Wynagrodzenia w motobranży w 2019 roku | MOTOFAKTOR

Wynagrodzenia w motobranży w 2019 roku

Najnowszy Raport płacowy Sedlak & Sedlak wskazał zarobki w branży motoryzacyjnej w Polsce. W badaniu wzięły udział 723 zakłady.

Wynagrodzenia na kolejnych szczeblach wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie całkowite na poszczególnych szczeblach organizacji w branży motoryzacyjnej możemy zaobserwować znaczne dysproporcje w wysokościach wynagrodzeń.

 

Mediana wynagrodzenia dyrektora pionu to 24 573 PLN, gdy tymczasem kierownicy otrzymują ponad dwa razy niższe wynagrodzenie – 11 686 PLN. 50% specjalistów zarabia ponad 6 335 PLN, co też jest wartością wyższą niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynoszące 5 213 PLN (październik 2019, GUS). Szczeblem z medianą płac poniżej przeciętnego wynagrodzenia są pracownicy fizyczni – ich wynagrodzenia wynoszą 4 197 PLN. Na poziomie zbliżonym do przeciętnego wynagrodzenia i wyżej zarabia 25% pracowników fizycznych, dla których górny kwartyl wynagrodzenia całkowitego wynosi 5 033 PLN.

Tabela 1. Wynagrodzenie całkowite w branży motoryzacyjnej na różnych szczeblach (w PLN)

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 przedstawiono wynagrodzenia na kilku poziomach. Pracownicy fizyczni zostali skategoryzowani na cztery poziomy: pracownik fizyczny – lider (brygadzista), starszy, doświadczony i początkujący. W Tabeli 2. przedstawiono mediany płacy podstawowej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy podstawowej.

 

Oczywiście najwięcej zarabiają pracownicy fizyczni – liderzy. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 4 368 PLN, a całkowitego 4 975 PLN. Jak można się było spodziewać, najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich wynagrodzenia podstawowego wynosi 2 980 PLN, a całkowitego 3314 PLN.

 

Płaca zmienna jako procent płacy podstawowej jest podobna na różnych poziomach. Wynosi 12% dla pracowników fizycznych – liderów i starszych, 11% dla pracowników doświadczonych i 10% dla początkujących.

Tabela 2. Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej (w PLN)

Wynagrodzenia mechaników w branży motoryzacyjnej

W raporcie każde stanowisko techniczne też jest podzielone na poziomy związane z posiadanym doświadczeniem zawodowym. W przypadku stanowiska mechanika w branży motoryzacyjnej mamy do czynienia z poziomami: lider, starszy, doświadczony i początkujący. Mediana wynagrodzenia całkowitego mechanika-lidera wynosi 6 349 PLN. Starszy mechanik otrzymuje 6 098 PLN, doświadczony 4 902 PLN, a mechanik początkujący 3 945 PLN.

Schemat 1. Mediana wynagrodzenia całkowitego mechaników z branży motoryzacyjnej

Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

W Tabeli 3. przedstawiono dane o płacy zasadniczej, całkowitej i zmiennej jako procent płacy zasadniczej dla stanowisk inżynierskich z pionu badań i rozwoju oraz pionu produkcyjnego.

 

Informacje dotyczą trzech poziomów – inżynierów młodszych, doświadczonych i starszych.

Tabela 3. Wynagrodzenia inżynierów w branży motoryzacyjnej

Zrealizowane podwyżki

Podwyżki zrealizowane w branży motoryzacyjnej między majem 2018 i kwietniem 2019 były względnie wyrównane. Największą podwyżkę dostali pracownicy fizyczni – 6%. Pensje specjalistów, kadry kierowniczej i zarządzającej wzrosły o 5%.

Schemat 2. Podwyżki zrealizowane w okresie maj 2018 - kwiecień 2019 w branży motoryzacyjnej

Benefity oferowane pracownikom fizycznym

Najczęściej oferowanymi benefitami przez firmy doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe (98%), zajęcia sportowo-rekreacyjne (92%) i dodatkowa opieka medyczna (80%). Najrzadziej proponowane świadczenia dodatkowe w 2019 roku to dodatkowy płatny urlop (2%) i akcje pracownicze (17%). Dane przedstawiono na schemacie 3.

Schemat 3. Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej

O raporcie

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2019 uwzględniono dane pochodzące z 723 firm, dla 646 stanowisk, na których zatrudnionych było 261 416 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie kwiecień – wrzesień 2019.

 

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

 

Więcej informacji o raporcie można znaleźć TUTAJ.

 

Źródło: wynagrodzenia.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).