Porozumienie w sprawie emisji CO2 z ciężarówek

Porozumienie w sprawie emisji CO2 z ciężarówek

Negocjatorzy z Rady i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie norm emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich.

  • Nowe przepisy jeszcze bardziej ograniczą emisje CO₂ w sektorze transportu drogowego.
  • Wyznaczono nowe cele emisji na 2030, 2035 i 2040 r.
  • Proponowane przepisy mają zachęcać do zwiększania udziału pojazdów bezemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów ciężkich w UE.
  • Wstępne porozumienie musi zostać jeszcze formalnie przyjęte przez obie instytucje.
  • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży – zapisz się na nasz newsletter.

Rada i Parlament Europejski uzgodnili rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia, tak by niemal wszystkie nowe pojazdy ciężkie, które mają certyfikowaną wartość emisji CO₂ (w tym mniejsze ciężarówki, autobusy miejskie, autokary i przyczepy), podlegały celom redukcyjnym.

Zwolnieni z docelowych poziomów redukcji emisji CO₂ określonych w rozporządzeniu będą:

  • niewielcy producenci oraz pojazdy użytkowane w górnictwie, leśnictwie i rolnictwie
  • pojazdy użytkowane przez siły zbrojne i straż pożarną
  • pojazdy użytkowane przez służby ochrony ludności, organy ścigania i służby medyczne

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem zakres stosowania rozporządzenia obejmie także, na późniejszym etapie (2035 r.), pojazdy specjalistyczne, takie jak śmieciarki, wywrotki lub mieszalniki do betonu. Poza tym Komisja Europejska przeanalizuje, czy rozporządzenie ma dotyczyć również małych samochodów ciężarowych (o masie poniżej 5 t).

Wstępne porozumienie objęło też kwestię pojazdów zmodernizowanych, czyli pojazdów konwencjonalnych przerobionych na pojazdy bezemisyjne. Zezwolono na przenoszenie takich pojazdów między producentami. Rada i PE zlecą Komisji sprawdzenie do 2025 r., czy należy ułatwić – w drodze ujednolicenia zasad homologacji – wprowadzanie na rynek zmodernizowanych pojazdów ciężkich.

Docelowe poziomy redukcji emisji

Zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi UE na 2030 r. i później Rada i Parlament utrzymały zaproponowane przez Komisję poziomy docelowe na 2030 r. (45%), 2035 r. (65%) i 2040 r. (90%). Wcześniej ustalony w obowiązującym rozporządzeniu poziom redukcji na 2025 r. (15%) został utrzymany. Poziomy te dotyczą samochodów ciężarowych powyżej 7,5 t i autokarów.

W odniesieniu do przyczep poziom docelowy wyniesie 7,5%, a do naczep – 10%. Wprowadzono też definicję e-przyczep, chcąc zagwarantować pewność prawa i dostosować obowiązujące rozporządzenie do postępu technicznego dotyczącego tego nowego rodzaju przyczep.

Proponowana zmiana wprowadza cel zakładający osiągnięcie do 2035 r. przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności. Najbliższy cel – do 2030 r. – wynosi natomiast 90%. Uzgodniono, że ten poziom nie będzie dotyczył autobusów międzymiastowych.

Kontrola emisji CO2

Skuteczność i wpływ zmienionego rozporządzenia na poziomy docelowe emisji CO2 zostaną poddane przez Komisję Europejską przeglądowi w 2027 r. Komisja będzie musiała m.in. zbadać, czy da się przygotować wspólną metodę oceny i raportowania pełnego cyklu emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich. Będzie też musiała ocenić rolę współczynnika korygującego dwutlenku węgla w przechodzeniu na mobilność bezemisyjną w sektorze pojazdów ciężkich. Przegląd obejmie również rolę metody rejestrowania pojazdów ciężkich napędzanych wyłącznie paliwami niepowodującymi emisji CO2.

Wstępne porozumienie zostanie teraz przekazane do zatwierdzenia przedstawicielom państw członkowskich w Radzie i Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim. Po zatwierdzeniu, aby wejść w życie, przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez obie instytucje, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: Rada UE

 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).