Biodiesel bliższy wdrożeniu dzięki grzybom | MOTOFAKTOR

Biodiesel bliższy wdrożeniu dzięki grzybom

Według nowych badań za sprawą grzybów z rodziny głowniowatych biodiesel może stać się alternatywą dla paliw kopalnych.

Biodiesel jest niedrogą, niezawodną i zrównoważoną alternatywą paliw kopalnych, od których próbuje uwolnić się świat. Według organizacji World Bioenergy Association (WBA) w 2018 roku wyprodukowano ponad 41 mld litrów biodiesla. Jednak ze względu na wysokie koszty produkcji biodiesel jeszcze długo nie będzie w stanie konkurować z olejami napędowymi wytwarzanymi z surowców kopalnych.

Problem polega na tym, że co najmniej 10 % produktu końcowego wytworzonego w ramach typowego procesu produkcji biodiesla to niskiej wartości produkt uboczny nazywany surowym glicerolem. Potrzebne są nowe technologie, które umożliwią konwersję takiego surowego glicerolu w atrakcyjny pod względem ekonomicznym produkt.

badaczka z Instytutu Mikrobiologii Stosowanej stanowiącego część Politechniki w Akwizgranie - An Phan

 

Jednym z potencjalnych rozwiązań jest użycie głowniowatych (Ustilaginaceae) – rodziny grzybów, które są zdolne do przetwarzania tego związku na chemikalia przemysłowe. Dzięki wsparciu finansowanym ze środków UE projektu Meta-Origami Phan, stypendystka działania „Maria Skłodowska-Curie” stara się lepiej poznać możliwości tych organizmów.

Istotne wyniki

Jak twierdzi Phan, głowniowate wyróżniają się tym, że tworzą jednokomórkowe formy haploidalne, dzięki czemu ich wykorzystanie w zastosowaniach przemysłowych jest szczególnie korzystne. Przykładem jest Ustilago trichophora, jeden z gatunków głowniowatych.

Jeśli uda nam się ograniczyć straty węgla związane z uprawą tego gatunku, organizm ten będzie idealnie nadawał się do przemysłowej produkcji jabłczanu, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia waloryzacji surowego glicerolu.

- An Phan

 

Jednak dotychczas nie powstał żaden opis sieci metabolicznej gatunków głowniowatych i jej funkcji – tym właśnie wyzwaniem zajął się zespół projektu Meta-Origami.

Jednym z najważniejszych celów tego projektu było lepsze zrozumienie potencjału użycia głowniowatych w produkcji wykorzystywanych w przemyśle związków chemicznych na bazie biomasy niespożywczej lub bioodpadów przemysłowych.

- An Phan

 

Zespół projektu ma już pewne istotne osiągnięcia. Wiele z nich rzuca nowe światło na użycie U. trichophora w procesie wytwarzania wartościowych związków chemicznych z glicerolu. Należy do nich między innymi opracowanie ogólnych ram modyfikacji U. trichophora z zastosowaniem metod metabolomicznych.

 

Opierając się na tych ramach, naukowcy byli w stanie pozyskać informacje biochemiczne z metabolitów wydzielanych do wewnątrz i na zewnątrz komórek, a następnie wykorzystać je w udoskonalaniu procesu produkcji jabłczanu.

Nasza praca nie tylko zwróciła uwagę na biotechnologiczne zastosowania głowniowatych, lecz przyczyniła się także do propagowania wymiany wiedzy w Europie i na całym świecie.

- An Phan

 

Biodiesel to jedna z kluczowych technologii umożliwiających rozwój przemysłu w Europie. Według WBA w 2018 roku w Europie wytworzono około 15,7 mld litrów biodiesla, co stanowiło 37,5 % światowej produkcji tego paliwa.

 

Usprawnienie wytwarzania kwasu jabłkowego sprawiło, że rafinacja biodiesla stała się bardziej rentowna i przyjazna dla środowiska. Dzięki takim działaniom zespół projektu Meta-Origami wspomaga europejski sektor produkcji biodiesla.

Nasze pomysły na wykorzystanie surowców niekopalnych i niespożywczych przyczynią się do zwiększenia akceptacji społecznej dla idei biogospodarki i przyspieszą opracowywanie rozwiązań umożliwiających realizację tej koncepcji. W oparciu o uzyskane w ten sposób korzyści naukowe, społeczne, środowiskowe i gospodarcze będzie można budować bardziej zrównoważone społeczeństwo, chronić i tworzyć miejsca pracy oraz zmniejszać uzależnienie od paliw kopalnych.

- An Phan

 

Źródło: Komisja Europejska

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).