Fota: rezygnacja prezesa | MOTOFAKTOR

Fota: rezygnacja prezesa

Jakub Fota zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki.
9/12/2017

Syndyk Masy Upadłości spółki Fota w upadłości likwidacyjnej poinformował, że 8 grudnia 2017 roku wpłynęło do spółki oświadczenie Jakuba Fota o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 8 grudnia 2017 roku. W rezygnacji wskazano poniższe oświadczenie:

 

„Szanowni Państwo,

W związku z brakiem możliwości dalszego ponoszenia odpowiedzialności za proces upadłościowy Spółki Fota S.A., podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu. W dalszym ciągu jestem związany ze Spółką umową o pracę i piastuję stanowisko Dyrektora Zarządzającego. Oznacza to, że pozostaję w Spółce i jej zdolność operacyjna pozostaje bez zmian. Wszelkie decyzje dotyczące majątku Spółki przejęła Pani Syndyk a na sprawność decyzyjną Sądu Upadłościowego nie mam wpływu.

Z poważaniem

Jakub Fota”

 

Kłopoty spółki rozpoczęły się w 2013 r. , kiedy banki zaczęły wypowiadać Focie umowy kredytowe z powodu, jak twierdziły, utraty zaufania. 13 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ postanowił ogłosić jej upadłość obejmującą likwidację majątku spółki. Jednocześnie sąd na syndyka masy upadłości powołał Dorotę Kowalewską, dotychczasowego nadzorcę sądowego.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).