Rok 2019 dobry dla Boscha | MOTOFAKTOR

Rok 2019 dobry dla Boscha

person Adrian Januszkiewicz 7/02/2020

Pomimo słabej koniunktury w branży motoryzacyjnej, Grupa Bosch w 2019 roku osiągnęła wysokie obroty na poziomie roku poprzedzającego.

Według wstępnych danych obroty koncernu wyniosły 77,9 mld euro. Ta wartość odpowiada wynikom z roku 2018, natomiast z pominięciem efektu różnic kursowych, jest niższa o 1,1%.

Słaba koniunktura i silny spadek produkcji samochodów odcisnęły piętno także na firmie Bosch. Zróżnicowane portfolio przedsiębiorstwa działa w przypadku tego rodzaju wyzwań stabilizująco i pomaga rozwijać istniejącą działalność, a także eksplorować nowe obszary. Pomimo trudnej sytuacji w gospodarce w dalszym ciągu inwestujemy w ważne i rozwojowe obszary działalności. Tylko w tym roku Bosch zainwestuje ponad miliard euro w zelektryfikowaną, zautomatyzowaną i połączoną z siecią mobilność przyszłości. Jako lider innowacji współtworzymy nową mobilność i wykorzystujemy nasze szanse. dr Volkmar Denner prezes spółki Robert Bosch GmbH

 

EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wyniósł w 2019 roku ok. 3 mld euro, czyli ok. 4% obrotów. Na wynik wpłynęły przede wszystkim: spadek produkcji samochodów, szczególnie na ważnych rynkach w Chinach oraz Indiach, malejący popyt na samochody osobowe z silnikami diesla, wysokie koszty restrukturyzacji, głównie w branży mobilności, oraz rosnące nakłady na projekty istotne dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Bieżący rok będzie wymagający dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w branżach motoryzacyjnej i przemysłowej, a zatem także dla spółki Bosch. Mimo to, także w 2020 roku zamierzamy rozwijać się w tempie szybszym niż rynki, na których działamy. prof. dr Stefan Asenkerschbaumer Wiceprezes Zarządu spółki Bosch oraz dyrektor ds. finansowych

 

Ponadto Bosch będzie w dalszym ciągu konsekwentnie pracować nad swoją dochodowością i optymalizować moce produkcyjne.

Mobilność w przyszłości: wyzwania transformacji

Bosch ma jasną wizję przyszłej mobilności oraz tego, jak przeprowadzić proces transformacji w tym obszarze.

Mobilność jutra będzie nie tylko zelektryfikowana i zautomatyzowane, ale też połączona z siecią i spersonalizowana. dr Volkmar Denner

 

Zdaniem Dennera droga prowadząca do przyszłej mobilności stawia branżę motoryzacyjną przed ważnymi wyzwaniami. Po pierwsze, emocjonalne debaty poświęcone samochodom, utrudniają spojrzenie na transport drogowy z uwzględnieniem różnych perspektyw i przez pryzmat faktów. Po drugie, branża potrzebuje więcej czasu, aby dokonać transformacji.

W obszarze zatrudnienia proces tak fundamentalnych zmian, jak przejście na elektromobilność, nie dokona się z dnia na dzień. dr Volkmar Denner

 

Po trzecie, globalna koniunktura zwiększyła konieczność zmian strukturalnych w branży. Bosch prognozuje, że 2020 będzie trzecim z kolei rokiem, w którym światowa produkcja samochodów zmaleje. Koncern spodziewa się w tym roku dalszego spadku produkcji o 2,6%, do poziomu 89 mln pojazdów na świecie, co oznacza prawie 10 mln sztuk mniej niż w roku 2017. Bosch nastawia się na to, że poziom ten utrzyma się przez najbliższe lata, a wzrost światowej produkcji samochodów nie nastąpi wcześniej niż w 2025 roku.

 

Firma Bosch zamierza w sposób społecznie jak najbardziej odpowiedzialny dopasować strukturę kosztów oraz zatrudnienie do głębokich zmian i nadwyżek mocy produkcyjnych w branży.

Razem z przedstawicielami pracowników dużych zakładów w Niemczech, takich jak Bamberg, Schwieberdingen i Stuttgart-Feuerbach udało nam się już dojść do porozumienia w tych kwestiach. Wdrażamy zróżnicowane podejście, które uwzględnia indywidualne szanse wzrostu poszczególnych zakładów i pozwoli zatrzymać jak najwięcej pracowników z ich kompetencjami w firmie. dr Volkmar Denner

Mobilność w przyszłości: szanse biznesowe Bosch

Transformacja w mobilności nie oznacza końca mobilności, a już na pewno nie oznacza końca samochodu. dr Volkmar Denner

 

Bosch zajmuje silną pozycję i ma szansę dalej być wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności.

Fundamentalne zmiany w branży motoryzacyjnej to także duże szanse dla firmy Bosch. dr Volkmar Denner

 

Wiążą się one m.in. ze zwiększonym popytem w zakresie mobilności. Według Międzynarodowego Forum Transportu (ITF), do roku 2030 transport indywidualny na świecie ma wzrosnąć o prawie 50% w porównaniu do roku 2015.

