Rząd przyjął kolejną ustawę do walki z COVID-19 | MOTOFAKTOR

Rząd przyjął kolejną ustawę do walki z COVID-19

M.in. dopłaty do odsetek, ochrona polskich firm przed przejęciami i pomoc dla gmin, zostały zawarte w kolejnej ustawie antykryzysowej przyjętej przez rząd.

Rząd przygotował kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej, które mają pomóc firmom w zachowaniu miejsc pracy. Uruchomione ma być ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie mają otrzymać także samorządy, a polskie firmy zostać objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE.

Dopłaty do odsetek

Dzięki nowym regulacjom banki mają udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek ma dopłacić Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym roku na ten cel ma być przeznaczone prawie 300 mln zł, a w przyszłym – 270 mln zł.

 

Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Wsparcie ma trafić do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

"Nie" dla przejmowania polskich firm

Kolejne rozwiązanie przewiduje ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Chodzi o sytuację, kiedy ich wycena może być szczególnie niska ze względu na epidemię koronawirusa. Rozwiązanie to ma obowiązywać przez 2 lata.

 

Ma to być wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach mają być kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie.

Wsparcie dla gmin

Pomoc mają otrzymać też samorządy, które odczuwają spadek wpływów z podatków, wywołany pandemią COVID-19. W 2020 r. ma być złagodzona reguła fiskalna ograniczająca zadłużanie się samorządów. Ma trafiać do nich co druga, a nie co czwarta złotówka, co ma pomóc im pokonać problemy finansowe.

 

Podwojony ma być udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – od 1 maja do końca 2020 r. W związku z COVID-19, w 2020 r. możliwa ma być nierównowaga budżetu samorządów, dodatkowo o wartość faktycznego zmniejszenia się dochodów z podatków (takich jak: PIT, CIT i podatków lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej).

 

W 2020 r. poprawiona ma być płynność samorządów dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej. Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) – przypadające w maju i czerwcu 2020 r. – według zapewnień rządu będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r. W 2020 r. samorządy mają móc przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19.

Wakacje kredytowe

Ma być możliwe zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie ma nie być naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Rozwiązanie to ma dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłacania kredytu ma dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Ułatwienia przy przetargach

Mają być obniżone koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawiona ich płynność finansowa. Ma nie być już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to ma postępowań
o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

 

Wprowadzony ma być obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Z kolei dopuszczalna wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych ma ulec obniżeniu.

Ułatwienia podatkowe

Według zapewnień rządu, więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Ma to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla bezdomnych i domów pomocy społecznej. Ma to być realizacja postulatu prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.

 

Pełny wykaz zapisów przyjętej ustawy znajduje się TUTAJ.

 

Źródło: premier.gov.pl

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).