ministerstwo pozostawało niewzruszone. Szczegóły cennikowego ping-ponga między Departamentem Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, SITK Krosno, Sekretarzem Stanu – Rafałem Weberem, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejElżbietą Witek i firmą SUNRISE reprezentowaną przez Pana Grzegorza Krzemienieckiego opisywaliśmy w artykule „Im dalej w las… tym trudniej w SKP

Sprawa dotyczyła petycji z 12 stycznia 2023 roku skierowanej przez firmę SUNRISE do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Pani Elżbiety Witek. Treść petycji dotyczyła projektu z dnia 9 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540), a postulowano w niej, aby brzmienie delegacji ustawowej swoim zakresem obejmowało coroczną aktualizację cen, także w trakcie roku kalendarzowego. Wprowadzenie w art. 84a ust.2 poniższego brzmienia pozwoliłoby na legalną możliwość stosowania przy każdej zmianie przepisów, w tym wyliczania wysokości opłat:

 

„2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni, w szczególności warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów oraz na koniec każdego roku lub w trakcie roku kalendarzowego koszty wykonywania badań technicznych, o ile są wymagane” Grzegorz Krzemieniecki, SUNRISE PHU. Wycinek treści petycji do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Elżbiety Witek

link do pełnej treści petycji znajduje się TUTAJ.

Biuro Analiz Sejmowych

Sprawą petycji zajęło się Biuro Analiz Sejmowych, które wydało opinię prawną dotyczącą petycji w sprawie wprowadzenia zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) w zakresie delegacji ustawowej dotyczącej badań technicznych pojazdów. Treść opinii znajduje się TUTAJ.

 

Opinia eksperta ds. legislacji – Pana Pawła Kościelnego stwierdza, że przedłożona petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Ponadto petycja spełnia wymogi formalne. Ekspert podkreślił również, że kwestie istotne w związku z petycją to:

 

 1. szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie;
  1a)wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;
 2. program szkolenia diagnostów, sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysokość opłaty za egzamin oraz wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych;
 3. wysokość opłat za:
  a) wydanie poświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5,
  b) przeprowadzenie badań technicznych.

 

W przedłożonej petycji postuluje się wprowadzenie poprawki w projekcie ustawy będącym aktualnie przedmiotem prac Sejmu. Poprawka ta miałaby skutkować wprowadzeniem w przepisach ustawowych swego rodzaju klauzuli waloryzacyjnej, która obligowałaby właściwego ministra do aktualizowania wysokości opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, określanych w wydawanym przez niego rozporządzeniu. Co do zasady wprowadzenie we wskazanych przepisach ustawowych klauzuli waloryzacyjnej mieści się w zakresie swobody legislacyjnej prawodawcy.

Podczas prac Komisji do spraw petycji (pełny zapis z posiedzenia komisji znajduje się TUTAJ) Dyrektor departamentu Ministerstwa Infrastruktury – Pani Renata Rychter podkreśliła, że Ministerstwo Infrastruktury nie deklarowało i nie może na tę chwilę zadeklarować wprowadzenia mechanizmu automatycznej waloryzacji (red.: cennika za badania techniczne pojazdów), – ponieważ nie ma delegacji ustawy do nowelizacji cennika za badania techniczne pojazdów (przyp. Red.). Przewodniczący poseł Sławomir Jan Piechota zarekomendował w trakcie posiedzenia przekazanie materiałów wraz z dezyderatem dotyczących tej sprawy do Komisji Infrastruktury.

 

Czy analiza eksperta do spraw legislacji coś zmieni? Tego nie jesteśmy w stanie określić, jednak widoczne jest, że petycja została zauważona i stanowi aktualnie część procesu legislacyjnego. Jak wynika z zapisów Komisji strona rządowa planuje przyjrzeć się kosztom prowadzenia działalności w celu oszacowania wysokości opłat.

 

Na podstawie informacji:

 • Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • SUNRISE PHU
user photo

Autor

Maciej Blum

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).