Rozporządzenie o stacjach i punktach ładowania EV już w Dzienniku Ustaw | MOTOFAKTOR

Rozporządzenie o stacjach i punktach ładowania EV już w Dzienniku Ustaw

Ministerstwo Energii poinformowało, że rozporządzenie ws. wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania zostało opublikowane 15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP.

Przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Minister Energii podpisał rozporządzenie 26 czerwca 2019 r. Ma ono na celu uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jak informuje ME, wprowadzane przepisy prawne przyczynią się do zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa ww. instalacji w trakcie ich eksploatacji.

 

Dokument określa wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, a także przewiduje zasady kontroli spełnienia tych wymagań przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Zgodnie z Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dokumentem przygotowanym przez Ministra Energii i przyjętym przez rząd w dniu 29 marca 2017 r., w Polsce w perspektywie do 2020 r. powinno powstać co najmniej 6,4 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

 

Źródło: ORPA.PL

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).