Co dalej z opłatami za badania techniczne

Co dalej z opłatami za badania techniczne

Projekt zmian stawki za obowiązkowe badania techniczne pojazdów może nie zostać uchwalony do końca tej kadencji Parlamentu.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał w październiku ubiegłego roku  odpowiedź  z Ministerstwa Infrastruktury na swoje wystąpienie w sprawie braku waloryzacji stawek opłat za badania pojazdów. Podano w nim, że resort opracował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, minister transportu uwzględni warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów i koszty wykonywania badań. Resort poinformował RPO, że projekt jest obecnie procedowany w sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdy wejdzie w życie, minister infrastruktury będzie obowiązany do określenia w rozporządzeniu wysokości opłat za przeprowadzenie badań.

 

W odpowiedzi ministerstwo po raz kolejny nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów – które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania badań – spełniają wymogi wynikające z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.

 

Zdaniem RPO, fakt procedowania zmian przepisów, kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, nie zwalnia Ministerstwa Infrastruktury z udzielenia RPO wyjaśnień. Uzyskanie stanowiska resortu co do konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu – wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji. Z informacji na stronie internetowej Sejmu wynika bowiem, że w Komisji Infrastruktury kilkakrotnie przedłużano termin na złożenie sprawozdania. Obecnie wyznaczony jest na 10 lipca 2023 r.

 

Biuro RPO zwróciło się do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii zaniechania podwyższania opłat za badania techniczne pojazdów w aspekcie zgodności takiej bezczynności z wytycznymi prawodawcy zawartymi w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym i jej wpływu na konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne oraz przedstawienie merytorycznego stanowiska MI.

 

Źródło: SKP

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).