KE otworzyła nowe laboratoria emisji spalin | MOTOFAKTOR

KE otworzyła nowe laboratoria emisji spalin

KE otworzyła 2 nowe laboratoria, które umożliwią zwiększenie jej zdolności w zakresie testowania emisji z samochodów na rynku UE.

Nowe laboratoria w Isprze (Włochy) mają pomóc KE ustalić, czy pojazdy są zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami dotyczącymi emisji, zwiększając jej zdolność do prowadzenia nadzoru rynku pojazdów. Kompetencje Komisji w zakresie kontroli emisji z samochodów wynikają z przeglądu unijnych przepisów dotyczących homologacji typu całego pojazdu w następstwie skandalu Dieselgate, w wyniku którego wprowadzono nadzór i egzekwowanie przepisów na szczeblu UE.

 

Chociaż kontrole samochodów wprowadzanych do obrotu leżą w gestii państw członkowskich, od września 2020 r. Komisja może przeprowadzać kontrole, wycofywać samochody na terenie całej UE oraz nakładać grzywny w wysokości do 30 tys. euro za samochód w przypadku złamania prawa. Dzięki nowej najnowocześniejszej placówce do testowania emisji z samochodów jesteśmy teraz lepiej niż kiedykolwiek przygotowani do poprawy jakości powietrza dla mieszkańców Unii, przywrócenia zaufania konsumentów, wzmocnienia jednolitego rynku i wspierania globalnej konkurencyjności europejskiego przemysłu samochodowego – powiedział otwierając nowe laboratorium komisarz ds. rynku wewnętrznego, Thierry Breton.

 

Te nowe najnowocześniej wyposażone laboratoria umożliwią JRC kontynuowanie, z większą wydajnością, zapewniania zgodności samochodów z przepisami dotyczącymi emisji w UE. Jest to wspaniała wiadomość dla wszystkich konsumentów i Europejczyków oraz krok naprzód ku osiągnięciu neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 r. Kolejny ważny przykład tego, w jaki sposób nauka wspiera politykę – zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

 

Nowy system nadzoru rynku pojazdów ma umożliwić testowanie emisji spalin w regulowanych i symulowanych rzeczywistych warunkach jazdy. Dwie celki do pomiaru emisji w różnych warunkach klimatycznych umożliwią testowanie szerokiego zakresu warunków otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie, które mają wpływ na ostateczne wyniki pojazdu w zakresie emisji. Wyposażone w najnowocześniejsze technologie nowe laboratoria mają również służyć Komisji we wdrażaniu przyszłych norm emisji.

 

Komisja publikuje również podsumowanie pierwszego roku działań JRC w zakresie nadzoru rynku prowadzonych w innych obiektach badawczych JRC. W sprawozdaniu zatytułowanym „Nadzór europejskiego rynku pojazdów silnikowych” przedstawiono wyniki testowania emisji oraz ocenę zgodności 40 pojazdów w spełniających normę Euro 6, które uznano za zgodne w wielu różnych warunkach jazdy. Aby wspierać unijne organy zaangażowane w obowiązki w zakresie nadzoru nad pojazdami silnikowymi, JRC dzieli się również zdobytymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie procedur testowania.

 

Źródło: Komisja Europejska 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).