Stacje Kontroli Pojazdów pod nadzorem TDT | MOTOFAKTOR

Stacje Kontroli Pojazdów pod nadzorem TDT

Jak wynika z wypowiedzi wiceministra infrastruktury Marka Chodkiewicza, Stacje Kontroli Pojazdów będą nadzorowane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i obecnie proceduje projekt zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt przewiduje stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych, jak również prowadzeniem działalności w tym zakresie. Rozwiązanie takie przewiduje powierzenie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) w całości spraw związanych z zarządzaniem i nadzorem nad systemem badań technicznych pojazdów, w tym m.in. ustanowienie Dyrektora TDT jako organu nadzoru nad badaniami technicznymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi SKP, nadawanie uprawnień diagnostom przez Dyrektora TDT oraz utworzenie i prowadzenie przez Dyrektora TDT centralnego rejestru diagnostów, centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP i centralnego rejestru ośrodków szkolenia diagnostów.

Wiceminister Infrastruktury - Marek Chodkiewicz

 

Wiceminister Chodkiewicz zapewnia, że resort infrastruktury nie planuje budowy stacji kontroli pojazdów w ramach TDT.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dyrektor TDT będzie wykonywał nowe zadania z zakresu nadzoru w obecnie funkcjonujących SKP wynajętych od przedsiębiorców/podmiotów, wyłonionych w trybie zamówień publicznych.

- Marek Chodkiewicz

 

Jak tłumaczy wiceminister, przygotowywane zmiany zaplanowano w celu podniesienia jakości wykonywania badań technicznych oraz implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego zdaniem obecny stan nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów znajduje się w złej kondycji.

Źródło: PAPPSZ

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).