Wiceminister Soboń na spotkaniu w Lewiatanie: Rok 2023 bez zmian w podatkach | MOTOFAKTOR

Wiceminister Soboń na spotkaniu w Lewiatanie: Rok 2023 bez zmian w podatkach

W 2023 r. MF nie planuje zmian w podatkach, poza tymi, nad którymi toczą się prace – powiedział na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan wiceminister finansów Artur Soboń.

 

Krajowy System e-Faktur, planowane prace wdrożeniowe kluczowych dyrektyw unijnych oraz zmiany w podatkach CIT i PIT oraz akcyzowym to główne tematy rozmów Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Tematy szczególnie ważne dla przedsiębiorców

Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że w bieżącym roku ma nie być nowych propozycji zmian w prawie podatkowym poza tymi, o których wiadomo i nad którymi toczą się prace. 

 

Ministerstwo Finansów nie planuje też wprowadzenia podatku od tzw. nadzwyczajnych zysków. Wiceminister Soboń potwierdził natomiast, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad regulacjami, które mają zniechęcić do pakietowego nabywania nieruchomości. Od strony fiskalnej ma to być wyższa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od zakupu każdego kolejnego mieszkania (częściej niż jednego w roku) ponad posiadane już pięć mieszkań.

Planowane są kolejne spotkania Lewiatana i MF ws. Krajowego Systemu e-Faktur

Dyrektor Departamentu VAT w MF dr Paweł Selera powiedział, że rozumie zgłaszane wątpliwości i propozycje odnoszące się do wprowadzanego obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Zadeklarował, że część zgłoszonych przez Konfederację Lewiatan postulatów zostanie uwzględniona w kolejnej wersji projektu ustawy, oraz że spotkania i dialog w tym temacie będą kontynuowane.

 

Departament VAT nie planuje obecnie zmian w zakresie opodatkowania tzw. grup VAT, przygląda się temu, na ile podatnicy chętnie korzystają z nowych rozwiązań i nie wyklucza w przyszłości zmian, które mogłyby w jeszcze większym stopniu zachęcić do zawiązywania grup VAT.

Terminy złożenia zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych za 2022 rok mają być przedłużone

Dyrektor departamentu podatków dochodowych Jarosław Szatański przekazał informację, że przedłużone mają zostać terminy na złożenie zeznań rocznych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych za 2022 r., analizowana ma być także możliwość odroczenia terminów sprawozdawczych w zakresie cen transferowych i raportowania o spółkach nieruchomościowych. Uwzględniając obciążenie pracą wdrożeniową przedsiębiorców wynikającą z wprowadzenia KSeF, ministerstwo rozważyć ma także odroczenie terminu wejścia w życie raportowania JPK_CIT.

 

Departament podatków dochodowych deklaruje świadomość problemów związanych z przepisami dotyczącymi spółki holdingowej, ograniczeń związanych z amortyzacją mieszkań i amortyzacji w spółkach nieruchomościowych oraz zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczących opodatkowania połączeń lub wymiany udziałów i nie wyklucza analizy tych zagadnień pod kątem ich liberalizacji.

Bez większych zmian w podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów ma nie spieszyć się z wdrożeniem dyrektywy o tzw. globalnym podatku minimalnym, ze względu na fakt, że są to regulacje mające ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców i całej gospodarki. Planuje szerokie konsultacje, aby zidentyfikować wszystkie trudności i zagrożenia związane z implementacją tych rozwiązań.  Natomiast jeszcze w tym kwartale możemy spodziewać projektu objaśnień MF dot. WHT.

 

W 2023 r. ma nie być istotnych zmian w podatku akcyzowym, ewentualna inicjatywa ustawodawcza ma być związana z koniecznością implementacji dyrektywy tytoniowej.

 

Ministerstwo Finansów deklaruje, że nie planuje także zmian w zakresie opodatkowania zysków kapitałowych tzw. podatkiem Belki oraz zmian w podatku od sprzedaży detalicznej.

 

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan spotkała się z wiceministrem finansów Arturem Soboniem, aby porozmawiać nt. agendy legislacyjnej Ministerstwa Finansów na 2023 r. Wiceszefowi resortu  towarzyszyli dyrektorzy i dyrektorki departamentów: Maria Rutka, dyrektorka Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier, Renata Łućko, zastępczyni dyrektora Departamentu Prawnego, Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, Jarosław Szatański, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych i dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Fot. Konfederacja Lewiatan

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).