Niekończąca się budowa CEPiK – kontrola NIK | MOTOFAKTOR

Niekończąca się budowa CEPiK - kontrola NIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) pochłania ogromne koszty i od ponad 10 lat wciąż jest w budowie - stwierdza w swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.

 • W latach 2018–2022 zrealizowano łączne wydatki związane z rozwojem CEPiK w kwocie prawie 46,7 mln zł brutto.
 • Ministerstwo Cyfryzacji z Funduszu CEPiK finansowało wydatki na zadania, które nie dotyczyły systemu CEPiK.
 • Od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2023 r. wydatki niezwiązane z systemem CEPiK 2.0 stanowiły od niemal 36% do 77,5% ogółu kosztów poniesionych przez Fundusz.
 • NIK kieruje wioski do premiera i ministra cyfryzacji.
 • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora.
 • Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży – zapisz się na nasz newsletter.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) – od ponad 10 lat wciąż jest w budowie – alarmuje w swoim najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. NIK stwierdza, że minister cyfryzacji zapewnił utrzymanie i rozwój systemu, jednak nie zawarto umowy na realizację kluczowego elementu projektu „Modernizacja CEPiK”, który ma rozszerzyć i scentralizować źródła danych, a także poprawić funkcjonalność, umożliwiając np. elektroniczne złożenie wniosku o uzyskanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu czy zawarcie umowy dotyczącej jego sprzedaży.

NIK zwraca uwagę, że budowa, utrzymanie i modernizacja CEPiK 2.0 jest finansowana z Funduszu CEPIK, na konto którego wpływają specjalne opłaty wnoszone przez kierowców przy okazji rejestracji samochodu, zakupu ubezpieczenia OC czy w związku z przeglądem auta przeprowadzanym w stacji kontroli pojazdów. Jak ustalił NIK, Ministerstwo Cyfryzacji nie tylko z opóźnieniem ściągało te należności (zaległości zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. wyniosły ponad milion złotych), ale przede wszystkim z Funduszu CEPiK resort ponosił wysokie wydatki na różnego rodzaju zadania, które nie dotyczyły systemu CEPiK, a były związane głównie z informatyzacją państwa. Od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2023 r. wydatki niezwiązane z systemem CEPiK 2.0 stanowiły od niemal 36% do 77,5% ogółu kosztów poniesionych przez Fundusz. Jedynie w 2018 r. całość tych wydatków przeznaczono na funkcjonowanie i rozwój CEPiK 2.0.

W okresie objętym kontrolą w ramach CEPiK 2.0 dostępne były cztery usługi elektroniczne:

 • Historia pojazdu – uruchomiona w 2017 r.
 • Bezpieczny autobus – uruchomiona w 2017 r.
 • Mój Pojazd – uruchomiona w 2018 r.
 • Sprawdź uprawnienia kierowców – uruchomiona w 2020 r.

We wrześniu 2023 r. zostały udostępnione kolejne dwie e-usługi:

W ramach dalszych prac nad systemem CEPiK 2.0 planowane jest udostępnienie ośmiu e-usług:

NIK-cepik

Termin uruchomienia kolejnych e-usług uzależniony jest od zawarcia umowy na modernizację systemu CEPiK 2.0.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na rachunek Funduszu CEPiK wpływają pobrane od kierowców opłaty ewidencyjne za zawarte polisy OC, wykonanie badań technicznych pojazdu oraz wydanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Opłaty, podobnie jak miesięczne sprawozdania na ich temat, przekazują Ministerstwu Cyfryzacji firmy ubezpieczeniowe, stacje kontroli pojazdów (do 30 czerwca 2023 r.) oraz starostwa powiatowe. Ustawa określa też termin, w którym należy to zrobić.

System CEPiK 2.0 nie gromadził jednak i nie generował informacji o należnościach powstałych z opłaty ewidencyjnej, które powinny wpłynąć na rachunek Funduszu w danym miesiącu. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji nie monitorowało na bieżąco czy wszystkie sprawozdania z opłat ewidencyjnych na rzecz Funduszu CEPiK zostały złożone.

NIK ustaliła, że większość skontrolowanych starostw (11 z 14) w terminie przekazywała opłaty, podobnie jak wymagane sprawozdania (12 z 14 starostw). 14 badanych stacji kontroli pojazdów (SKP) prawidłowo wprowadzało dane w związku z przeprowadzonymi badaniami technicznymi, a także naliczało i pobierało opłaty na rzecz Funduszu CEPiK. Jednakże ponad połowa skontrolowanych SKP (57%) nie przekazywała w terminie wszystkich wymaganych opłat ewidencyjnych, a pięć stacji nie przesłało do Ministra Cyfryzacji wszystkich sprawozdań na temat pobranych i przekazanych opłat. W związku z tym resort nie posiadał rzetelnych informacji o stanie należności wobec Funduszu, a egzekucja tych należności albo w ogóle nie była prowadzona, albo prowadzono ją z opóźnieniem.

W związku z wynikami kontroli NIK skierowała wnioski:

 • Do premiera o podjęcie działań, które zapewnią finansowanie z Funduszu CEPiK wyłącznie zadań związanych z systemem informatycznym CEPiK zgodnie z pierwotnym celem ustanowienia Funduszu.
 • Do Ministra Cyfryzacji o podjęcie skutecznych działań mających na celu dokończenie budowy systemu CEPiK 2.0 w celu centralizacji ewidencji źródłowych (CEP, CEK) oraz udostępnienia kolejnych e-usług, o kontynuowanie działań mających na celu ustalenie kwoty należności oraz zaległości Funduszu CEPiK, wprowadzenie skutecznego mechanizmu bieżącej weryfikacji należności oraz zaległości Funduszu CEPiK, o bieżące dochodzenie należności przeterminowanych Funduszu CEPiK.

Pełny raport z kontroli dostępny jest TUTAJ

Źródło: NIK

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).