Poślizg boczny koła | MOTOFAKTOR

Poślizg boczny koła

Z wcześniejszego artykułu wiemy, że do powstania siły napędowej lub hamowania na styku opony z nawierzchnią drogi, konieczny jest tzw. poślizg wzdłużny koła. A co ze skręcaniem lub jazdą samochodu po łuku? Niezbędna jest siła boczna. O niej opowiada ten artykuł.

Kąt znoszenia bocznego koła

Aby na styku opony z nawierzchnią drogi wystąpiło tarcie, a w następstwie siła boczna FB (rys. 1), konieczne jest wystąpienie tzw. znoszenia bocznego koła. Jego miarą jest kąt znoszenia bocznego koła α – patrz ilustracja 1.

Można również powiedzieć, że tor ruchu koła jest wypadkową dwóch ruchów: w płaszczyźnie symetrii koła i w kierunku prostopadłym do tej płaszczyzny.

Ilustracja 1. Kąt znoszenia bocznego koła α jest zawarty pomiędzy płaszczyzną symetrii koła a kierunkiem (chwilowym) ruchu koła, stycznym do toru ruchu koła. Siła boczna FB jest prostopadła do płaszczyzny koła.

Siła boczna

Docisk koła do nawierzchni drogi siłą FNK i tarcie na styku opony z nawierzchnią drogi powodują powstanie siły bocznej FB (ilustracja 2). Jest ona prostopadła do płaszczyzny koła (ilustracja 1). Jej wartości obliczamy z wzoru:

w którym:

FNK – siła nacisku koła na nawierzchnię drogi;

μB  – współczynnik tarcia bocznego opony o nawierzchnię drogi.

Wartość współczynnika tarcia bocznego opony

Jeśli koło porusza się po łuku i nie jest przyłożony do niego moment napędowy lub hamujący, to wartość współczynnika tarcia bocznego opony μB zależy tylko od kąta znoszenia bocznego koła α. Tę zależność przedstawia wykres na ilustracji 3. Z przebiegu linii wykresu wynikają następujące wnioski:

  • dla zerowej wartości kąta znoszenia bocznego koła α, wartość współczynnika tarcia bocznego opony μB jest zerowa;
  • jeśli rośnie wartość kąta znoszenia bocznego koła α, to niezależnie od rodzaju nawierzchni drogi, wartość współczynnika tarcia bocznego opony μB najpierw rośnie, potem osiąga wartość maksymalną, a następnie maleje;
  • im większa jest „przyczepność” nawierzchni drogi, tym wyższe są maksymalne wartości współczynnika tarcia bocznego opony μB (linie A i B wykresu, w porównaniu z liniami C i D).

Ilustracja 3. Zależność współczynnika tarcia bocznego opony μB od kąta znoszenia bocznego koła a, dla następujących rodzajów nawierzchni: A – suchy, szorstki beton; B – suchy, gładki beton; C – droga pokryta śniegiem; D – szorstki lód.

Ruch samochodu po łuku

Na środek ciężkości SC samochodu poruszającego się po łuku (rys. 4) działa przyspieszenie dośrodkowe aD. Prawidłowe jest też stwierdzenie, że przyspieszenie dośrodkowe aD powoduje zakrzywienie toru ruchu samochodu. Reakcją na występowanie przyspieszenia dośrodkowego aD, jest działanie na samochód siły odśrodkowej FOS. Jest ona zwrócona przeciwnie do przyspieszenia dośrodkowego aD.

Aby pojazd jechał po łuku, siła odśrodkowa FOS musi być równoważona przez sumę sił bocznych – od FB1 do FB4 (ilustracja 4), występujących na styku opon z nawierzchnią drogi. Każda z sił bocznych, jest prostopadła do płaszczyzny koła, na które działa.

Jeśli suma sił bocznych – od FB1 do FB4 nie jest w stanie zrównoważyć siły odśrodkowej FOS, samochód zostaje wyrzucony w stronę zewnętrzną łuku, czyli w kierunku działania siły odśrodkowej. Przy ruchu samochodu po prostej, przyspieszenie dośrodkowe aD ma wartość zerową – nie występuje.

