Jest porozumienie we francuskiej fabryce Michelin | MOTOFAKTOR

Jest porozumienie we francuskiej fabryce Michelin

Proponowany program wsparcia dla pracowników fabryki Michelin w La Roche-sur-Yon we Francji został podpisany przez związki zawodowe CFDT, CFE-CGC, SUD i FO.

O planowanym zamknięciu fabryki opon Michelin we francuskim La Roche-sur-Yon informowaliśmy już na łamach naszego portalu pod koniec ubiegłego roku. Po dwunastu tygodniach negocjacji od 22 października 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. reprezentatywne związki zawodowe CFDT, CFE ‑ CGC i SUD oraz niereprezentatywny związek FO spotkali się w siedzibie głównej grupy Michelin w Clermont-Ferrand i podpisali umowę w sprawie środków wsparcia pracowników, które zostaną wdrożone w ramach zamknięcia zakładu Grupy w La Roche-sur-Yon.

 

Rozmowy między kierownictwem Michelin a związkami zawodowymi miały na celu wspólny cel jak najszybszego zdefiniowania planu wsparcia, który odzwierciedla rzeczywiste potrzeby pracowników zakładu.

 

Umowa ma zapewnić elastyczne bezpieczeństwo pracy, umożliwiając każdemu pracownikowi, który nie jest uprawniony do wcześniejszej emerytury, kontynuowanie kariery zawodowej w ramach Grupy lub zewnętrznie poprzez zwolnienia grupowe:

 

 • w przypadku przeniesienia lub innego rozwiązania zastępczego umowa gwarantuje, że pracownikom, którzy nie będą zadowoleni lub nie będą nadawać się do nowego stanowiska, zostanie zaoferowana inna praca w Michelin lub wsparcie zastępcze, jeśli będą woleli wrócić do regionu La Roche-sur-Yon;
 • w przypadku zwolnienia z pracy pracownicy, którzy nie będą zadowoleni ze swojego nowego stanowiska i będą nadal w okresie próbnym ze swoim nowym pracodawcą, będą mogli powrócić do programu wsparcia i szukać nowej pracy do końca urlopu przekwalifikowującego.

Wstęp

Priorytetem Michelin jest umożliwienie pracownikom La Roche-sur-Yon kontynuowania kariery w Grupie, zgodnie z potwierdzonym zobowiązaniem do oferowania każdej osobie jednego lub więcej stanowisk w zakładach Michelin we Francji. W szczególności umowa gwarantuje pierwszeństwo pracownikom La Roche-sur-Yon, jeśli chodzi o obsadzenie 100 nowych miejsc pracy, które zostaną utworzone w fabryce w Cholet.

 

Finansowo to zobowiązanie będzie wspierane przez:

 

 • premię mobilności w wysokości 40 000 EUR;
 • wypłaty wyrównawcze w celu zrekompensowania do 75% wszelkich braków w wynagrodzeniu przez trzy lata;
 • szerokie wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia dla małżonków;
  pełna wypłata wszystkich kosztów przeprowadzki rodziny.

Wyposażenie

Michelin potwierdza również swoje zaangażowanie w zapewnianie zindywidualizowanego wsparcia pracownikom, którzy zdecydują się kontynuować karierę poza Grupą, w celu zapewnienia rentowności i jakości proponowanych rozwiązań outplacementowych.

 

Wyspecjalizowana firma została wyłoniona do przekazywania indywidualnego wsparcia, najpierw w określeniu najlepszego planu kariery, a następnie w trakcie 12–18-miesięcznego urlopu przekwalifikowującego. Utworzono komitet składający się z przedstawicieli związków zawodowych w celu przeglądu proponowanego planu każdego pracownika.

 

Finansowo to zobowiązanie będzie wspierane przez:

 

 • zryczałtowaną odprawę indywidualną w wysokości 40 000 EUR, z dodatkowym rozliczeniem odpowiadającym wynagrodzeniu za dwa do ośmiu miesięcy, w zależności od wieku pracownika, i 500 EUR za rok pracy;
 • płatność wyrównawczą w wysokości 400 EUR na wyrównanie wszelkich braków w wynagrodzeniu przez trzy lata;
 • jednorazową dotację w wysokości 20 000 EUR na wsparcie utworzenia nowej firmy, wraz z dotacjami i pomocą w finansowaniu.

Wczesne środki emerytalne

Umowa inicjuje program wcześniejszej emerytury dla pracowników uprawnionych do przejścia na pełną emeryturę do końca 2025 r., co odpowiada około 100 pracownikom w wieku około 55 lat dla operatorów produkcji i około 57 dla kierowników, pracowników administracyjnych, techników i przełożonych.

 

W szczególności program obejmuje:

 

 • system wcześniejszej emerytury składający się z dwóch następujących po sobie okresów: jedna trzecia czasu pozostałego do pełnego przejścia na emeryturę w pracy (100% wynagrodzenia podstawowego i premii) oraz dwie trzecie urlopu (75% wynagrodzenia podstawowego i premii);
 • wprowadzenie minimalnego odszkodowania w wysokości 1700 EUR miesięcznie w okresie urlopu płatnego w wysokości 75% wynagrodzenia podstawowego i premii.

 

Środki te mogą być również oferowane pracownikom działów półproduktów w fabryce Cholet, zgodnie z umową w celu wsparcia zarówno zmiany godzin pracy (przejście z czterech do trzech ośmiogodzinnych zmian), jak i wyeliminowania 74 miejsc pracy z powodu zamknięcia zakładu w La Roche ‑ sur-Yon.

 

Ta umowa ma być płynnie dostosowana do zobowiązań podjętych przez Grupę Michelin po ogłoszeniu zamknięcia w dniu 10 października i powinna umożliwić każdemu pracownikowi wpływ na decyzję o planowaniu przyszłej kariery z większym spokojem.

 

Zapewnienie sprawnego i skutecznego wdrożenia programu jest obecnie priorytetem Grupy, w nadziei, że środki wsparcia zostaną wdrożone jak najszybciej. Proponowana umowa podlega weryfikacji przez przedstawicieli pracowników w ramach procedury „konsultacji informacyjnych”, przed zatwierdzeniem przez Regionalny Urząd ds. Firm, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia (DIRECCTE).

 

Źródło: Michelin

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).