Straż miejska w Gnieźnie kontroluje warsztaty samochodowe | MOTOFAKTOR

Straż miejska w Gnieźnie kontroluje warsztaty samochodowe

Warsztaty samochodowe W Gnieźnie znalazły się pod lupą straży miejskiej, która przeprowadza kontrole pod kątem gospodarki odpadami.

 

Podczas kontroli strażnicy miejscy  zwracali przede wszystkim uwagę na: rodzaj działalności, jakie odpady są wytwarzane, czy są segregowane, jak i gdzie są składowane, z jakimi podmiotami zewnętrznymi firmy mają umowy na odbiór odpadów, czy prowadzona jest wymagana ewidencja o odpadach, wpisy do BDO.

 

W każdym przypadku sporządzano protokół, przy ujawnieniu nieprawidłowości nie obyło się bez sankcji karnych w postaci wysokich mandatów. Z wynikami kontroli strażnicy zapoznawali inspektorów WOŚ UM w Gnieźnie, a gdy dochodziło do poważnych naruszeń przepisów także WIOŚ w Poznaniu. Ten organ kontroli ma możliwość zastosowania wysokich kar, które sięgały niejednokrotnie po kilka czy kilkanaście tysięcy złotych.

 

Najbardziej rażące przypadki naruszeń w zakresie gospodarki odpadami strażnicy miejscy z Gniezna ujawnili w kilku warsztatach samochodowych na osiedlu Skiereszewo i w Arkuszewie. Ich właściciele nie posiadali ważnych umów na odbiór odpadów, a dodatkowo ujawniono także brak pojemników do gromadzenia odpadów, na posesjach panował ogólny bałagan świadczący o tym, że odpady zalegają tam od dłuższego czasu. Pojazdy naprawiane były poza terenem firmy, na ulicy albo oczekiwały tam na naprawę.

 

Strażnicy przypominają, że w pasie drogi publicznej mogą parkować pojazdy zarejestrowane, z ważnym ubezpieczeniem OC i przeglądem technicznym. Działalność gospodarcza nie może wykraczać poza obszar posesji. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole w tym zakresie.

 

Źródło: Straż Miejska Gniezno

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).