Rumunia zmieni system kontroli przewozów od 2024 r. | MOTOFAKTOR

Rumunia zmieni system kontroli przewozów od 2024 r.

Rumuński resort finansów zamierza stworzyć nowy system monitorowania towarów, które wjeżdżają na teren kraju w ramach przewozu docelowego lub tranzytu.

 

Do tej pory, monitorowanie przewozów na terenie Rumunii prowadzono za pomocą systemu Ro e-Transport, stworzonego z myślą o towarach o podwyższonym ryzyku podatkowym.

 

W grupę tą wliczają się między innymi niektóre warzywa i owoce, napoje czy odzież – wymienia Lucica Kucharec, prawnik w TC Kancelarii Prawnej – Trzeba je rejestrować maksymalnie na trzy dni kalendarzowe przed rozpoczęciem przewozu. Brak rejestracji grozi nałożeniem kary grzywny w wysokości od 10 000 do nawet 100 000 RON (równowartość 10-100 tys. zł).

 

System RO e-Transport monitoruje między innymi wewnątrzwspólnotowy transport towarów, który zaczyna się lub kończy w Rumunii, transport towarów pomiędzy dwoma lokalizacjami na terytorium Rumunii czy przewóz towarów z transakcji wewnątrzwspólnotowych w tranzycie na terytorium Rumunii.

Kontrola przewozów za pomocą e-plomby

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego systemu kontroli  o nazwie e-Sigiliu, czyli e-plomba, który będzie funkcjonował obok dotychczasowego, czyli RO e-transport.

 

System ten ma bazować na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych i aplikacji informatycznej. Z ich pomocą właściwe organy mają być w stanie zidentyfikować potencjalne punkty przekierowania przesyłek, niezależnie od tego, czy są one w tranzycie, czy też mają trafić do podmiotu gospodarczego na terytorium Rumunii.

 

Jak tłumaczy ekspertka TC Kancelarii Prawnej,  wspomniane urządzenia elektroniczne to nic innego jak inteligentne plomby:

 

Ich rolą jest rejestracja danych o stanie i położeniu przesyłki. Zgromadzone w ten sposób informacje zostaną przesłane do aplikacji komputerowej pozwalającej śledzić ruch towarów w transporcie drogowym.

 

Organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i stosowanie inteligentnych plomb będą Krajowa Agencja Administracji Podatkowej i Rumuński Urząd Celny.

Zwiększona odpowiedzialność kierowców

Dużą zmianą w stosunku do już działającego systemu, jest odpowiedzialność za niestosowanie się do przepisów. O ile w przypadku systemu RO e-Transport ponosi ją podmiot, który ma obowiązek rejestracji towarów wrażliwych, to w przypadku systemu e-Sigiliu ten obowiązek ciąży na kierowcy.

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeżeli służby nałożą na towar inteligentną plombę, to kierowca jest odpowiedzialny za to, aby nie została naruszona. Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 000 do 50 000 RON (od 20 000 do 50 000 PLN).

 

Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w tej formie, w przyszłym roku przewoźnicy wykonujący przewozy do Rumunii lub przez terytorium tego kraju muszą  liczyć się z groźbą kar za niedopełnienie obowiązków nałożonych przez ustawę – podkreśla Lucica Kucharec.

 

Procedura ustanawiania kryteriów ryzyka, stosowania inteligentnych plomb oraz monitorowania transportu drogowego towarów zostanie ustanowiona rozporządzeniem wydanym w ciągu 60 dni od daty publikacji ustawy w Dzienniku Urzędowym Rumunii.

 

Źródło: TC Kancelaria Prawna

Zdjęcie główne: Depositphotos

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).