Ilustracja 4. Samochód poruszający się po łuku. Oznaczenia na rysunku: aD – przyspieszenie dośrodkowe; FOS – siła odśrodkowa działająca na samochód; SC – środek ciężkości samochodu; FB1, FB2, FB3 i FB4 – siły boczne, powstające na styku opon z nawierzchnią drogi.

Siła boczna a składowa siły odśrodkowej

Siłę odśrodkową FOS działającą na samochód (ilustracja 4) można podzielić na składowe. Ich ilość jest równa ilości kół samochodu. Aby samochód poruszał się po oczekiwanym łuku, każda składowa FO (ilustracja 5) siły odśrodkowej FOS (ilustracja 4), przynależna do określonego koła, musi być równoważona przez siłę boczną FB (ilustracja 5).

Ten warunek będzie spełniony, jeśli kąt znoszenia bocznego koła osiągnie wartość α, przy której występująca wartość współczynnika tarcia bocznego opony µB umożliwi powstanie siły bocznej FB równoważącej składową siły odśrodkowej FO (ilustracja 5).

Ilustracja 5. Warunek ruchu samochodu po zamierzonym przez kierowcę torze ruchu (ilustracja 4). Siła boczna FB działająca na styku opony z nawierzchnia drogi każdego z kół, musi równoważyć składową siły odśrodkowej FO.

 

Jeśli wzrasta prędkość ruchu samochodu to rośnie wartość siły odśrodkowej FOS (ilustracja 4). Rosną wówczas również wartości składowych sił odśrodkowych – np. od FO1 do FO3 (ilustracja 6). Aby zostały one zrównoważone, rosnąć muszą również wartości sił bocznych – od FB1 do FB3.

Jeśli koło jest dociskane do nawierzchni drogi stałą siłą FNK, (ilustracja 2) lub rośnie ona tylko nieznacznie, to dla zrównoważenia rosnącej składowej siły odśrodkowej FO konieczny jest wzrost wartości kąta znoszenia bocznego – od α1 lub α3 (ilustracja 6).

Ilustracja 6. Jeśli siła FNK docisku koła do nawierzchni drogi (ilustracja 2) ma stałą wartość, lub zmienia się nieznacznie i rośnie składowa siły odśrodkowej działającej na koło pojazdu – od FO1 do FO3 (rys. od a do c), to wzrost siły bocznej, od wartości FB1 do FB3 niezbędny do zrównoważenia składowej siły odśrodkowej można uzyskać tylko przez wzrost wartości kąta znoszenia bocznego koła – od a1 do wartości a3.

 

Siła boczna FB zrównoważy składową siły odśrodkowej FO jeśli zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki (ilustracja 3):

  • wzrost wartości kąta znoszenia bocznego koła α będzie powodował wzrost wartości współczynnika tarcia bocznego opony μB;
  • siła boczna FB zrównoważy składową siły odśrodkowej FO, przy wartości współczynnika tarcia bocznego opony μB równej lub mniejszej niż maksymalna.

Przykładowo – powyższe warunki są spełnione dla linii A wykresu na ilustracji 3, w zakresie wartości kąta znoszenia bocznego koła α, od 0 do 20O.

Jeśli natomiast wartość składowej siły odśrodkowej FO rośnie, ale mimo osiągnięcia przez współczynnik tarcia bocznego opony μB wartości maksymalnej, siła boczna FB nadal nie równoważy składowej siły odśrodkowej FO, wówczas kąt znoszenia bocznego koła α nadal rośnie.

Przykładowo – patrz linia A wykresu na rys. 3, stanie się tak, gdy wartość kąta znoszenia osiągnie wartość 20O, a siły FO i FB nie zrównoważą się. Niezrównoważona składowa siły odśrodkowej FO przemieszcza koło w kierunku „na zewnątrz” zakrętu.

Wszystkie siły działające na koło samochodu poruszającego się po łuku powodują odkształcenie opony (ilustracja 7).

Ilustracja 7. Wszystkie trzy siły: FO – składowa siły odśrodkowej działającej na koło pojazdu, FNK – siła nacisku koła do nawierzchni drogi; FB – siła boczna, powodują odkształcenie opony.

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).