Solaris sygnatariuszem deklaracji o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej | MOTOFAKTOR

Solaris sygnatariuszem deklaracji o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej

Wśród sygnatariuszy, którzy podpisali Deklarację o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej był m.in. Solaris.

Na początku lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu został podpisany dokument potwierdzający wolę współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Sygnatariuszami Deklaracji o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej są przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa oraz przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

 

Swój podpis złożyli także prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, jak również przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród sygnatariuszy nie zabrakło środowiska biznesu: Solaris Bus & Coach sp. z o. o., Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

 

Podpisany dokument stanowi potwierdzenie chęci współpracy w zakresie powstania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Synergia działań zaangażowanych podmiotów umożliwi powstanie skoordynowanego i zintegrowanego ekosystemu powiązań wspierających rozwój technologii, wiedzy i biznesu oraz edukacji. Celem działań zrzeszonych podmiotów będzie przyczynienie się do dekarbonizacji gospodarki na rzecz neutralności klimatycznej.

 

Dodatkowo, podpisanie Deklaracji ma stać się również wyraźnym sygnałem chęci uczestniczenia w „Krajowej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”. Strategia ta określa cele i działania na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej, odnoszące się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślił podczas podpisywania Deklaracji istotę współpracy międzysektorowej na rzecz popularyzacji rozwiązań wodorowych:

Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak

 

Dr inż. Dariusz Michalak, Członek Zarządu firmy Solaris, wskazał na postęp w dziedzinie wykorzystania wodoru, który obserwujemy w ostatnich latach:

Wodór może odegrać bezprecedensową rolę w procesie dekarbonizacji. Zjawisko to bacznie obserwujemy szczególnie w naszej branży. Dynamika zmian jest tu naprawdę imponująca: w 2014 roku dostarczyliśmy do naszego klienta w Hamburgu pierwsze autobusy przegubowe z napędem wodorowym, następnie w 2018 roku 10 trolejbusów z wodorowym range extenderem, by w 2019 roku zaprezentować nasz pierwszy, nowatorski 12 metrowy autobus wodorowy. Dziś, zaledwie kilka lat później, realizujemy już zamówienia na nasze pojazdy Urbino 12 hydrogen dla przewoźników i przedstawicieli samorządów z Austrii, Niderlandów, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch! Ogromnie cieszymy się, że możemy towarzyszyć naszym klientom w transformacji transportu publicznego, a teraz, wraz z podpisaniem Deklaracji o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej, będziemy również mogli dzielić się naszym doświadczeniem na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie.

Członek Zarządu firmy Solaris - dr inż. Dariusz Michalak

 

Źródło: Solaris

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).