Elektromobilność szansą dla Polski – raport | MOTOFAKTOR

Elektromobilność szansą dla Polski - raport

Polska gospodarka może zyskać na rozwoju elektromobilności, o czym mówi nowy raport PIRE, PAIH i ARP „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.

 

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.

 

Polska gospodarka potrzebuje impulsu technologicznego, a niewątpliwie takim jest elektromobilność. To nowoczesna branża, która sprawia, że oprócz nowych fabryk powstają także centra R&D. Wartość inwestycji włączając w to także iONWAY w Nysie ogłoszoną w połowie października to blisko 80 mld PLN – wyjaśnia Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

 

W raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

 

Jedną z kluczowych pozycji eksportowych w branży elektromobilności stanowią baterie.
W 2022 roku wielkość eksportu w tym segmencie wyniosła ponad 9 mld EUR w ujęciu globalnym. Wykazując tym samym wzrost o ponad 23% w skali r/r i ponad 600% w porównaniu z rokiem 2018.

 

Analizując dokonania polskiego sektora elektromobilności w minionym roku i globalne trendy dla tego obszaru gospodarki można powiedzieć, że przed polskim przemysłem stoją ogromne perspektywy rozwoju i możliwość zdobycia dobrej pozycji na świecie. Dotyczy to zarówno tworzenia nowych technologii i rozwiązań rynkowych, jak i rozwijania już istniejących gałęzi produkcji i usług związanych z pojazdami elektrycznymi oraz realizacji wielkich projektów inwestycyjnych – Paweł Kurtasz Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

 

Autobusy ładowane elektrycznie stanowiły w 2022 roku 12,7% całkowitego rynku autobusów w UE odnotowując wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem 2021. W Polsce bardzo prężnie rozwija się także produkcja elektrycznych autobusów, których jesteśmy największym eksporterem w UE. Udział ich w sprzedaży do UE wzrósł z 10% w 2017 do 46% w 2020 roku. Nasze eksportowe autobusy wyjeżdżają przede wszystkim z fabryk Solaris i Man, ale mamy też krajowych producentów jak ARP e-vehicles, PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., czy też innowacyjne autobusy autonomiczne firmy jak Blees.

 

Ze względów historycznych polska gospodarka była przedmiotem dotychczasowych rewolucji przemysłowych. Tym razem otwiera się przed nami szansa, by odegrać podmiotową i pierwszoplanową rolę w rewolucji elektromobilności. Możemy tę szansę zmaksymalizować pod jednym warunkiem – zgodnej współpracy państwa i kapitału prywatnego. I to już się dzieje. Polska stała się dostrzeganym i docenianym parterem na polu elektromobilności przez inwestorów z zagranicy. Inwestycje w tę innowacyjną branżę to również symbol zmiany modelu rozwoju polskiej gospodarki – to nie tania siła robocza, ale coraz częściej wykwalifikowane kadry i wysokie zdolności technologiczne polskich przedsiębiorstw stanowią przewagę konkurencyjną Polski – Cezariusz Lesisz, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Elektromobilność to wielka szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Programy i narzędzia wsparcia realizowane przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencję Rozwoju Przemysłu czy Polską Agencję Inwestycji i Handlu są niezbędne, aby wspomagać rozwój firm rodzimych jak i przyciągania zagranicznych inwestorów – dodaje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Sektor bateryjny już nas promuje

Polski sektor baterii rośnie z roku na rok. Tylko w 2022 roku eksport tego kluczowego komponentu wyniósł ponad 9 mld EUR, co w porównaniu do roku 2021 (6,6 mld EUR) daje nam wzrost o ponad 23% – podają w swoim raporcie Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

 

Polska już teraz jest jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i autobusów elektrycznych. Do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są jednak kolejne inwestycje. Opublikowany właśnie raport jest kompleksowym zbiorem informacji o sektorze, inwestycjach w e-mobility i ich wpływie na gospodarkę. Przybliża stan rozwoju branży w Polsce, najważniejsze trendy i kierunki rozwoju.

 

W roku 2022 wielkość rynku elektromobilności w Polsce, uwzględniając eksport i wartość produkcji sprzedanej w kraju, osiągnął poziom 55,5 mld złotych.

 

Pozytywne otoczenie związane z branżą doprowadziło również do powstania ciekawych startupów, takich jak The Batteries z Rzeszowa. Nagromadzenie projektów związanych ze składaniem modułów i pakietów bateryjnych pozwala również wierzyć, że kwestią czasu jest powstanie prawdziwie polskiej technologii produkcji ogniw litowo-jonowych. W mojej ocenie polskie ogniwa, moduły i pakiety mogą stać się przebojem eksportowym naszej gospodarki, tak jak dziś przebojem są… polscy inżynierowie – mówi Rafał Biszcz, ekspert w dziedzinie baterii i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz założyciel PIRE Knowledge Hub, Chief Manufacturing Engineering Officer w Ola Electric w latach 2022-2023, odpowiedzialny za budowę pierwszej gigafabryki ogniw w Indiach.

 

Unia Europejska zauważyła potrzebę wprowadzenia regulacji i obowiązków w zakresie recyklingu baterii i tak już od 2031 roku nowa bateria, do której produkcji wykorzystuje się metale, to co najmniej 6% masy wszystkich metali wykorzystanych do produkcji nowej baterii musi pochodzić z recyklingu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ baterie będą musiały trafić do zakładów przetwarzających odpad, tak by przygotować wsad (frakcje z przetworzenia), który trafi do hut czy rafinerii, gdzie nastąpi przetop, odzysk i produkcja czystych metali, które posłużą do produkcji nowych baterii. Tak powstanie gospodarka o obiegu zamkniętym – mówi Maciej Mikulicz, ekspert ds. recyklingu baterii z wieloletnim doświadczeniem, założyciel i właściciel Royal Bees Recycling.

 

Zrozumienie specyfiki różnych branż jest kluczowe w kontekście rozwoju elektromobilności. Już dziś istnieją rozbieżności w wymaganiach dotyczących pojazdów wykorzystywanych w poszczególnych sektorach, np. takich jak usługi kurierskie czy transport na duże odległości. Odpowiednie modele pojazdów elektrycznych powinny być projektowane z myślą o specyficznych potrzebach poszczególnych odbiorców. Stwarza to możliwość tworzenia innowacji popytowych, dostosowanych do wymogów klientów – mówi Albert Gryszczuk, menedżer, przedsiębiorca i wynalazca, właściciel spółki Innovation AG, w której powstał pierwszy polski elektryczny samochód dostawczy – eVanPL – przeznaczony do masowej produkcji.

 

Pełny raport „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski” można pobrać TUTAJ.

 

Źródło: PIRE/ARP/PAIH

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).