Solidne wyniki Grupy Wielton w III kwartale 2020 | MOTOFAKTOR

Solidne wyniki Grupy Wielton w III kwartale 2020

Grupa Wielton wypracowała w III kwartale 488,1 mln zł przychodów, osiągając wartość zbliżoną do rekordowego analogicznego okresu w 2019 r.

Od lipca do września br. Grupa Wielton sprzedała 4112 szt. pojazdów (spadek o 7,1% r/r). Uzyskane wyniki sprzedażowe przełożyły się na 34,0 mln zł EBITDA (wzrost o 0,3% r/r) oraz 10,4 mln zł zysku netto (spadek o 17,5% r/r). Dobre wyniki Grupy zostały osiągnięte dzięki obserwowanej poprawie popytu na kluczowych rynkach w trzecim kwartale, a w szczególności we wrześniu br.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami w trzecim kwartale zaobserwowaliśmy powrót popytu na przyczepy i naczepy. Szczególnie dobrym miesiącem pod względem sprzedaży był wrzesień, w którym wyraźnie widoczna była pewna normalizacja na rynku. Bardzo dobre wyniki sprzedażowe wykazał Fruehauf z rynku francuskiego oraz brytyjski Lawrence David. Większa aktywność klientów przełożyła się na dobrą wielkość zamówień i stabilny poziom backlog. Podejmujemy działania mające na celu poprawę rentowności naszego biznesu. Nadal działamy w dobie niepewności związanej z pandemią, dlatego niezwykle ważnym aspektem jest wykorzystanie sprzyjających okoliczności rynkowych. Naszym celem jest zakończenie 2020 r. wynikiem, pozwalającym nam potwierdzić trwałe odwrócenie negatywnego trendu zarysowanego w pierwszym półroczu.

I wiceprezes zarządu Wielton SA, CEO Grupy Wielton - Mariusz Golec

 

Zauważalne odwrócenie trendu oraz powrót popytu na naczepy i przyczepy wpłynął na wyniki poszczególnych spółek z Grupy. Spółka Fruehauf – będący liderem francuskiego rynku – sprzedała w trzecim kwartale 1050 szt. produktów (spadek o 3,1% r/r), co przełożyło się na 137,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r). Z kolei brytyjski Lawrence David zanotował w raportowanym kwartale wzrost przychodów o 16,0% do wartości 82,0 mln zł przy sprzedaży 936 szt. pojazdów. Wysoki popyt na przyczepy i naczepy pomógł również wieluńskiemu producentowi. Spółka Wielton sprzedała w samym trzecim kwartale 731 szt. pojazdów drogowych i z segmentu Agro. Przełożyło się to na 76,1 mln zł przychodów (wzrost o 3,0% r/r).

Dzięki bardzo dobrej sprzedaży w raportowanym okresie wypracowaliśmy największy przyrost EBITDA w całym bieżącym roku. W okresie trzech kwartałów br. osiągnęliśmy lepszy wynik w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej i utrzymaliśmy dodatni całościowy cash flow. Skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym oraz wsparcie finansowania zewnętrznego pozwoliły nam na zgromadzenie wysokich zasobów środków pieniężnych gwarantujących stabilne i efektywne funkcjonowanie Grupy.

wiceprezes zarządu Wielton S.A. i CFO Grupy Wielton - Piotr Maciej Kamiński

 

Po trzech kwartałach br. Grupa Wielton wypracowała 1,3 mld zł skonsolidowanych przychodów (spadek o 29,1% r/r). W okresie tym wskaźnik EBITDA wyniósł 57,7 mln zł i był niższy o 51,6% r/r. Po trzech kwartałach narastająco skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,6 mln zł i jest mniejszy o 81,9% w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2019 r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 12,6 mln zł i był mniejszy o 76,2% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Uzyskane wyniki narastająco są konsekwencją słabego drugiego kwartału, na który miała przede wpływ wszystkim pandemia i związany z nią lockdown gospodarek.

Langendorf Polska

Rok temu Grupa Wielton rozpoczęła budowę centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych opartego na know-how, jakości i doświadczeniu spółki Langendorf w tym segmencie rynku. W kolejnym kroku rozwoju centrum Grupa uruchomiła spółkę Langendorf Polska, która wzmacnia moce produkcyjne niemieckiej spółki Langendorf.

 

Siedziba i hale produkcyjne Langendorf Polska są zlokalizowane na terenie zakładów Wielton w Wieluniu. Docelowo spółka będzie zatrudniać nawet 150 osób. Spółka ma za zadanie produkować naczepy niskopodwoziowe, naczep specjalne dla Lawrence David, a także główne asortymenty wykorzystywane w produkcji naczep do przewozu szkła i płyt betonowych.

 

Tym samym niemiecka spółka Langendorf przejmuje pełną opiekę nad rozwojem produktowym naczep niskopodwoziowych. Właśnie pod marką Langendorf będą one oferowane w całej Grupie Wielton. Zgodnie z planem nowo powołana Langendorf Polska będzie w przyszłości ważnym ogniwem w rozwoju produktów niszowych dla całej Grupy.

 

Źródło: Wielton

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).