Automatyzacja jazdy w edukacji kierowców | MOTOFAKTOR

Automatyzacja jazdy w edukacji kierowców

Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych (CK:PAP) w ramach projektu Trustonomy przeprowadziło cykl szkoleń dla kierowców nt. automatyzacji jazdy.

 

Badania prowadzone przez konsorcjum projektu AV-PL-ROAD, w którego skład wchodził także Instytut Transportu Samochodowego, wykazały, że podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy u kierowców oraz kandydatów na kierowców w zakresie wykorzystywania systemów automatyzujących jazdę pozwoli zapewnić właściwą i bezpieczną interakcję człowieka z pojazdem. Uczestnicy ruchu, a przede wszystkim kierowcy, powinni znać zasady działania poszczególnych systemów (zwłaszcza zamontowanych w ich pojazdach) i mieć wiedzę, kiedy ich działanie może zostać zakłócone.

 

W ramach realizacji projektu Trustonomy, Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych (CK:PAP) było liderem filaru szkoleń kierowców. We współpracy z profesjonalnymi szkołami jazdy oraz ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, a także przedstawicielami producentów pojazdów (Solaris, Scania) eksperci Centrum opracowali nowe metody szkolenia kierowców z wykorzystaniem systemów ADAS (ang. Advanced Driver Assistance Systems). Nowa metodyka szkoleń została opracowana dla kierowców pojazdów indywidualnych, ale także kierowców autobusów i pojazdów ciężarowych. Materiał szkoleniowy został opracowany także w oparciu o wyniki badań i analizy wykonane w ramach projektu AV-PL-ROAD. Szkolenie obejmuje zakres wiedzy niezbędny do właściwego korzystania z systemów. Przede wszystkim należy wyróżnić:

 

  • włączenie/wyłączenie systemu,
  • rozumienie komunikatów,
  • warunki normalnego działania,
  • zmianę ustawień,
  • ograniczenia w działaniu,
  • dbanie o czujniki.

 

Szkolenie podzielono na trzy etapy: szkolenie teoretyczne, praktyczne i ocena. W celu zwiększenia atrakcyjności szkoleń eksperci CK:PAP opracowali innowacyjne narzędzie pod postacią zaawansowanej platformy e-learningowej SimYouLearning. Platforma symuluje działanie systemu automatyzującego jazdę, jednocześnie aktywnie angażując uczestnika szkolenia w zadanie prowadzenia pojazdu. Platforma wykorzystywana była do szkoleń kierowców w ramach projektu.

 

Zrealizowane prace pozwoliły na sformułowanie rekomendacji do zmian w systemie szkoleń kierowców i przedstawienie ich w „Position paper” opracowanym przez CK:PAP oraz Europejskie Stowarzyszenie Szkół Jazdy (EFA). Dokument został opublikowany w listopadzie 2022 r. na stronie Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Jazdy (ang. European Driving Schools Association) i zawiera m.in. rekomendacje w zakresie nowoczesnych metod szkolenia kierowców z bezpiecznego używania systemów wsparcia kierowcy.

 

W kolejnych etapach działalności CK:PAP planowane jest prowadzenie kampanii informacyjnych na temat korzyści i szans wynikających z automatyzacji oraz dalsza współpraca z ośrodkami szkoleń kierowców w zakresie doskonalenia techniki jazdy, a także rozbudowa platformy e-learningowej i jej szerokie wykorzystanie w celu zwiększenia kompetencji kierowców.

 

Źródło: ITS

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).