Samochód pozostanie środkiem transportu numer jeden, także w przyszłości i ma szansę stać się jeszcze bezpieczniejszy, bardziej komfortowy i bardziej przyjazny dla klimatu. dr Volkmar Denner

 

Nowe technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (SI) czy ogniwa paliwowe będą wspierać dalsze zmiany w mobilności. Bosch zyska na wczesnym zaangażowaniu się w te obszary. Ponadto nowi producenci pojazdów na rynku elektromobilności w coraz większym stopniu potrzebują kompletnych rozwiązań, nie pojedynczych części.

Intensyfikacja działań w segmencie rozwiązań systemowych oznacza dla nas, jako dostawcy kompletnych rozwiązań, zwiększony potencjał wzrostu sprzedaży. dr Volkmar Denner

 

Ponadto Bosch wykorzysta trend coraz powszechniejszego stosowania elektroniki oraz oprogramowania: rynek systemów elektronicznych wykorzystujących oprogramowanie będzie według oceny przedsiębiorstwa rósł do roku 2030 w tempie 20% rocznie. Bosch inwestuje w rozwój oprogramowania ok. 3,7 mld euro rocznie i zatrudnia obecnie 30 tys. programistów.

Rozwijanie kompetencji: program szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji dla 20 tys. pracowników

Kwalifikacje pracowników są według Prezesa Bosch strategicznym czynnikiem warunkującym pokonanie aktualnych i przyszłych wyzwań:

Bosch uważa się za Learning Company – przedsiębiorstwo, w którym nauka jest integralną częścią codziennej pracy. dr Volkmar Denner

 

Oprócz regularnego inwestowania w edukację zespołu, Bosch przygotował nowy program szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji (SI) dla blisko 20 tys. pracowników. Obejmuje on formaty szkoleń na trzech różnych poziomach przeznaczone dla kadry zarządzającej, inżynierów i twórców rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji. Program uwzględnia także wytyczne dotyczące odpowiedzialnego postępowania z SI.

Rozwój działalności: ok. 3 mld euro inwestycji w obszary przyszłego wzrostu

Bosch zamierza rozwijać dotychczasową działalność oraz eksplorować nowe obszary.

Zrealizujemy to, ponosząc znaczące nakłady na technologie przyszłości. dr Volkmar Denner

 

W okresie od 2013 do 2020 roku Bosch zainwestuje w sumie ok. 3 mld euro w nowe obszary wzrostu. Tylko na elektromobilność oraz ogniwa paliwowe Bosch planuje przeznaczyć w tym roku 500 mln euro. W segment zautomatyzowanej jazdy zainwestuje ponad 600 mln euro, a kolejne 100 mln wyda na zintegrowane w internecie rozwiązania w zakresie mobilności.

 

Ponadto, od roku 2015 Bosch przeznaczył już 600 mln euro w rozbudowę swoich działań związanych z IoT. Inwestycja obejmuje nowy kampus IoT firmy Bosch w Berlinie oraz poszerzenie działalności w obszarze zintegrowanego przemysłu.

Konkurencyjność: pozycja lidera technologii oraz otwarte systemy

Wchodząc w nowe technologie, Bosch zapewnił sobie możliwość uzyskania wysokich obrotów na rynkach wartych miliardy: aby bezpieczna, zautomatyzowana jazda stała się rzeczywistością, oprócz kamery i radaru potrzebny jest trzeci rodzaj czujnika. Dlatego firma uzupełnia ofertę czujników do zautomatyzowanej jazdy i rozpoczyna prace nad przygotowaniem lidarowego czujnika dalekiego zasięgu do produkcji seryjnej.

Tym samym wypełnimy lukę w czujnikach i sprawimy, że zautomatyzowana jazda staje się realną możliwością. dr Volkmar Denner

 

Laserowy miernik odległości niezawodnie i z dużej odległości wykrywa nawet niemetalowe obiekty, takie jak kamienie na drodze. Oznacza to, że z odpowiednim wyprzedzeniem pojazd może wykonać odpowiednie manewry, jak hamowanie czy ominięcie przeszkody.

 

Bosch wspiera także wprowadzenie do masowej produkcji napędu opartego na ogniwach paliwowych: kluczowym elementem tego napędu jest stos, który Bosch planuje rozwijać wspólnie z firmą Powercell, a następnie wprowadzić go na rynek w 2022 roku. Firma inwestuje także w dalszym ciągu w wysoce wydajne silniki konwencjonalne (spalinowe). Według badań rynkowych, prowadzonych przez firmę Bosch, w 2030 roku wciąż dwa z trzech nowych samochodów będą wyposażone w silnik diesla lub benzynowy – w lub bez wersji hybrydowej.

