25 działań na restart przemysłu moto w UE | MOTOFAKTOR

25 działań na restart przemysłu moto w UE

person Adrian Januszkiewicz 29/05/2020

Stowarzyszenie CLEPA opublikowało listę 25 działań mających ożywić przemysł motoryzacyjny w UE po koronakryzysie.

Lista 25 działań mających ponownie ożywić przemysł motoryzacyjny na terenie Unii Europejskiej powstała we współpracy CLEPA z ACEA, CECRA oraz ETRMA i stanowi spis ich rekomendacji  dla organów Unii Europejskiej.

 

Punkty zawarte na liście zostały przypisane do konkretnych dziedzin, na które UE ma wpływ:

 

 • Punkty 1-4 – Funkcjonowanie rynku wewnętrznego;
 • Punkty 5-6 – Utrzymanie płynności;
 • Punkty 7-10 – Generowanie popytu;
 • Punkty 11-12 – Inwestycje w infrastrukturę;
 • Punkty 13-20 – Wspomagające ramy prawne, w tym punkty 17-20 ramy związane z realizacją Zielonego Porozumienia;
 • Punkty 21-23 – Badania i innowacje;
 • Punkty 24-25 – Umiejętności i kompetencje.

 

Rekomendacje są następujące:

 

 1. Komisja powinna w miarę możliwości wydać zharmonizowane wytyczne dotyczące środków ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, co znacznie ułatwi skoordynowane przyspieszenie działań, biorąc pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw prowadzi oddziały w wielu państwach członkowskich. Co więcej, obsługa testów koronawirusa na dużą skalę pomogłaby ustalić, kto może bezpiecznie wrócić do pracy w uporządkowany sposób.
 2. Transport towarów powinien być zwolniony z zamykania granic, a państwa członkowskie powinny zapewnić dostosowanie swoich środków kontroli granicznej w celu wsparcia funkcjonowania jednolitego rynku. Jeśli kontrole na przejściach granicznych zostaną zintensyfikowane, pierwszeństwo należy przyznać transportowi towarowemu, na przykład poprzez wprowadzenie „zielonych pasów” z łatwo stosowalnymi przepisami.
 3. Centralne źródło informacji o środkach granicznych utworzone przez Komisję Europejską, a także krajowe punkty kontaktowe, jest pomocne i powinno zostać utrzymane.
 4. Komisja powinna kontynuować prace nad jednolitym przyznawaniem zwolnień dla osób dojeżdżających do pracy za granicą i koniecznymi podróżami tam, gdzie to możliwe, bez uszczerbku dla ochrony zdrowia publicznego.
 5. Komisja powinna rozważyć tymczasową elastyczność w regułach konkurencji. Umożliwiłoby to podmiotom gospodarczym w łańcuchu wartości koordynację wsparcia finansowego i innego wsparcia dla wspólnych dostawców; umożliwiając współpracę w zakresie dystrybucji mocy i wielkości produktu w przypadku niedoborów produkcyjnych spowodowanych kryzysem oraz umożliwiając wymianę krytycznych i odpowiednich informacji w całym łańcuchu wartości.
 6. Komisja (DG TAXUD) powinna podjąć proaktywną i koordynującą rolę, aby zapewnić, że elastyczność oferowana przez UCC jest w pełni wykorzystywana przez państwa członkowskie.
 7. Dealerzy i warsztaty motoryzacyjne muszą mieć możliwość jak najszybszego wznowienia działalności, jeżeli nie jest to jeszcze możliwe, przy zastosowaniu niezbędnych środków ostrożności w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa.
 8. Należy wprowadzić skoordynowane programy wymiany pojazdów dla wszystkich kategorii pojazdów w UE, aby przyspieszyć odnawianie populacji pojazdów na europejskich drogach i zwiększyć popyt prywatny i biznesowy.
 9. Zachęty do zakupu i dzierżawy można zapewnić poprzez bezpośrednie finansowanie UE lub za pomocą programów krajowych z dodatkowym finansowaniem UE, np. za pośrednictwem funduszy strukturalnych. W szczególności w odniesieniu do operatorów flot pojazdów prywatnych Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny powinny rozważyć rozszerzenie Instrumentu Czystszego Transportu, aby umożliwić operatorom flot prywatnych odnowienie ich flot.
 10. Komisja powinna przeznaczyć europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby umożliwić wdrożenie dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów i umożliwić ukierunkowane zamówienia publiczne władz regionalnych i lokalnych.
 11. Przemysł wzywa do natychmiastowego rozpoczęcia inicjatywy pilotażowej dotyczącej „1 miliona punktów ładowania i stacji tankowania w całej UE dla wszystkich typów pojazdów”, w tym stacji ładowania dużej mocy i tankowania wodoru dla pojazdów ciężkich.
 12. EBI powinien odgrywać aktywną rolę w ułatwianiu inwestycji w infrastrukturę cyfrową nowej generacji.
 13. Odłożyć wszystkie nieistotne konsultacje społeczne o co najmniej 2 miesiące.
 14. Ocena wpływu kryzysu Covid-19 na wszystkie istniejące i planowane wymogi regulacyjne, harmonogramy i inicjatywy do połowy 2021 r.
 15. Wspólnie z państwami członkowskimi ponownie uruchomić proces homologacji typu tak szybko, jak to możliwe, aby ułatwić ciągłe wdrażanie wymogów regulacyjnych.
 16. Zagwarantować, by krajowe organy nadzoru rynku egzekwowały zgodność z aktualnymi wymogami regulacyjnymi UE.
 17. Przyspieszenie prac nad ambitną propozycją AFID2, która ma zostać przedstawiona już w trzecim kwartale 2020 r.
 18. Przyjęcie ambitnego wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie jakości paliw i przyszłej zmiany dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w celu wsparcia większego wykorzystania paliw o niskiej emisji dwutlenku węgla i o niskiej emisji zanieczyszczeń, w połączeniu ze środkami wspierającymi poprzez przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii.
 19. Rozważyć zasady „Just Transition” oraz potrzeby wynikające ze zdrowienia z Covid-19 w ramach programu Skills Agenda (II kwartał 2020 r.).
 20. Przyspieszenie prac regulacyjnych nad digitalizacją transportu, aby umożliwić nowe i wielokrotne usługi cyfrowe.
 21. UE powinna trzymać się ambitnego budżetu na badania i innowacje w ramach programu Horizon Europe na rozwój neutralnego dla klimatu systemu transportu drogowego, co ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Zielonego Porozumienia.
 22. Wspierające innowacje zamówienia publiczne w obszarach transportu i mobilności powinny być wspierane z funduszy EFSI, aby zapewnić realizację celów Zielonego Porozumienia we wszystkich państwach członkowskich.
 23. Przyszła inicjatywa EBI w zakresie mobilności powinna zostać dodatkowo rozszerzona na finansowanie innowacji, służąc realizacji długoterminowych celów neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla i bezpiecznego transportu oraz mobilności.
 24. Komisja Europejska powinna zintensyfikować wysiłki i wsparcie na podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie siły roboczej w sektorze w ramach zaktualizowanego programu UE na rzecz umiejętności.
 25. Komisja Europejska powinna przyspieszyć ustanowienie sektorowego paktu na rzecz umiejętności dla sektora motoryzacyjnego.

 

Pełny opis wszystkich punktów znajduje się w dokumencie opublikowanym przez CLEPA.

 

Źródło: CLEPA

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).