Wielton stawia na energię z fotowoltaiki | MOTOFAKTOR

Wielton stawia na energię z fotowoltaiki

Wielton w trosce o środowisko naturalne rozpoczął instalację paneli fotowoltaicznych na dachach zakładów produkcyjnych w Wieluniu. Na tym nie koniec.

 

Redukcja zużycia energii elektrycznej oraz produkcja energii z odnawialnych jej źródeł jest ważna nie tylko z uwagi na rządowe zobowiązania wobec dyrektyw UE, ale przede wszystkim ze względu na dynamiczny rozwój przemysłu, długotrwałą oraz intensywną eksploatację surowców nieodnawialnych czy wysokie zanieczyszczenie powietrza mające niekorzystny wpływ na zdrowie i komfort życia społeczeństwa. Poszukiwanie, testowanie i wprowadzanie do procesów produkcyjnych innowacyjnych rozwiązań wpływających na zmniejszenie zużycia energii i redukcję poziomu zanieczyszczeń w Wieltonie od dawna jest na porządku dziennym. Przykładem tego typu działań jest zamontowana w lakierni instalacja rekuperacyjna, która umożliwia odzysk ciepła z procesów produkcyjnych i spożytkowanie go do ogrzewania pomieszczeń.

 

Do tej pory zakłady Wieltonu wykorzystywały energię elektryczną oraz gaz ziemny wyłącznie od zewnętrznych dostawców. W 2022 roku całkowite zużycie energii elektrycznej przez Wielton wyniosło 84 729 GJ. W 2023 roku w celu zmniejszenia negatywnego wpływu działalności zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, firma Wielton rozpoczęła instalację paneli fotowoltaicznych na dachach wieluńskich zakładów. Zakończenie I etapu nastąpi już z końcem sierpnia br. Finalizacja budowy i uruchomienie docelowej instalacji zaplanowane jest na czerwiec 2024 r. Implementacja projektu zmniejszy pobór energii elektrycznej o około 13% rocznie w odniesieniu do aktualnego zużycia zakładów.

 

Zależy nam, żeby budowa instalacji fotowoltaicznej objęła wszystkie zakłady firmy Wielton. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęły się prace na dachach naszych zakładów i już za około 2 miesiące powinna zostać uruchomiona pierwsza instalacja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za rok o tej porze instalacja powinna już produkować energię elektryczną na większą skalę, generując zamierzone oszczędności i redukując nasz ślad węglowy – mówił Dawid Papierski, Project Manager Wielton S.A.

Fot. Wielton

W trosce o środowisko wieluński producent przeprowadził także modernizację instalacji do malowania kataforetycznego (KTL), która mieści się na terenie Zakładu nr 2. Głównym założeniem tej inicjatywy było ograniczenie zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego przez zbilansowanie przepływu powietrza dostarczanego do dopalacza termicznego z komory suszarni. Parametry procesu tj. temperatura dopalania związków lotnych i temperatura suszenia pozostały bez zmian. W tym obszarze, od momentu wdrożenia zmian w marcu br., przez 3 pierwsze miesiące zużyto łącznie o prawie 35% mniej energii elektrycznej oraz o około 17% mniej gazu ziemnego.

 

Po kilku miesiącach od modernizacji instalacji doskonale widać jej rezultaty w postaci wygenerowanych oszczędności. Dzięki wprowadzonej zmianie, poza redukcją zużycia energii elektrycznej, zmniejszono konsumpcję gazu ziemnego przez piec KTL o około 17% miesięcznie. Co więcej, zmniejszona redukcja zużycia energii to jednocześnie mniejsza emisja gazów do atmosfery, co także ma dla nas bardzo duże znaczenie – powiedział Krzysztof Lesiak, Kierownik Utrzymania Ruchu Wielton S.A.

 

Dla zapewnienia najlepszej ochrony antykorozyjnej produktów, w Wieltonie stosowany jest wielofazowy proces. Jego zasadniczy punkt stanowi nakładanie powłoki ochronnej z wykorzystaniem zjawiska kataforezy. Polega on na zanurzaniu konstrukcji w jedenastu wannach, z których każda odgrywa swoją istotną rolę w nadawaniu podwoziu naczepy odporności na korozję. Farba kataforetyczna w 97-99% składa się z żywicy, pigmentu i wody. Dodatkowo cykl uwzględniający ultrafiltrację w dwóch ostatnich wannach, pozwala na odzyskiwanie nadmiernych warstw farby. W celu zmniejszenia energochłonności procesu malowania kataforetyczego, w jego instalacji zainstalowano przemienniki częstotliwości do zespołów pompowych przetłaczających ciecz do wanien z farbą, UV, aktywacją, odtłuszczaniem i fosforanowaniem. W ten sposób ograniczono konsumpcję energii elektrycznej, a pośrednio zredukowano również ślad węglowy procesu produkcyjnego zakładu. Modernizację wykonano w maju i czerwcu br. Zgodnie ze wstępnymi analizami i wyliczeniami, instalacja przemienników częstotliwości spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez zespoły pompowe KTL o około 25%.

 

Źródło: Wielton

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).