ZF Aftermarket: zrównoważona produkcja i łańcuch dostaw | MOTOFAKTOR

ZF Aftermarket: zrównoważona produkcja i łańcuch dostaw

person Joanna Piszcz 17/07/2023

Dla ZF zapewnienie zgodności z normami środowiskowymi i społecznymi w łańcuchu dostaw to priorytet. Do 2040 r. firma ZF stanie się całkowicie neutralna dla klimatu.

 

Jednym z największych wyzwań w dzisiejszych czasach jest dostosowanie procesów gospodarczych w taki sposób, aby były bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Dla ZF zapewnienie zgodności z normami środowiskowymi i społecznymi w łańcuchu dostaw ma najwyższy priorytet. Do 2040 r. firma ZF stanie się całkowicie neutralna dla klimatu. Plan ten obejmuje również emisje z poziomu 3 (ang. Scope 3 emissions), które występują w łańcuchu dostaw i w fazie użytkowania produktu. Działalność na rynku części zamiennych odgrywa zatem ważną rolę w osiągnięciu tego celu.

Zadaniem zrównoważonego procesu logistyki ZF Aftermarket jest dostarczanie odpowiedniej ilości produktów we właściwe miejsce i we właściwym czasie, w odpowiedniej jakości i cenie, przy możliwie najniższym zużyciu zasobów i najniższej możliwej emisji. Poprawiamy też procesy dla zrównoważonego rozwoju dzięki cyfryzacji łańcucha dostaw. Everton da Silva Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket

Zmiana zaczyna się od zrównoważonego zaopatrzenia

Droga do cyfryzacji ZF ma na celu zwiększenie przejrzystości firmy w zakresie pozyskiwania surowców i umożliwienie szybkiej reakcji na zakłócenia w łańcuchu dostaw. Poprzez symulacje można zmniejszyć zapotrzebowanie na transport lotniczy, a wraz z nim emisję CO2 nawet o około 5 procent. Obliczenia przeprowadzone przez Międzynarodową Radę ds. Czystego Transportu (ICCT) w 2019 r. wykazały, że ruch lotniczy odpowiadał za 918 mln ton globalnej emisji CO2. Fracht lotniczy stanowił 19 procent z tych 918 milionów ton.

 

Zintegrowane, całościowe spojrzenie jest ważne, aby sprostać rosnącym kosztom i wyzwaniom związanym z dekarbonizacją. W przyszłości odległości ponownie się skrócą: Dostawcy będą bliżej miejsc produkcji, a centra logistyczne bliżej klientów.

Zalety cyfrowej platformy produkcyjnej

Firma ZF zawsze opracowywała swoje produkty z myślą o jak największej redukcji emisji CO2. Produkty ZF są światowymi liderami pod względem wydajności i pomagają producentom pojazdów zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym emisje dwutlenku węgla. Produkty wytwarzane w sposób zrównoważony są dostępne na rynku części zamiennych jako jeden z elementów zielonej mapy rynku aftermarketowego ZF. Przykłady obejmują np. klocki hamulcowe TRW, które są produkowane w procesie neutralnym pod względem emisji CO2 oraz regenerowane fabrycznie części zamienne, takie jak sprzęgła SACHS.

 

Wykorzystanie cyfrowej platformy produkcyjnej minimalizuje straty energii. Przykładami są: zarządzanie sprężonym powietrzem, zarządzanie wyłączaniem produkcji, redukcja temperatury mycia, automatyczne zarządzanie obciążeniem, kontrola oparta na potrzebach systemów technicznych budynków i dużych odbiorników energii, takich jak prasy i narzędzia maszynowe, zastępowanie procesów opartych na gazie, takich jak hartowanie, oraz zaawansowane systemy konserwacji zapobiegawczej linii produkcyjnych.

 

ZF stara się zmniejszyć emisję CO2 na wszystkich etapach produkcji – zaczynając od wytwarzania energii potrzebnej do produkcji, na przykład poprzez samodzielnie obsługiwane elektrociepłownie lub systemy fotowoltaiczne.

Energia jest tak samo ważna dla ZF jak stal i aluminium. Zobowiązaliśmy się, że do 2030 r. będziemy wykorzystywać energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Everton da Silva Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket

Priorytet wydajności i dalekowzroczności

Osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) nie jest nierealistycznym celem środowiskowym. Jest to raczej konieczność spełnienia rosnących oczekiwań interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu dekarbonizacji gospodarki. Zaawansowane narzędzia do prognozowania i cyfrowego planowania sprzedaży, magazynowania i działań operacyjnych (SIOP) poprawiają jakość magazynowanych towarów, ograniczają dostawy ekspresowe, niepotrzebną produkcję i utratę zasobów.

 

ZF Aftermarket codziennie rejestruje ponad 5 milionów punktów danych ze swojego łańcucha dostaw, od surowców po klientów końcowych, tworząc tym samym jedno źródło danych. Samoobsługowa analityka pomaga zespołowi łańcucha dostaw przekształcać dane w czasie rzeczywistym i zbliżonym do rzeczywistego w praktyczne i przydatne informacje.

