Ważne decyzje po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Brembo | MOTOFAKTOR

Ważne decyzje po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Brembo

person Adrian Januszkiewicz 23/04/2021

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Brembo m.in. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2020 r., ale nie tylko.

Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego i podział zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Brembo pod przewodnictwem Alberto Bombassei, zatwierdziło m.in. sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz podział jednostkowej dywidendy brutto w wysokości 0,22 euro za jedną akcję.

 

W związku z epidemią COVID-19 oraz zgodnie z nadzwyczajnymi przepisami, akcjonariusze mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyłącznie poprzez udzielenie pełnomocnictwa Wyznaczonemu Przedstawicielowi Computershare S.p.A.

 

Jak już wcześniej ogłoszono, przychody Grupy Brembo w 2020 roku wyniosły 2, 208 600 mld euro, co oznacza spadek o 14,8% w porównaniu z rokiem poprzednim (-13,3% według kursu wymiany walut “like-for-like”). W 2020 roku EBITDA wyniosła 388,7 mln euro (marża EBITDA: 17,6%), EBIT 181,1 mln euro (marża EBIT: 8,2%), a zysk netto 136,5 mln euro.

 

Przychody netto spółki Brembo S.p.A. za rok 2020 wyniosły 815,1 mln euro, co oznacza spadek o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujący podział zysku, który wyniósł 85,5 mln euro:

 

  • na rzecz Akcjonariuszy dywidendę brutto w wysokości 0,22 euro na każdą akcję zwykłą od dnia, w którym staje się ona przedmiotem obrotu, z wyłączeniem akcji własnych;
  • pozostała kwota przeniesiona na kolejne lata.

Plan skupu i sprzedaży akcji własnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło też propozycję nowego planu odkupu, którego celem jest:

 

  • podejmowanie wszelkich inwestycji, bezpośrednio lub przez pośredników, w tym mających na celu powstrzymanie anormalnych ruchów cen akcji, stabilizację obrotów i cen akcji, wspieranie płynności akcji spółki na rynku, tak aby sprzyjać regularnemu obrotowi poza normalnymi wahaniami związanymi z wynikami rynkowymi, bez uszczerbku w żadnym przypadku dla zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi;
  • przeprowadzanie, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi spółki, transakcji na kapitale zakładowym lub innych transakcji, które powodują konieczność lub stosowność zamiany lub przeniesienia pakietów akcji w drodze wymiany, wniesienia lub innych dostępnych metod; i
  • skup akcji własnych w ramach inwestycji średnio-/długoterminowej.

 

Plan przewiduje, że zarząd spółki może nabyć, w jednej lub kilku transzach, maksymalnie 8 000 000 akcji zwykłych po cenie minimalnej nie niższej niż cena zamknięcia akcji podczas sesji giełdowej w dniu poprzedzającym każdą transakcję.

 

W odniesieniu do zbycia akcji własnych zarząd spółki ma okresowo określać, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i/lub dozwolonymi praktykami rynkowymi, kryteria ustalania odpowiednich rozważań i/lub metod, warunków stosowania akcji własnych w portfelu, z należytym uwzględnieniem stosowanych metod realizacji, trendów cen akcji w okresie poprzedzającym transakcję oraz interesu spółki.

 

Upoważnienie jest wymagane na okres 18 miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i na maksymalną kwotę zakupu w wysokości 144 000 000 EUR, która jest odpowiednio pokryta z dostępnych rezerw netto wykazanych w bilansie.

 

Obecnie Spółka posiada 10 035 000 akcji własnych, stanowiących 3,005% kapitału zakładowego.

Zatrudnienie niezależnej firmy audytorskiej

Na podstawie uzasadnionej rekomendacji Rady Biegłych Rewidentów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatrudniło niezależną firmę audytorską Deloitte & Touche S.p.A. na okres 2022-2030, określając wysokość wynagrodzenia z tego tytułu.

Zmiany w regulaminie spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło następujące zmiany regulaminu spółki:

 

  • nowy art. 4 wzywa do rozszerzenia celu spółki w celu dostosowania go do ewolucji technologicznej rynku motoryzacyjnego, mając na celu wspieranie partnerów Grupy również w świetle nowych paradygmatów mobilności, takich jak pojazdy elektryczne, autonomiczna jazda i cyfryzacja w celu dążenia do trwałego wzrostu;
  • poprawka do art. 1 odnosi się do późniejszej zmiany nazwy firmy na Brembo S.p.A.

 

Źródło: Brembo

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).