Grupa Wielton szacuje rekordowe przychody w 2022 r. | MOTOFAKTOR

Grupa Wielton szacuje rekordowe przychody w 2022 r.

Grupa Wielton szacuje rekordowy poziom przychodów rzędu ok. 3,44 mld zł w 2022 r. W planach ma utrzymanie pozytywnego trendu w br.

 

  • W 2022 r. szacowane przychody trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych po raz pierwszy w historii wyniosły ok. 3,44 mld zł, rosnąc o 28% rdr.
  • Przewidywany wolumen sprzedaży osiągnął rekordowy poziom ok. 23,2 tys. sztuk, o 6% wyższy niż przed rokiem, przyczyniając się do umocnienia pozycji na kluczowych rynkach
  • Grupa wypracowała szacunkowy wynik EBITDA na poziomie ok. 201,2 mln zł, który był o 39% wyższy niż rok wcześniej. Przewidywana marża EBITDA wyniosła ok. 5,8%
  • W 2023 r. planowane jest zwiększenie przychodów do ok. 3,6 mld zł, czyli o 4,5% rdr., oraz utrzymanie sprzedaży wolumenowej na poziomie, zbliżonym do ubiegłego roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk
  • Grupa zamierza wypracować marżę EBITDA sięgającą ok. 5,9%
  • W 2023 r. planowana jest realizacja inwestycji, o łącznej wartości ok. 187 mln zł, skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach
  • W drugim kwartale planowane jest ogłoszenie strategii na lata 2022-2026
  • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży — zapisz się na nasz newsletter

 

Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton
Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton, Fot. Wielton

Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo – rynkowej oraz wyzwań na niespotykaną dotąd skalę, szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Wielton osiągnęły rekordowy poziom ok. 3,44 mld zł., odnotowując wzrost o 28%. Wynik EBITDA wyniósł ok. 201,2 mln zł i był o 39% wyższy niż przed rokiem, a wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczył poziomu 2,49. Grupa mimo wstrzymania działalności na rynku rosyjskim, zwiększyła całkowity wolumen sprzedaży w porównaniu do 2021 r. oraz umocniła swoją pozycję na rynku polskim, niemieckim i w Wielkiej Brytanii. Wypracowane wyniki i zrealizowane inwestycje stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju Grupy Wielton. Jego cele i kierunki znajdą się w strategii na lata 2022 – 2026, której ogłoszenie planujemy w drugim kwartale br. – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

 

W 2022 r. szacowane skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o 28% do ok. 3,44 mld zł. Poziom przewidywanego wolumenu sprzedaży wyniósł ok. 23 180 szt., zwiększając się rdr. o 6%. Szacunkowy wynik EBITDA osiągnął wartość ok. 201,2 mln zł, rosnąc o 39% rdr. Pozytywny wpływ na jego poziom miało saldo zdarzeń o charakterze jednorazowym, m.in. wpływ odszkodowania BI, rozliczenie transakcji nabycia hiszpańskiej spółki Guillén oraz koszty transakcyjne nabycia pozostałych udziałów brytyjskiej spółki Lawrence David.

 

Pomimo zwiększającej się w ubiegłym roku presji kosztowej, wywołanej galopującą inflacją oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na szacunkowym poziomie 5,8% wobec 5,4% rok wcześniej. Grupa przewiduje utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie
wynoszącym ok. 2,49.

 

W warunkach wyraźnego schłodzenia popytu w branży transportowej, Grupa Wielton zachowała
w 2022 r. wiodącą pozycję na kluczowych rynkach w Europie. W Polsce, w której rynek zmalał o 12%, rejestracje spółki Wielton zwiększyły się o 8% do poziomu 4 418 szt. Z udziałami sięgającymi 15,7% Wielton awansował na pozycję wicelidera rynku. Spółka Fruehauf, rejestrując 4 341 szt. pojazdów (o 4% mniej niż przed rokiem), utrzymała pierwsze miejsce we Francji. Jej udziały rynkowe wyniosły 19,3% Wyniki spółki pozostawały pod presją warunków rynkowych. Grupa Wielton prowadzi wzmożone działania poprawiające efektywność i produktywność spółki Fruehauf.

 

Brytyjska spółka Lawrence David utrzymała w 2022 r. drugą pozycję na rynku, rejestrując
3 430 sztuk pojazdów, czyli o 22% więcej niż przed rokiem. Przełożyło się to na 12,8% udziałów w rynku Wielkiej Brytanii. Obchodząca 100–lecie istnienia spółka Viberti awansowała z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego. Jej rejestracje zwiększyły się o 24% do 1 114 sztuk. O 44% więcej pojazdów niż w 2021 r. zarejestrowały niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH. Rejestracje tych spółek osiągnęły poziom 1 189 szt. i przełożyły się na awans na piątą pozycję.

 

W krajach CEE Grupa Wielton utrzymała piątą pozycję, a rejestracje jej pojazdów zwiększyły się o 12% do 1 159 sztuk. W 2022 r. trwała integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80% udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca grudnia 2022 r. Guillén zarejestrował o 6% mniej pojazdów niż rok wcześniej, czyli 450 szt., utrzymując 6 pozycję na rynku.

 

W 2023 r. Grupa Wielton zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5% rdr. Jednocześnie celem Grupy jest wypracowanie wolumenów sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk. Grupa prognozuje marżę EBITDA na poziomie ok. 5,9%, a wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5. Przewiduje także utrzymanie ubiegłorocznych pozycji rynkowych większości wiodących spółek. Zbliżony poziom rejestracji zachowają spółki w Polsce, Francji oraz we Włoszech. O 129% rejestracje swoich pojazdów powinny zwiększyć spółki niemieckie, a o 53% mogą wzrosnąć rejestracje w krajach CEE.

 

W 2023 r. spodziewamy się dalszego schłodzenia popytu oraz odkładania decyzji zakupowych przez klientów. W sytuacji tej zakładamy zwiększenie przychodów do ok. 3,6 mld i utrzymanie wyników sprzedażowych na poziomach zbliżonych do zanotowanych w 2022 r. Naszymi priorytetami w bieżącym roku nadal będzie redukcja kosztów produkcji oraz zachowanie bezpiecznych wskaźników zgodnych z kowenantami bankowymi. Planujemy także realizację inwestycji, o łącznej wartości ok. 187 mln zł, skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach, które pozwolą Grupie wkroczyć na nową, stabilną drogę rozwoju – dodaje Paweł Szataniak.

 

Źródło: Wielton

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).