Komisja Europejska sprawdza fuzję FCA i PSA | MOTOFAKTOR

Połączenie FCA z PSA pod lupą Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie w celu oceny proponowanego połączenia FCA i PSA zgodnie z rozporządzeniem unijnym.

Kwestia połączenia obu koncernów wzbudziła zainteresowanie, ponieważ KE obawia się, że proponowana transakcja może ograniczyć konkurencję w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych (furgonetek) do 3,5 tony w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a dokładniej w 14 państwach członkowskich UE i Wielkiej Brytanii.

Samochody dostawcze są ważne dla osób fizycznych, MŚP i dużych firm, jeśli chodzi o dostarczanie towarów lub świadczenie usług dla klientów. To rosnący rynek i coraz ważniejsza część w gospodarce cyfrowej, w której prywatni konsumenci bardziej niż kiedykolwiek polegają na usługach dostawczych. FCA i PSA, ze swoim dużym portfolio marek i modeli, mają silną pozycję w samochodach dostawczych w wielu krajach europejskich. Dokładnie ocenimy, czy proponowana transakcja wpłynie negatywnie na konkurencję na tych rynkach i zapewni, że pozostanie zdrowy krajobraz konkurencyjny dla wszystkich osób fizycznych i firm zależnych od samochodów dostawczych.

Wiceprezes wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji w Unii Europejskiej - Margrethe Vestager

 

W wielu krajach PSA lub FCA jest już liderem na rynku lekkich samochodów dostawczych, a połączenie spowodowałoby usunięcie jednego z głównych konkurentów.

Wstępne obawy KE dotyczące konkurencji

Na tym etapie Komisja obawia się, że proponowana transakcja może znacznie ograniczyć konkurencję dla niektórych rodzajów lekkich samochodów dostawczych w następujących państwach członkowskich: Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia , Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Wielka Brytania.

 

W wielu z tych krajów PSA i FCA łącznie miałyby wysokie udziały w rynku, wraz z najszerszą gamą marek i modeli we wszystkich rozmiarach. Strony wydają się szczególnie silne w segmencie mniejszych samochodów dostawczych. W tej gamie jest mniej konkurentów niż w samochodach osobowych, a w większości tych krajów wszyscy konkurenci byliby znacznie mniejsi niż podmiot powstały w wyniku połączenia.

 

Wstępne dochodzenie Komisji wykazało, że PSA i FCA od dawna rywalizowały ze sobą na samochody dostawcze w wielu państwach członkowskich UE i podobnie ustawiały ceny swoich samochodów dostawczych. Połączenie wyeliminowałoby zatem istotne ograniczenie konkurencji dla obu z nich.

 

Ponadto wydaje się, że rynek lekkich samochodów dostawczych charakteryzuje się stosunkowo wysokimi barierami wejścia i ekspansji, na przykład koniecznością posiadania wystarczająco dużej sieci serwisowej, która nie jest szybka i łatwa w konfiguracji. Nowe wejście wydaje się więc mało prawdopodobne na znaczącą skalę.

 

Komisja przeprowadzi teraz dogłębne dochodzenie w sprawie skutków proponowanej transakcji, aby ustalić, czy prawdopodobne jest znaczne ograniczenie skutecznej konkurencji. Proponowaną transakcję zgłoszono Komisji w dniu 8 maja 2020 r. PSA i FCA postanowiły nie składać zobowiązań podczas wstępnego dochodzenia, aby zaradzić wstępnym obawom Komisji. Komisja ma teraz 90 dni roboczych, do 22 października 2020 r., na podjęcie decyzji. Otwarcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.

 

Źródło: Komisja Europejska

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).