Firma ZF zadowolona po roku 2023 | MOTOFAKTOR

Firma ZF zadowolona po roku 2023

Firma ZF Friedrichshafen AG osiągnęła swoje cele finansowe wyznaczone na 2023 rok. Jej sprzedaż wzrosła o 6,5% do poziomu 46,6 mld euro. Skorygowany EBIT wyniósł 2,4 mld euro, a skorygowana marża EBIT wyniosła 5,1%.

dr. Holger Klein, CEO ZF Group 01-2023
dr. Holger Klein, CEO ZF Group, Fot. ZF Group

„2023 był dla ZF rokiem szeroko zakrojonych decyzji: zmieniliśmy kierunek transformacji firmy i skupiliśmy się na konkurencyjności i rentowności” – powiedział dyrektor generalny ZF, dr Holger Klein, podczas czwartkowej prezentacji wyników finansowych we Friedrichshafen. – „Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu ZF osiągnęliśmy nasze cele finansowe. Teraz będziemy kontynuować tę ścieżkę. Rok 2024 będzie rokiem wdrożenia i obierzemy kurs na większą koncentrację, wydajność i konkurencyjność”.

Dr. Klein zaznaczył, że istotne decyzje podjęte w 2023 roku obejmowały połączenie dywizji technologii podwozi samochodowych z dywizją aktywnych systemów bezpieczeństwa w nową jednostkę zajmującą się systemami podwozi (ZF Chassis Solutions Division), co zostało zrealizowane 1 stycznia tego roku. Dodatkowo rozpoczęto separację dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa (Passive Safety Systems Division).

„Proces wydzielania dywizji pasywnych systemów bezpieczeństwa przebiega zgodnie z planem” – powiedział Klein. – „Rozważamy opcje jego przyszłego rozwoju, które mogą obejmować całkowitą lub częściową sprzedaż lub IPO”.

Kolejnym istotnym etapem było utworzenie spółki joint venture, ZF Chassis Modules GmbH, wspólnie z Foxconn – globalnym liderem w produkcji elektroniki, specjalizującej się w systemach podwozi samochodów osobowych.

Podjęcie decyzji o zaniechaniu rozwoju projektu autonomicznych wahadłowców na rzecz skoncentrowania się na dostarczaniu zaawansowanych technologii autonomicznej jazdy i usług inżynieryjnych także miało istotne znaczenie dla długoterminowej strategii Grupy.

„Tego rodzaju decyzja umożliwia ZF działanie z solidnej pozycji i dalsze wdrażanie strategii” – wyjaśnił Klein. – „Nasze szerokie portfolio pozwala nam inwestować w rentowne obszary wzrostu a także w mobilność elektryczną – w zależności od zapotrzebowania klientów – aby dostarczać produkty do napędów całkowicie elektrycznych, hybrydowych i konwencjonalnych„.

Dla zwiększenia konkurencyjności na rynkach globalnych i skutecznego reagowania na trudności rynkowe, ZF planuje wykorzystać programy usprawnienia działalności i skoncentrować się na redukcji kosztów. Do końca 2025 roku firma zamierza zmniejszyć bazę kosztową o 6 mld euro na poziomie grupy poprzez generowanie oszczędności w zakupach, zwiększanie produktywności, poprawę kosztów badań i rozwoju, optymalizację kosztów korporacyjnych oraz analizę inwestycji pod kątem ich efektywnego wykorzystania.

„Ta oszczędniejsza baza kosztowa zapewni nam silną pozycję, niezbędną do dalszej transformacji w kierunku elektromobilności w drugiej połowie tej dekady i później” – powiedział Klein.

Grupa ZF się oddłuża

W roku obrotowym 2023 Grupa ZF zanotowała sprzedaż na poziomie 46,6 mld euro, co oznacza wzrost o 6,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost organiczny wyniósł 9%, a różnice były głównie efektem kursów walutowych. Dywizja Commercial Vehicle Solutions osiągnęła wzrost sprzedaży o 20% do 8,7 mld euro, przewyższając rynek pojazdów użytkowych, który wzrósł o 15%. Największy udział w sprzedaży odnotowała Europa (44%), następnie Ameryka Północna (28%) i region Azji i Pacyfiku (24%).

