Projekt LIFE CRAL – specjalny zakład Brembo i Cannon Ergos | MOTOFAKTOR

Projekt LIFE CRAL - specjalny zakład Brembo i Cannon Ergos

Brembo, we współpracy z Cannon Ergos, zbudował pilotażowy zakład dla przemysłu motoryzacyjnego wykorzystujący obróbkę stopów metali w stanie półciekłym.

W Kilometro Rosso zostały zaprezentowane wyniki programu badawczego rozpoczętego w lipcu 2016 r., który miał na celu budowę pilotażowego zakładu do produkcji na dużą skalę lekkich, wysokiej jakości komponentów do samochodów i motocykli. Projekt pod nazwą LIFE CRAL (CRadle-to-grave Approach to Light alloys – podejście całościowe „od kołyski aż po grób” do lekkich stopów), współfinansowany w ramach programu „LIFE 2014-2020” (program działań na rzecz środowiska i klimatu), był koordynowany przez firmę Brembo SpA we współpracy z Cannon Ergos SpA, firmą z grupy Cannon specjalizującą się w projektowaniu i produkcji niestandardowych rozwiązań przemysłowych. Badania i testy innowacyjnego systemu wykorzystującego stopy metali w stanie półciekłym i ich właściwości technologiczne odbywały się w Park Naukowo-Technologicznym Kilometro Rosso.

 

Celem projektu CRAL było opracowanie przedprodukcyjnego procesu dla wysokowydajnych komponentów samochodowych, przy wykorzystaniu odzyskanego aluminium lub tzw. eko-magnezu (Eco-Mg). Proces ten jest certyfikowany jako:

 

  • zmniejszający o 50% emisję CO2 podczas produkcji aluminium pierwotnego;
  • eliminujący użycie SF6 (heksafluorek siarki), silnie zanieczyszczającego gazu (jeden kilogram odpowiada 22 t. CO2) stosowanego przy produkcji magnezu.

 

Projekt CRAL spełnia wymagania rozporządzenia EC1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), które ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed wpływem niebezpiecznych chemikaliów, a za jego realizację jest odpowiedzialna Europejska Agencja Chemikaliów.

 

Jednocześnie rozporządzenie promuje rozwój projektów i linii produkcyjnych mających na celu ograniczenie emisji szkodliwych gazów, zgodnie z celami strategii programów Unii Europejskiej „LIFE 2014-2020” i „Horyzont 2020”. Całkowity budżet na utworzenie pilotażowego zakładu to 3 227 341 euro, z czego wkład Komisji Europejskiej wniósł 1 850 700 euro, a pozostała część została zagwarantowana przez dwóch partnerów projektu.

 

Dzięki projektowi CRAL firmy Brembo i Cannon Ergos pokazały możliwość opracowania nowoczesnego procesu produkcyjnego, który spełnia szereg powiązanych ze sobą wyników oraz realizuje dwa główne cele: techniczny i środowiskowy.

 

Cel techniczny został osiągnięty poprzez produkcję komponentów samochodowych, które mają zapewniać optymalne osiągi i działanie, równie dobre lub nawet lepsze niż konwencjonalne komponenty, dzięki wykorzystaniu stopów aluminium pochodzących z recyklingu (o wysokiej zawartości żelaza) lub nowego stopu Eco-Mg. Założenie to zostało potwierdzone przez testy przeprowadzone na bazie demonstratorów, które optymalnie reagowały na cykle walidacji.

 

Cel środowiskowy – główne zadanie nowego procesu produkcji – został zrealizowany poprzez wybór stopów, których użycie zmniejsza wpływ na środowisko i pomaga osiągnąć cele wyznaczone przez Unię Europejską w zakresie ochrony warstwy ozonowej i eliminacji śladu wodnego przy produkcji aluminium pierwotnego, a także w zakresie redukcji emisji CO2.

Pilotażowy zakład CRAL pozwoli na przeprojektowanie całego łańcucha produkcyjnego w celu wykorzystania innowacyjnej technologii jako standardu przy produkcji wysokowydajnych komponentów z użyciem materiałów o niskiej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Projekt ma ogromny potencjał w zakresie powielania i możliwości adaptacji, dzięki czemu przyniesie korzyści również innym gałęziom przemysłu spoza sektora motoryzacyjnego. Głównym celem firmy Brembo było odtworzenie tego procesu, szczególnie w zakresie zmniejszonego własnego śladu środowiskowego. Wiele firm działających w sektorze motoryzacyjnym i lotniczym wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii do produkcji własnych komponentów. W ten sposób proces opracowany w ramach projektu CRAL odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie przemysłu i otwiera drogę do dalszego rozwoju.

Chief Public Affairs & Institutional Relations Officer w firmie Brembo - Roberto Vavassori

 

Źródło: Brembo

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).