Fota: wykluczenie akcji spółki z GPW | MOTOFAKTOR

Fota: wykluczenie akcji spółki z GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydował o wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Fota.
28/12/2017

„Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki FOTA S.A. obejmującej likwidację jej majątku, oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 14 stycznia 2018 r. akcje spółki FOTA” – czytamy w uchwale przyjętej przez Zarząd GPW.

 

Kłopoty spółki rozpoczęły się w 2013 r. , kiedy banki zaczęły wypowiadać Focie umowy kredytowe z powodu, jak twierdziły, utraty zaufania. 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ postanowił ogłosić jej upadłość obejmującą likwidację majątku spółki.Natomiast 8 grudnia 2017 z funkcji prezesa zrezygnował Jakub Fota.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).