Droga do bezemisyjnej mobilności musi być neutralna technologicznie. Tylko w ten sposób mobilność pozostanie dostępna dla różnych grup społecznych. dr Volkmar Denner

 

Umożliwi to oferta różnych napędów, na którą będą się składać wysoce wydajne silniki konwencjonalne oraz najnowocześniejsze silniki elektryczne. Prezes spółki Bosch opowiada się też za stosowaniem paliw odnawialnych i syntetycznych:

Pojazdy, które obecnie wykorzystujemy, także muszą i mogą wnieść swój wkład w redukcję emisji CO2. Wykorzystanie tzw. eFuels, czyli paliw syntetycznych, które są produkowane wyłącznie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, może sprawić, że sprawić, że silnik spalinowy będzie neutralny pod względem emisji CO2. dr Volkmar Denner

 

Denner domaga się od polityków podejście neutralnego technologicznie, a tym samym – wspierającego innowację.

Jest to konieczne do zapewnienia udanej transformacji w branży mobilności, a także utrzymania istniejących i stworzenia nowych miejsc pracy. dr Volkmar Denner

Nie tylko innowacyjna mobilność: rozwój nowych technologii

Bosch zamierza promować rozwój nowych technologii oraz ochronę klimatu także poza obszarem innowacyjnej mobilności. Koncern chce przy tym zachować równowagę pomiędzy ekonomią, ekologią i odpowiedzialnością społeczną. Dążąc do osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy w obszarze Internetu rzeczy, Bosch stawia na sztuczną inteligencję.

Chcemy, aby dzięki przemysłowej sztucznej inteligencji nasze produkty stały się asystentami naszych klientów. Zależy nam przy tym, aby znaleźć się w czołówce światowej ligi. dr Volkmar Denner

 

W tym celu Bosch zainwestował aż 100 mln euro w kampus badawczy w obszarze sztucznej inteligencji w Tybindze. Koncern promuje ochronę klimatu także u siebie: Już od roku 2019 wszystkie lokalizacje w Niemczech są neutralne klimatycznie, a do końca 2020 roku będzie to dotyczyć wszystkich lokalizacji Bosch na świecie.

Ochrona klimatu i efektywność energetyczna to dla firmy Bosch kolejne szanse biznesowe. dr Volkmar Denner

 

Do roku 2025 tylko w Niemczech nawet 45%. energii elektrycznej ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii (źródło: BMWi).

Dlatego w ciągu najbliższych lat zamierzamy zainwestować 100 mln euro w rozbudowę naszego segmentu pomp ciepła. dr Volkmar Denner

Działalność Grupy Bosch 2019

W roku 2019 poszczególne jednostki biznesowe Bosch rozwijały się w sposób wyrównany. W sektorze Mobility Solutions obroty były wyższe od światowej produkcji samochodów. Sektor ten odnotował również najwyższe obroty spośród wszystkich obszarów biznesowych koncernu. Obroty wyniosły 47 mld euro, utrzymując się na poziomie z roku poprzedzającego. Odpowiada to wzrostowi nominalnemu 0,1%, a z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut 1,5%.

 

W Europie sytuacja spółki Bosch była stabilna. Obroty wyniosły 41 mld euro, utrzymując się na poziomie z roku 2018. W Ameryce Północnej obroty wzrosły o 5,3%, do 13 mld euro. Z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut oznacza to spadek o 0,5%. W Ameryce Południowej obroty wzrosły do 1,4 mld euro. Oznacza to wzrost o 1,1%, a z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut o 5,3%.

 

W regionie Azji i Pacyfiku Grupa Bosch odnotowała spadek. Obroty zmalały o 3,1%, do 22,5 mld euro, a z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut o 4,5%. Negatywny wpływ na obroty miały w szczególności: spadki produkcji na rynkach motoryzacyjnych w Chinach oraz Indiach. W przeciwieństwie do nich Japonia i Azja Południowo-Wschodnia rozwijały się pozytywnie.

Blisko 403 tys. pracowników na świecie

Na dzień 31.12.2019 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 403 tys. pracowników. Zatrudnienie zmalało o 6 800 osób, tj. o 1,7%. Znaczące zmiany w zatrudnieniu spółka Bosch odnotowała w Chinach oraz Niemczech.

Prognoza na rok 2020: wzrost dochodowości pomimo słabej koniunktury gospodarki na świecie

Bosch prognozuje, że światowy wzrost gospodarczy w 2020 roku wyniesie ok. 2%.

Okres słabej koniunktury utrzyma się i globalny wzrost zostanie ponownie ograniczony. prof. dr Stefan Asenkerschbaumer

 

Spadki odnotują zwłaszcza ważne branże, takie jak motoryzacja czy produkcja maszyn. Prognozę komplikuje także konflikt handlowy pomiędzy USA a Chinami oraz Brexit.

 

Patrząc na nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym oraz na zmiany w ofercie technologii napędowych, Bosch w dalszym ciągu będzie analizować strukturę swoich kosztów. Tam, gdzie jest to konieczne, zostaną wprowadzone korekty zatrudnienia uwzględniające kwestię odpowiedzialności społecznej.

Także dla firmy Bosch będzie to naszym zdaniem rok pełen wyzwań, w trakcie którego musimy konsekwentnie pracować nad naszą dochodowością. prof. dr Stefan Asenkerschbaumer

 

Wysokie dochody są warunkiem inwestowania znaczących środków na technologie przyszłości oraz transformację przedsiębiorstwa.

 

Źródło: Bosch

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).