Nadal dostarczamy produkty na czas zgodnie z oczekiwaniami klientów, oferując wysoką jakość, ale w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska. Everton da Silva Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket

Wysokiej klasy działania operacyjne w centrach logistycznych

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w realizację zamówień, stan zapasów magazynowych i aktualizacje wysyłek, cyfrowa logistyka zapewni lepszą obsługę klienta, a jednocześnie umożliwi bardziej wydajne procesy wewnętrzne.

Dzięki dokładnemu przewidywaniu zapotrzebowania klientów przy użyciu inteligentnej analityki predykcyjnej, będziemy w stanie umieścić towary bliżej naszych klientów, aby skrócić czas dostawy i emisję dwutlenku węgla, obniżając liczbę przejechanych kilometrów i koszty operacyjne. Everton da Silva Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket

 

Wysoka dostępność produktów w magazynach ZF Aftermarket i współpraca z klientami w zakresie zarządzania zapasami zmniejszają potrzebę przesyłek ekspresowych o 70 %, a tym samym redukują emisję CO2. Ponadto, bardziej wydajna struktura magazynu oszczędza czas, energię, przestrzeń i pieniądze – a także pomaga zmniejszyć emisję spalin. Inteligentne technologie i automatyzacja mogą w tym pomóc.

 

Redukcja ilości odpadów to dla ZF Aftermarket również priorytet, który realizuje dzięki zautomatyzowanym procesom pakowania, na przykład dbając o działania operacyjne bez użycia papieru i zmieniając matrycę energetyczną na źródła odnawialne na całym świecie. W 2023 roku ZF Aftermarket zmniejszy zużycie energii o około 6% w skali globalnej poprzez usprawnienie procesów, automatyzację i zmianę źródeł energii (np. panele słoneczne).

Rozwiązania cyfrowe dla flot

Zrównoważona logistyka polega głównie na dostarczaniu produktów z punktu A do punktu B, przy jak najmniejszej emisji CO2. Jednak aż 73% całej emisji CO2 nie jest generowane przez własne operacje logistyczne ZF, ale podczas innych procesów transportu dostaw. Zaawansowane narzędzia poprawią wykorzystanie pojazdów ciężarowych, na przykład w celu zmniejszenia liczby niepotrzebnych przejazdów lub optymalizacji ich załadunku.

 

Ponadto ZF Aftermarket oferuje rozwiązania cyfrowe dla operatorów flot, którzy chcą poprawić wydajność działań operacyjnych, rekomendując im odpowiednie trasy, ładunki i narzędzia do śledzenia, których potrzebują, aby zmniejszyć swój ślad ekologiczny.

Zrównoważony rozwój jako unikalna cecha oferty (USP)

W ostatnich latach temat zrównoważonego rozwoju stał się priorytetem dla wielu klientów. W badaniu przeprowadzonym przez PULS, niemiecką firmę zajmującą się badaniami rynku, oraz ZF Aftermarket, klienci warsztatów ocenili, że szczególnie ważne jest, aby warsztaty działały w sposób świadomy ekologicznie.

 

Warsztaty mogą skorzystać z tych informacji i konsekwentnie poddawać materiały recyklingowi, generować energię elektryczną za pomocą systemu fotowoltaicznego lub wprowadzać środki oszczędzania energii. Dzięki produktom ZF Aftermarket mogą również pokazać klientom, że sam produkt, produkcja i transport do warsztatu są zrównoważone.

Działając w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, warsztaty tworzą trwałe wartości. Dotyczy to wszystkich uczestników rynku aftermarketowego. Dzięki temu są godnymi zaufania partnerami biznesowymi dla swoich klientów i odpowiedzialnymi orędownikami zrównoważonego społeczeństwa. Everton da Silva Dyrektor Działu Global Operations Excellence ZF Aftermarket

Philippe Colpron, szef dywizji ZF Aftermarket, o zrównoważonym rozwoju na rynku aftermarketowym:

Philippe Colpron, szef dywizji ZF Aftermarket
Philippe Colpron, szef dywizji ZF Aftermarket

Podobnie jak w innych branżach, zrównoważony rozwój jest szeroko dyskutowanym tematem. Co to oznacza dla rynku części zamiennych?

 

Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, pierwszym tematem, który przychodzi na myśl, jest środowisko – nie bez powodu. Jednak dla nas zrównoważony rozwój obejmuje znacznie więcej niż tylko ochronę klimatu. Oprócz kwestii środowiskowych związanych z klimatem i naturą, koncentrujemy się również na ludziach i trwałych wartościach. Oczywiście, działając w sektorze mobilności, redukcja negatywnego wpływu na środowisko jest zakorzeniona w naszym DNA. Dzięki ewolucji technologicznej układów napędowych, od silników spalinowych do hybrydowych i elektrycznych, z rosnącym udziałem technologii opartych na oprogramowaniu, naszą rolą jest towarzyszenie naszym klientom w czasach transformacji.

