Zmieni się wzór mandatu - nie będzie informacji o punktach karnych | MOTOFAKTOR

Zmieni się wzór mandatu - nie będzie informacji o punktach karnych

W BIP Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie prac Prezydium RM opublikowano projekt rozporządzenia premiera, który zmieni wzór mandatu karnego dla kierowców.

 

Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia, zaproponowano zmianę wzoru formularza mandatu karnego, przez uwzględnienie:

 

  • miejsca na dodatkowe oznaczenie mandatu kodem kreskowym zawierającym serię
    i numer;
  • usunięcia z odcinka C, D i E pola przeznaczonego dla wpisania liczby punktów.

 

Pierwsza zmiana ma na celu umożliwienie odczytu numeru mandatu karnego przy użyciu czytników. Od 17 września br. wejdą w życie nowe zasady prowadzenia przez Policję ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, w tym rozwiązanie polegające na uzależnieniu biegu terminu usuwania punktów z ewidencji od daty zapłacenia mandatu karnego, jeżeli grzywna nałożona w tym trybie stanowi dochód budżetu państwa lub gdy w drodze mandatu karnego nałożył ją organ ITD. W związku z tym właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego zostali zobowiązani do przekazywania Policji informacji o uiszczeniu tej grzywny. Dla usprawnienia procesu rejestrowania naruszeń, za które sprawca został ukarany mandatem karnym, oraz przekazywania informacji o opłaceniu mandatu, niezbędne ma być zminimalizowanie ryzyka związanego z błędnym wprowadzeniem numeru mandatu karnego do systemów obsługujących ewidencję lub rejestry. Odczyt serii i numeru mandatu karnego przy użyciu czytnika ma zapewnić realizację tego celu.

 

Druga zmiana jest związana z tym, że z powodu wprowadzenia szeregu formalnych i technicznych rozwiązań ułatwiających zainteresowanym osobom dostęp do informacji o popełnionych przez nie naruszeniach aktualnie nie ma uzasadnienia dla utrzymywania obowiązku wpisywania na formularzu mandatu karnego liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 

Zgodnie z § 2 projektu – wzory formularzy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. Przyjęty 12 miesięczny maksymalny okres stosowania dotychczasowego wzoru formularza mandatu karnego ma pozwolić na wykorzystanie zapasów bloczków mandatowych bez konieczności ich niszczenia.

 

Według § 3 projektu rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: BIP RCL

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).