Tarcza Antykryzysowa dla Auto Partner SA | MOTOFAKTOR

Tarcza Antykryzysowa dla Auto Partner SA

Auto Partner SA otrzymał dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zarząd Auto Partner SA poinformował w raporcie bieżącym, że dniu 17 marca 2021 r. na konto spółki wpłynęła kwota 7493534,72zł od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przyznana w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Jak wyjaśnia zarząd dystrybutora samochodowych części zamiennych, przyznane środki są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem spółka otrzyma jeszcze jedną transzę w wysokości około 3746767 zł z tego samego tytułu.Wniosek został złożony na podstawie 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.).

 

Wnioskowana łączna kwota to: 11 240 302,08 zł, w tym: dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne: 1 648 794,12 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: 9 591 507,96 zł. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze względu na fakt, iż w okresie od 18 marca 2020 r.do dnia 17 kwietnia 2020 r. odnotowała spadek obrotów gospodarczych w stosunku do poprzedzającego 30-dniowego okresu porównawczego o 29,30 %.

 

Zarząd spółki wyjaśnia, że decyzja co do ostatecznej wysokości dofinansowania oraz jego ewentualnego zwrotu zostanie podjęta po całkowitym rozliczeniu wniosku tj. w terminie do 30 maja 2021 r. lub w ciągu30 dni od daty otrzymania ostatniej transzy oraz po ewentualnym przeprowadzeniu urzędowych kontroli w zakresie objętym dofinansowaniem.

 

Źródło: Auto Partner SA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).