 

Co więcej, naszym obowiązkiem jako firmy produkcyjnej jest przegląd i dostosowanie naszych procesów produkcyjnych: od zużycia energii po zarządzanie odpadami w zakładach, aż po gospodarkę o obiegu zamkniętym i procesy regeneracji fabrycznej, musimy stale kontrolować sposób, w jaki działamy. Zrozumienie złożoności tego tematu oznacza uświadomienie sobie, że musimy współpracować z naszymi partnerami, aby osiągnąć ambitne cele dla naszej branży.

 

Co oznacza dla Ciebie współpraca w kontekście zrównoważonego rozwoju na rynku części zamiennych?

 

Myśląc o zrównoważonym rozwoju, pamiętamy o tym by skupić się na kliencie. Począwszy od nas jako dostawców rozwiązań, przez naszych klientów w sieci dystrybutorów, warsztatów i flot, aż po użytkowników końcowych, jesteśmy częścią złożonego łańcucha wartości. Oznacza to, że musimy być połączeni globalnie i lokalnie zakorzenieni z naszymi partnerami.

 

Jednocześnie musimy tworzyć nowe rodzaje partnerstwa, ponieważ aby zapewnić sukces każdemu uczestnikowi procesu wkraczania w erę mobilności nowej generacji i technologii CASES (Connected, Autonomous, Shared, Electrified, Sustainable), potrzebne są innowacje. Rynek aftermarket potrzebuje nowych modeli biznesowych, ulepszonych koncepcji usług i głębszego zrozumienia oczekiwań klientów. Tylko wspólnie z naszymi partnerami możemy osiągnąć nasze cele: zero emisji, zero wypadków i zero przestojów na każdy przejechany kilometr, jednocześnie tworząc zrównoważone możliwości rozwoju dla rynku części zamiennych.

 

Jak podchodzisz do wizji zerowej emisji, zerowej liczby wypadków i zerowego czasu przestoju?

 

Oprócz nowych technologii, takich jak pojazdy połączone z siecią, głównym czynnikiem napędzającym rynek aftermarket jest cyfryzacja. Rozwiązania cyfrowe nie tylko zapewniają przejrzystość w naszych złożonych łańcuchach dostaw, ale także maksymalizują czas pracy i minimalizują zużycie energii. Ponadto pozwalają na precyzyjne i oparte na danych podejmowanie decyzji; uproszczenie złożonych procesów i wprowadzenie nowych modeli biznesowych – wszystko to działa na rzecz bardziej ekologicznej i bezpieczniejszej mobilności, co jest kluczowym czynnikiem napędzającym naszą wizję ,,Zero’’.

 

Za pomocą cyfrowych rozwiązań flotowych pomagamy naszym klientom flotowym działać wydajniej, wykorzystując zdalny dostęp do danych pojazdu z różnych źródeł, takich jak skrzynie biegów lub opony, oraz analizy predykcyjne – co pozwala nam dążyć do zerowego czasu przestoju. Cyfrowo analizowane dane oznaczają nie tylko redukcję kosztów (czas jazdy, paliwo, konserwacja itp.), ale także mają bezpośredni wpływ na ślad ekologiczny floty.

 

W świetle transformacji z tradycyjnej produkcji do rozwiązań opartych na danych, jak zapewnić zrównoważony rozwój działalności na rynku części zamiennych?

 

Nowe technologie rewolucjonizują rynek aftermarket, który przez dziesięciolecia charakteryzował się sprzedażą części zamiennych. Branża ta, napędzana przez technologie CASES i cyfryzację, oferuje wiele nowych możliwości i wymaga specjalistów w zupełnie nowych dziedzinach. Równolegle do tej transformacji technologicznej zachodzą również zmiany pokoleniowe. To nowe pokolenie myśli przede wszystkim cyfrowo – zaznajomione z technologią i świadome ekologicznie talenty są siłą napędową zrównoważonych zmian. Talenty te często jednak nie znają specyfiki rynku aftermarket i jego bardzo szerokiego zakresu działalności, a zatem nie będą uważać go za obszar rozwoju kariery lub branżę, w której mogą naprawdę przyczynić się do rozwoju mobilności przyszłości.

 

Aftermarket musi współpracować, aby doprowadzić do tej zmiany. Aby być jak najlepiej przygotowanym na przyszłość, potrzebujemy zmiany w kierunku cyfrowego sposobu myślenia, aby przyciągnąć odpowiednie talenty dla zrównoważonego rozwoju rynku. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla naszego dzisiejszego sukcesu, a jeszcze większe dla mobilności przyszłości. Odnosząc sukces, stworzymy jeszcze silniejszy rynek, bardziej ekologiczną planetę i lepsze społeczeństwo.

 

Źródło: ZF Aftermarket

user photo

Autor

Joanna Piszcz

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).