LKQ Europe: nadal widzimy możliwości wzrostu i rozwoju w Polsce | MOTOFAKTOR

LKQ Europe: nadal widzimy możliwości wzrostu i rozwoju w Polsce

person Joanna Piszcz 15/09/2021

Rozmowa z Arndem Franzem, dyrektorem generalnym LKQ Europe (Polish and English version).

Na początku września LKQ Europe otworzyła Centrum Innowacji i Obsługi w Katowicach, czym będzie się zajmowało?

Dzięki otwarciu Centrum Innowacji i Obsługi w Katowicach będzie możliwe tworzenie cyfrowych rozwiązań dla klientów z całej Europy. Nowy ośrodek w Polsce zajmie się ich opracowywaniem i testowaniem. Centrum przyczyni się do szybszej realizacji strategii innowacyjności, cyfrowej transformacji LKQ Europe na potrzeby rynku części zamiennych przyszłości, wprowadzenia rozwiązań all-in-one dostępnych za pośrednictwem aplikacji, nowatorskich rozwiązań dla handlu elektronicznego i wyspecjalizowanych internetowych platform szkoleń dla klientów.

Czy jest to ostatnia inwestycja LKQ w Polsce i tym rejonie Europy?

Nadal widzimy możliwości wzrostu i rozwoju w Polsce. Będziemy rozwijać Centrum Innowacji i Obsługi w Katowicach oraz infrastrukturę również w innych rejonach Polski. Nie wykluczamy także akwizycji w Europie.

Jaka przyszłość czeka polski rynek aftermarketowy w związku z rozwojem elektromobilności?

Polska będzie jednym z ostatnich krajów w regionie, który całkowicie przestawi się na pojazdy elektryczne. Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów elektrycznych i hybrydowych zarejestrowanych w Polsce warsztaty niezależne jeszcze długo nie muszą obawiać się o swoją przyszłość. Mają jeszcze co najmniej kilka lat na to, by przygotować się do transformacji.

Czy LKQ współpracuje z grupami zakupowymi? Co Pan sądzi o tego typu współpracy?

LKQ jest członkiem grupy zakupowej ATR International, głównie poprzez naszego niemieckiego dystrybutora części zamiennych – firmę Stahlgruber. Jest to wieloletnia i bardzo owocna współpraca.

Czy LKQ rozważa rozwój globalnej marki części zamiennych czy pozostawiam tę decyzję lokalnym rynkom i dystrybutorom?

Dla LKQ bardzo ważnym elementem jest rozwój oferty części zamiennych do starszych pojazdów używanych. Naszym priorytetem jest rozwój atrakcyjnych produktów dostosowanych do potrzeb właścicieli takich pojazdów, robimy to na poziomie globalnym. Nie koncentrujemy się na rozwoju oferty zróżnicowanej pod kątem lokalnych dystrybutorów. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta części do pojazdów używanych spełnia najwyższe standardy jakości i spełnia oczekiwania klientów.

 

W naszej ofercie posiadamy produkty marki własnej – Starline – która obejmuje obecnie 50 linii produktów, pokrywających ponad 90% części zamiennych do samochodów osobowych.

Czy podoba się Panu w Polsce i czy częściej będzie się Pan u nas pojawiał?

Tak, zdecydowanie. Jestem pod wrażeniem ogromnego doświadczenia i profesjonalizmu członków naszego zespołu w Polsce.

Otwarcie Centrum Innowacji i Obsługi LKQ Europe w Katowicach

English version below:

 

We still see opportunities for growth and development in Poland – an Interview with Arnd Franz, CEO of LKQ Europe.

At the beginning of September, LKQ Europe opened an Innovation and Service Center in Katowice. What will it be dealing with?

Thanks to the opening of the Innovation and Service Center in Katowice, it will be possible to create digital solutions for Ccustomers from all over Europe. The new center in Poland will take care of their development and testing. The center will contribute to faster implementation of the innovation strategy, digital transformation of LKQ Europe for the aftermarket of the future, introduction of all-in-one solutions available through applications, innovative solutions for e-commerce, and specialized online platforms for customer trainings.

Is this the last investment of LKQ in Poland and this region of Europe?

We still see opportunities for growth and development in Poland. We are going to develop our Innovation and Service Center in Katowice, as well as our infrastructure in other regions of Poland. We also do not rule out acquisitions in Europe.

What future awaits the Polish aftermarket concerning the development of electromobility?

Poland will be one of the last countries in the region, completely switching to electric vehicles. Considering the number of electric and hybrid vehicles registered in Poland, independent garages do not have to worry about their future for a long time. They still have at least a few years to prepare for the transition.

Does LKQ cooperate with purchasing groups? What do you think of this type of cooperation?

LKQ is a member of the ATR International purchasing group, mainly through our German parts distributor Stahlgruber. This is a long-standing and very fruitful cooperation.

Is LKQ considering developing a global spare parts brand, or do they leave this decision to the local markets and distributors?

For LKQ, the development of a spare parts range for older used vehicles is very important. Our priority is to develop attractive products tailored to the needs of owners of such vehicles, and we do this on a global level. We do not focus on creating a differentiated offer for local distributors. We are confident that our range of used vehicle parts meets the highest quality standards and customer expectations.

Is LKQ considering developing a global spare parts brand, or do they leave this decision to the local markets and distributors?

For LKQ, the development of a spare parts range for older used vehicles is very important. Our priority is to develop attractive products tailored to the needs of owners of such vehicles, and we do this on a global level. We do not focus on creating a differentiated offer for local distributors. We are confident that our range of used vehicle parts meets the highest quality standards and customer expectations.

 

We offer our own brand – Starline – which currently includes 50 product lines, covering more than 90% of spare parts for passenger cars.

Do you like Poland and will you be coming here more often?

Yes, definitely. I am impressed by the vast experience and professionalism of our team members in Poland.

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).