„Chips Act” przyjęty przez Parlament Europejski | MOTOFAKTOR

„Chips Act” przyjęty przez Parlament Europejski

PE przyjął tzw. „Chips Act”, czyli plany zabezpieczające dostawy czipów w UE poprzez m.in. zwiększenie produkcji i procedury na wypadek niedoborów.

 

 

Nowe przepisy, uzgodnione już między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską, mają na celu stworzenie korzystnego środowiska dla inwestycji w czipy w Europie, poprzez przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń i uznanie ich krytycznego znaczenia poprzez tak zwany „statut o najwyższym znaczeniu krajowym”. Małe i średnie przedsiębiorstwa również mają skorzystać ze zwiększonego wsparcia, zwłaszcza w obszarze projektowania czipów, w celu pobudzenia innowacji.

 

Przepisy mają wspierać projekty, które zwiększają bezpieczeństwo dostaw w UE poprzez przyciąganie inwestycji i budowanie zdolności produkcyjnych. Podczas rozmów z przedstawicielami Rady, posłowie zapewnili 3,3 mld euro na badania i innowacje związane z czipami. Ma zostać utworzona sieć centrów kompetencji, aby zaradzić niedoborowi umiejętności w UE i przyciągnąć nowe talenty do badań, projektowania i produkcji.

Mechanizm reagowania kryzysowego w celu rozwiązania problemów z podażą

Utworzony ma zostać mechanizm reagowania kryzysowego, za pomocą którego Komisja będzie oceniać zagrożenia dla dostaw półprzewodników w UE. Wskaźniki wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich mają zostać wykorzystane do uruchomienia ogólnounijnego alarmu o niedoborach.

 

Mechanizm ten ma pozwolić Komisji na wdrożenie środków nadzwyczajnych, takich jak priorytetowe traktowanie dostaw produktów szczególnie dotkniętych niedoborem lub dokonywanie wspólnych zakupów dla państw członkowskich. Posłowie dodatkowo ulepszyli system, wprowadzając narzędzie do mapowania, które ma pomóc zidentyfikować możliwe wąskie gardła w dostawach. Środki te mają być ostatecznością w przypadku kryzysu w sektorze półprzewodników.

 

Parlament poparł również przepisy mające na celu wzmocnienie współpracy międzynarodowej z partnerami strategicznymi oraz w zakresie praw własności intelektualnej, aby zagwarantować przewagę konkurencyjną i ochronę sektora UE.

 

Dzięki europejskiemu „Chips Act” chcemy wzmocnić pozycję UE w globalnym środowisku półprzewodników i zająć się słabymi punktami w łańcuchach dostaw, które zostały ujawnione przez pandemię. Chcemy mieć większy wpływ i być liderami, dlatego zabezpieczyliśmy 3,3 mld euro na badania i innowacje. Dążymy do zwiększenia zdolności technologicznych i wdrażamy środki mające na celu zwalczanie potencjalnych niedoborów. Europa jest przygotowana na przyszłe wyzwania w branży półprzewodników, priorytetowo traktując strategiczną autonomię, bezpieczeństwo i sprzyjające otoczenie biznesowe – powiedział Dan Nica, poseł sprawozdawca.

 

Przepisy zostały przyjęte stosunkiem głosów 587 do 10, przy 38 wstrzymujących się. Teraz będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę, aby stać się obowiązującym prawem.

 

Źródło: Parlament Europejski

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).