Współpraca PAIH i PSPA na rzecz e-mobilności | MOTOFAKTOR

Współpraca PAIH i PSPA na rzecz e-mobilności

PAIH i PSPA podpisały porozumienie o współpracy na rzecz stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju i umocnienia polskiej branży e-mobilności.

PAIH i PSPA podejmowały już wspólne inicjatywy na rzecz promowania polskiej branży elektromobilnej. Wśród działań cieszących się największym zainteresowaniem były m.in. wspólne konferencje (m.in. kongres MOVE) oraz warsztaty. PAIH i PSPA wspierają się merytorycznie w celu budowania rynku elektromobilnego i wodorowego oraz skutecznej promocji polskich firm z sektora nowej mobilności. Obie organizacje współpracują też w ramach grup eksperckich, w tym obecnie w pracach nad strategią wodorową RP.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest bez wątpienia organizacją zorientowaną na przyszłość. Merytoryczną i skutecznie dowodzoną. To grupa ekspertów, która w ciągu kilku lat współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu udowodniła zdolność do podejmowania wielopłaszczyznowych oraz nowatorskich działań zmierzających do promowania wiedzy na temat nowej mobilności oraz inicjowania rozmów i działań zmierzających do rozwoju rynku elektromobilności oraz rynku wodorowego w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że porozumienie pomiędzy PSPA i PAIH przyczyni się do zintensyfikowania prac w tych obszarach, jak również do zwiększenia dynamiki ekspansji naszych rodzimych firm z szybko rozwijającego się polskiego sektora nowej mobilności.

Prezes PAIH - Krzysztof Drynda

 

Współpraca ma opierać się przede wszystkim na podejmowaniu wspólnych inicjatyw, które mają przyczynić się do m.in.: rozwoju eksportu produktów i usług polskich firm branży nowej mobilności, wzajemnego wsparcia w niwelowaniu barier rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw z branży elektromobilności, w szczególności poprzez promowanie tej branży potencjalnym kontrahentom zagranicznym, obecnym lub dopiero planującym współpracę gospodarczą z Polską.

 

Źródło: PAIH

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).