Poprawiony zysk EBIT Grupy ZF wzrósł do 2 367 mln euro z 2 038 mln euro w roku poprzednim, co oznacza skorygowaną marżę EBIT na poziomie 5,1% w porównaniu z 4,7% rok wcześniej. Skorygowane przepływy pieniężne po fuzjach i przejęciach wyniosły 1 382 mln euro, w porównaniu do 544 mln euro w 2022 roku. Zobowiązania netto spadły z 9 982 mln euro na koniec poprzedniego roku do 10 378 mln euro, a wskaźnik kapitału własnego zmniejszył się z 22,1% do 19,7%, głównie z powodu negatywnych efektów walutowych i wyceny.

Michael Frick, CFO ZF Group
Michael Frick, dyrektor finansowy Grupy ZF, Fot. ZF

W roku obrotowym 2023 ZF spłaciła zobowiązania o łącznej wartości około 2 mld euro.

„Naszym priorytetem jest systematyczna redukcja zadłużenia i refinansowanie” – podkreślił dyrektor finansowy Grupy Michael Frick.

Zgodnie z ramami ZF Green Finance Framework, przeprowadzono trzy emisje obligacji: w lutym 2023 r. ZF wydała zieloną obligację euro o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro w ramach programu emisji długu (DIP). Następnie, w kwietniu 2023 r., Grupa ZF skutecznie zadebiutowała na amerykańskim rynku obligacji, emitując obligacje o łącznej wartości 1,2 mld USD. Kolejna zielona emisja w euro miała miejsce we wrześniu 2023 r., z indywidualną transzą o stałym oprocentowaniu w wysokości 650 mln euro.

„Wszystkie te emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rynki nadal wierzą w ZF i naszą zdolność do zarządzania transformacją” – powiedział Frick. – „Wykorzystaliśmy udane emisje w tym roku, aby zapewnić stabilną i długoterminową orientację naszego profilu, nawet w zmienionych warunkach rynku finansowego”.

Zielona obligacja o wartości 800 milionów euro, wprowadzona na rynek pod koniec stycznia na okres pięciu lat z kuponem w wysokości 4,75%, spotkała się z ośmiokrotnie większym zainteresowaniem inwestorów.

W obszarze badań i rozwoju firma ZF zwiększyła swoją działalność. Wydatki na R&D wzrosły z 3,4 mld euro w poprzednim roku do 3,5 mld euro. Wskaźnik R&D wyniósł 7,6% (w 2022 roku: 7,8%). Inwestycje w aktywa trwałe sięgnęły 2,2 mld euro (w 2022 roku: 1,9 mld euro), co odpowiada wskaźnikowi inwestycji na poziomie 4,8% (w 2022 roku: 4,3%).

W dniu 31 grudnia 2023 roku Grupa ZF miała zatrudnionych na całym globie 168 738 pracowników (w 2022: 164 869).

Ostrożnie w roku 2024

Prognozy na rok 2024 są nadal ostrożne ze względu na trudne warunki gospodarcze, inflację i konflikty geopolityczne. ZF przy założeniu stabilności kursów walutowych i planowanych transakcji korporacyjnych prognozuje wzrost sprzedaży powyżej 45 mld euro, co oznacza około 5% wzrostu organicznego. Dzięki rozwojowi sprzedaży i rynków zaopatrzenia oraz odpowiedniej kontroli kosztów, spodziewane jest, że skorygowana marża EBIT wyniesie od 4,9 do 5,4 procent. Prognozowane wolne przepływy pieniężne skorygowane o transakcje korporacyjne wyniosą ponad 800 mln euro.

Miliardowe inwestycje w bezpieczną i czystą mobilność

Holger Klein potwierdził strategię ZF, która przewiduje globalne inwestycje o wartości niemal 18 miliardów euro do końca 2026 roku. Z tej kwoty około 10,6 miliarda euro ma zostać przeznaczone na badania i rozwój, a ponad 7 miliardów euro zostanie zainwestowanych w nieruchomości, zakłady i sprzęt. Wzrost konkurencyjności ma skutkować tym, że niemieckie lokalizacje ZF otrzymają nawet do 30% tych inwestycji. Klein wyjaśnił tę decyzję w kontekście trwających programów poprawy efektywności:

„Widzimy wiele zalet Niemiec jako lokalizacji, ale jesteśmy świadomi ich wad w odniesieniu do międzynarodowej konkurencji. Chcemy pracować nad nimi w ukierunkowany sposób za pomocą naszych programów zwiększania wydajności. Aby powrócić na pozycję lidera, ZF idzie naprzód z inicjatywą, siłą innowacji i wolą sukcesu. Jesteśmy gotowi do znacznych inwestycji w Niemczech, jeśli ogólne warunki będą sprzyjające i poprawimy naszą bazę kosztową”.

Źródło: ZF

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami?

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).