FO Dębica podsumowała wstępnie rok 2023 | MOTOFAKTOR

FO Dębica podsumowała wstępnie rok 2023

W swoim najnowszym raporcie bieżącym Firma Oponiarska Dębica przedstawiła szacunkowe wyniki finansowe za rok 2023. Zysk netto był bliski 200 mln zł.

Jak czytamy w raporcie bieżącym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 2 992 411 tys. zł. Przy tym zysk netto wyniósł 196 306 tys. zł.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. informuje, że na wymienione wyżej wyniki finansowe za 2023 r. wpływ miały:

  • wyższe ceny sprzedaży realizowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi w okresie I półrocza br., w tym odzwierciedlenie wpływu wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. spowodowanego czynnikami inflacyjnymi, które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r., co miało pozytywny wpływ na zysk,
  • znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii od II kwartału 2023 r., w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie, co miało pozytywny wpływ na zysk,
  • pożar, w wyniku którego Spółka utraciła część zdolności produkcyjnych co przełożyło się na mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego oraz poniosła dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru jak również koszty zlikwidowanych środków trwałych, co miało negatywny wpływ na przychody i koszty w II półroczu 2023.

Ostateczne wyniki finansowe mają zostać zaprezentowane 25 kwietnia 2024 r.

Źródło: FO Dębica SA

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).