Senatorowie chcą zmiany opłat za badanie w SKP

Senatorowie chcą zmiany opłat za badanie w SKP

Senatorowie z Komisji Infrastruktury chcą wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o jak najszybszą zmianę cennika opłat za badanie techniczne pojazdów w SKP.

Senatorowie z Komisji Infrastruktury zapoznali się z Informacją ministra infrastruktury na temat funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Informację przedstawiła dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Renata Rychter. Na koniec 2023 r. na terenie Polski funkcjonowało 5 tys. 467 stacji kontroli pojazdów. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością gospodarzą regulowaną, a do jej prowadzenia wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę po spełnieniu wymagań ustawowych, dotyczących m.in. infrastruktury stacji diagnostycznej lub obowiązku zatrudniania co najmniej dwóch diagnostów technicznych. 2 tys. 477 stacji ma najszersze spektrum diagnostyki technicznej pojazdów.

Dyrektor Renata Rychter poinformowała również, że obecnie w ministerstwie trwają prace nad projektem systemowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, ponieważ Polska zobowiązana jest do tego, żeby wypełnić minimum implementacyjne odnośnie do dyrektywy nr 45 określającej wymagania dotyczące badania zdatności pojazdów poruszających się po drogach publicznych w Polsce.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego zapewniła, że w resorcie infrastruktury prowadzone są prace analityczne dotyczące podwyżki i możliwych nowych stawek opłat za badania techniczne. Brane są pod uwagę takie opłaty w innych krajach członkowskich UE, koszty prowadzenia takich badań, koszty uzyskiwania uprawnień przez diagnostów i koszty ich pracy, a także wskaźnik inflacyjny, wysokość wynagrodzeń minimalnych i średnich czy średni wiek pojazdów jeżdżących po drogach w Polsce.

W posiedzeniu uczestniczyli liczni przedstawiciele branży i organizacji branżowych, m in. Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów czy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a także przedsiębiorcy i diagności techniczni. Wszyscy apelowali do przedstawicieli ministerstwa o natychmiastowe działania naprawcze, ponieważ brak waloryzacji opłat za badanie techniczne pojazdu od dwudziestu lat doprowadził do katastrofalnej sytuacji na rynku.

Apelowano przede wszystkim o zmianę rozporządzenia ministra i szybkie wprowadzenie mechanizmu waloryzacji opłat diagnostycznych, tak aby powiązać te opłaty ze wzrostem wynagrodzeń i wskaźnikiem inflacyjnym w Polsce. Zwracano uwagę na fakt ucieczki z zawodu młodych diagnostów technicznych w związku z dramatycznym obniżeniem wynagrodzeń w tym zawodzie, gdy tymczasem płaca minimalna wzrosła w tym okresie o 400%, a wskaźniki inflacyjne – o 70.

Zwracano uwagę na problem, że obecnie blisko jedna trzecia diagnostów to osoby po 65. roku życia, a kolejne 33% to osoby w wieku 55–65 lat. Przypomniano też, że na problem SKP zwracał uwagę w swoim wystąpieniu z grudnia 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, który stwierdził, że wieloletni brak waloryzacji opłat za badania techniczne spowodował, że doszło do naruszenia równowagi między ważnym interesem publicznym, który przemawia za wprowadzeniem sztywnych cen za usługi świadczone przez stacje kontroli pojazdów, a wymogami ochrony praw przedsiębiorców prowadzących takie stacje.

Senatorowie zadeklarowali wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o jak najszybszą zmianę cennika opłat za badanie techniczne pojazdów.

Zdjęcie: Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami?

belka Wiadomości Google

 

 

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).