Warsztaty muszą złożyć w lutym dwa ważne raporty | MOTOFAKTOR

Warsztaty muszą złożyć w lutym dwa ważne raporty

28 lutego 2023 r. mija termin złożenia raportu do KOBiZE oraz sprawozdania w zakresie SZWO i F-GAZÓW. Obowiązek ten dotyczy m.in. warsztatów samochodowych.

Raport dotyczący SZWO i F-GAZÓW - dla serwisów korzystających z czynnika klimatyzacji

SZWO to substancje zubożające warstwę ozonową. Chemicznie są one pochodnymi węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu). Skrótem F-GAZY określamy z kolei różne fluorki świetnie sprawdzające się w obiegach chłodniczych. Obie substancje zastosowanie znalazły w samochodowych układach klimatyzacji.

 

SZWO są od lat sukcesywnie wycofywane z rynku. Powodem tego jest ich potencjał niszczenia ozonu – składnika atmosfery, chroniącego nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. SZWO zastępują m.in. F-GAZY, które co prawda nie przyczyniają się do powstawania dziury ozonowej, ale są gazami w dużym stopniu wpływającymi na efekt cieplarniany.

 

W związku ze szkodliwością SZWO i F-GAZÓW dla środowiska, przedsiębiorcy, którzy z nich korzystają, mają obowiązek raportować, jakie ilości kupują, sprzedają i zużywają. Stosowny, rozbudowany dokument muszą złożyć na platformie bds.ichp.pl lub zlecić jego opracowanie specjalistom w tym obszarze.

Raport o emisjach KOBIZE - dla lakierników i wszystkich firm z autami służbowymi

KOBiZE to skrót, którego rozwinięciem jest Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym systemem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, który powstał, aby ograniczyć wpływ człowieka na efekt cieplarniany.

 

Sprawozdanie KOBiZE, niezależnie od wielkości emisji, muszą wypełnić przedsiębiorcy oraz inne podmioty, których działalność powoduje emisje gazów i pyłów do środowiska. Firmy zostają objęte wymogiem raportowania już za samo użytkowanie samochodu służbowego, który spalając paliwo produkuje gazy cieplarniane. Inne prace wykonywane w warsztacie motoryzacyjnym, powodujące emisje pyłów i gazów to np. lakierowanie i spawanie.

 

Raport do KOBiZE należy złożyć do końca lutego każdego roku w portalu krajowabaza.kobize.pl. Firmy muszą wskazać w dokumencie m.in. rodzaj substancji powodujących emisję, sposób ich wprowadzenia do powietrza, wielkość emisji oraz sposób jej mierzenia. Alternatywą jest skorzystanie z usługi opracowania raportu przez specjalistów w obszarze prawa ochrony środowiska.

Jak usprawnić obsługę formalności związanych z raportowaniem?

Kompleksowe wsparcie w zarządzaniu gospodarką odpadami oraz obsłudze administracyjnej tego obszaru oferuje platforma Bio Service. Jej użytkownicy, korzystając z niej, mogą zlecić opracowanie m.in.:

 

 

Warsztat może zamówić każdy raport oddzielnie lub pakiet obejmujący wszystkie dokumenty. Ponadto jedną z dostępnych na platformie usług jest prowadzenie kompleksowej, całorocznej obsługi ewidencji BDO dla warsztatu.

 

Źródło: Inter Cars

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).