Yokohama testuje opony podłączone do Internetu | MOTOFAKTOR

Yokohama testuje opony podłączone do Internetu

Yokohama Rubber, Alps Alpine i Zenrin prowadzą pilotażowe testy integracji danych z podłączonych do Internetu opon z danymi mapowymi.

Yokohama Rubber, Alps Alpine i Zenrin, prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi oponami podłączonymi do IoT(Internet rzeczy). W tym celu wykorzystywany jest pojazd testowy wyposażony w oponę z czujnikiem SensorTire umożliwiającym pozyskanie szerokiego spektrum danych o nawierzchni dróg. W oparciu o integrację informacji o natężeniu ruchu i szczegółowych map, firmy badają potencjał biznesowy wprowadzenia usług podnoszących bezpieczeństwo i komfort życia w społeczeństwie CASE.

Kontekst pilotażu

Yokohama Rubber i Alps Alpine, mając na uwadze zapotrzebowanie na ogumienie dostosowane do standardu CASE (połączony ze światem, autonomiczny, współdzielony z innymi użytkownikami, elektryczny) i stanowiące część IoT (Internet rzeczy), od 2019 r. prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad potencjałem wprowadzenia rozwiązań polegających na cyfrowym przetwarzaniu i zarządzaniu danymi uzyskanymi z czujników opon. Czujniki są w stanie mierzyć zużycie bieżnika, warunki panujące na nawierzchni drogi i ciśnienie w oponach. Partnerzy uważają, że opracowanie systemów i aplikacji służących do przekazywania użytkownikom oraz pojazdom autonomicznym danych uzyskanych z ogumienia będzie miało istotne znaczenie w reagowaniu na zmiany w zakresie zapotrzebowania na mobilność.

 

Firma Zenrin zadeklarowała zaangażowanie w tworzenie biblioteki danych rzeczywistych i, stosując oryginalną metodologię badań, zebrała różnorodne dane z 1741 miast, miasteczek i wsi w Japonii. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o bazę kartograficzną. Firma zbadała potencjał rozwoju nowej dziedziny działalności poprzez powiązanie danych kartograficznych z różnorodnymi danymi dynamicznymi, takimi jak Big Data będącymi w posiadaniu koncernów.

Perspektywy na przyszłość

Analiza danych uzyskanych w wyniku testów będzie prowadzić do opracowania przyszłych rozwiązań, w tym narzędzi wspomagających bezpieczną jazdę i kontrolę pojazdów autonomicznych. Będzie to na przykład nawigacja omijająca drogi o dużym nachyleniu i ostrych zakrętach po wykryciu poważnego zużycia bieżnika lub niewystarczającego ciśnienia w oponach oraz dostarczanie informacji o takich zagrożeniach, jak zamarznięta nawierzchnia czy wyboje.

Struktura prac rozwojowych

Podział ról

Informacje o uczestnikach projektu

Alps Alpine jest producentem komponentów elektronicznych i samochodowych systemów informacyjnych. Przedsiębiorstwo opracowuje, wytwarza i sprzedaje komponenty informatyczne i komunikacyjne wykorzystywane w smartfonach i innych urządzeniach, samochodowym sprzęcie audio oraz urządzeniach informacyjnych i komunikacyjnych. Oprócz rozwoju czujników, Alps Alpine posiada możliwości projektowania systemów i tworzenia oprogramowania, które kreują perspektywy rozwoju synergii w nowym modelu biznesowym w przemyśle produkcji opon.

 

Zenrin jest dostawcą informacji mapowych. Podmiot gromadzi i przetwarza różnorodne dane w celu budowania platformy wiedzy i czasoprzestrzeni oraz dostarcza atlasy dróg osiedlowych i inne mapy, kartograficzne bazy danych oraz treści powiązane. Przedsiębiorstwo posiada ogromny zasób dodatkowych informacji o cechach dróg, takich jak trasy, nachylenie, zakręty i systemy sterowania ruchem, co w połączeniu z czujnikiem wbudowanym w oponie przyczynia się do osiągnięcia wysokiej precyzji systemu.

 

W 2004 r. firma Yokohama Rubber jako pierwszy producent opon w Japonii opracowała system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS – Tire Pressure Management System) dla samochodów osobowych. Sprzedaż systemu pod nazwą AIR watch rozpoczęła się w ograniczonym zakresie w 2005 roku.

 

Ponadto, od 2003 roku Yokohama Rubber sprzedaje swój system HiTES (system zarządzania pomiarem ciśnienia opon dla pojazdów ciężarowych i busów) jako TPMS firmom transportowym, które wymagają precyzyjnego zarządzania oponami w celu poprawy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów ciężarowych i autobusów wchodzących w skład ich floty, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i obniżeniu zużyciu paliwa, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska.

 

Połączenie historii eksploatacji ogumienia i innych danych z systemem zarządzania oponami (TMS – Tire Management System) firmy Yokohama Rubber umożliwia użytkownikom analizowanie trendów eksploatacji pojazdów i otrzymywanie powiadomień o terminie kontroli opon, podnosząc w ten sposób kompleksowe zarządzanie flotą na nowy poziom i promując stosowanie opon bieżnikowanych.

 

Źródło: Yokohama

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).