Ursus: spółka wraca na giełdę | MOTOFAKTOR

Ursus: spółka wraca na giełdę

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o wznowieniu obrotu akcjami spółki Ursus S.A. Firma uzyskała pozytywną opinię audytora dotyczącą rocznego raportu finansowego.

Przypomnijmy, że w związku z publikacją niekompletnego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego przez Ursus SA, jej akcje na giełdzie 4 maja zostały zawieszone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych są zobligowane do publikacji tego typu raportów w ciągu 4 miesięcy od zakończenia danego roku finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, której zabrakło w raporcie lubelskiej spółki. Jak wytłumaczyły władze spółki Ursus SA opóźnienie w publikacji raportów było wynikiem błędów, w trakcie konsolidacji systemów komputerowych przy łączeniu spółek zależnych.

 

W opublikowanym omówieniu wyników finansowych za 2017 rok Ursus wyjaśnia, że strata była spowodowana spadkiem przychodów ze sprzedaży krajowej, wynikającej z zupełnego rozkładu funkcjonowania systemu dopłat dla polskich rolników, które są w wyłącznej gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Spadek sprzedaży eksportowej spółka tłumaczy opóźnieniami z tytułu realizacji kontraktu w Tanzanii, a także jego niższą rentownością wynikającą z niekorzystnej relacji kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktów) w stosunku do kursu złotego. Dalsza realizacja strategii sprzedaży na kontynencie afrykańskim jest uzależniona od kredytów udzielanych przez Rząd Polski krajom Afryki.

 

Spółka Ursus jest często wybierana przez kraje Afryki ze względu na swoją szeroką ofertę produktową, wieloletnie doświadczenie w produkcji ciągników i maszyn dla rolnictwa oraz elastyczność oferty (produkty, części zamienne, centra serwisowe, hale produkcyjne, szkolenia, transfer know-how). W roku 2017 proces ten został znacząco spowolniony ze względu na zawirowania biurokratyczne, jak mówią władze spółki.

 

Największymi inwestycjami Ursus SA w minionym roku były niedawno powołane do życia jej spółki dystrybucyjne Ursus Wschód Sp. z o.o. oraz Ursus Zachód Sp. z o.o., które wraz z końcem roku 2017 zostały skonsolidowane w jedną dużą spółkę funkcjonującą pod nazwą Ursus Dystrybucja Sp. z o.o. W szybki rozwój firm w ub.r. Ursus SA zainwestowała blisko 25 mln zł, które znajdują się w obrocie. Dzięki tak zakrojonej inwestycji, spółki w roku 2017 wygenerowały ponad 80 mln zł przychodu.

 

Ursus Dystrybucja jest wyłącznym dystrybutorem ciągników i maszyn rolniczych marki Ursus na podległym obszarze obejmującym 80 proc. powierzchni kraju. Na koniec roku 2017 r. sieć dealerów powiązanych z Ursus Dystrybucją wynosiła 20 podmiotów i do dziś sukcesywnie rośnie. Warto zaznaczyć, że pracuje tam podobnie jak w punktach własnych Dystrybucji wyspecjalizowany personel, w tym obsługi serwisowej i przedstawicieli handlowych. Dodatkowym atutem jest uzupełnienie oferty handlowej Ursusa przez wyroby innych producentów maszyn rolniczych oraz części zamienne tj. oleje, filtry, łożyska, akumulatory itp.

 

Niezmiernie ważnym elementem realizacji strategii Ursus SA w mijającym roku była inwestycja w elektromobilność. Spółka Ursus Bus dzięki nakładom finansowym poniesionym w II i III kwartale roku 2017 zgromadziła na koniec omawianego okresu portfel zamówień na prawie 200 mln zł. Ich realizacja odbywać się będzie sukcesywnie począwszy od końca pierwszego półrocza roku 2018. Wygenerowana przez spółkę strata miała wynikać z konieczności poniesienia kosztów rozwojowych oraz działań promocyjnych podejmowanych w kraju i za granicą w celu zapewnienia pozyskania kontraktów w przyszłych kwartałach.

 

W przyszłych kwartałach 2018 r. Ursus SA zamierza kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych oraz planuje umacniać pozycję krajowego lidera w segmencie maszyn rolniczych. W bieżącym roku spółka planuje przeznaczyć 15,5 mln zł na poszerzenie oferty i rozbudowę zaplecza produkcyjnego oraz centrum badawczego Ursus R&D w Lublinie. Z tej kwoty 6,8 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację realizacji projektu, którego efektem ma być stworzenie i wdrożenie do produkcji seryjnej układu przeniesienia napędu VIGUS. Ponadto spółka zamierza przeznaczyć 3,9 mln zł na badania i rozwój oraz 3,2 mln zł na modernizację parków maszynowych. Ursus SA nie zapomina przy tym o dalszej rozbudowie oferty produktowej.

 

Spółka duże nadzieje pokłada w projekcie Ursus ELVI. Na ten moment gotowy jest model biznesowy, który pozwoli zamortyzować wysokie ceny baterii elektrycznych, co w połączeniu z wszechstronnym zastosowaniem tego pojazdu może przełożyć się na jego szybką popularyzację. Do Ursusa coraz częściej trafiają zapytania o jego produkcję. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje z samorządami, zachęcając je do wymiany taboru na elektryczny, wytwarzając w ten sposób popyt, na który spółka ma być w stanie odpowiedzieć.

 

W związku z tym, że raport został skompletowany, wczoraj GPW podjęła uchwałę o wznowieniu obrotu akcjami Ursus SA na głównym rynku GPW w Warszawie, które ma nastąpić 11 maja 2018.

 

Źródło: Ursus

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).