Pomiary w naprawie karoserii | MOTOFAKTOR

Pomiary w naprawie karoserii

Na rynku można spotkać wiele systemów pomiarowych różniących się konstrukcją, zasadą działania czy też zastosowaną technologią. Pomimo upływu lat można zauważyć brak znaczącego postępu w konstrukcji urządzeń naprawczo-pomiarowych do napraw powypadkowych. Nadal dominują ramy naprawcze z tym, ze częściej zintegrowane z podnośnikami nożycowymi oraz mechaniczne i elektroniczno-komputerowe urządzenia pomiarowe. Urządzenia pomiarowe nadal działają na zasadzie „trójwymiarowej suwmiarki mechanicznej”, a w elektronicznych wykorzystuje się przetworniki kąta, laser lub ultradźwięki.

Niezależnie od zasady działania urządzenia pomiarowego, w praktyce warsztatowej można osiągnąć tylko określona dokładność i powtarzalność pomiarów. Doświadczenie warsztatowe pokazuje, że metody mechaniczne z pozoru wydają się jedynie mniej dokładnymi od elektronicznych i laserowych (przeciętnie +-1,5 mm), to jednak umiejętnie stosowane w rękach dobrego fachowca stanowią bardzo cenne narzędzie do diagnostyki oraz prac blacharskich. Podczas analizy oraz wyborze określonego typu urządzenia do warsztatu warto pamiętać o kilku zasadach:

  • dokładność pomiaru większości urządzeń przeznaczonych do stosowania w warsztatach naprawczych jest podobna i nie jest bezpośrednio związana z ich zasadą działania,
  • pomimo teoretycznie większej rozdzielczości pomiarowej, w rzeczywistości urządzenia komputerowe nie pozwalają na zwiększenie dokładności,
  • zaletą większości urządzeń skomputeryzowanych jest łatwość porównania wielkości zmierzonych z danymi w bazie porównawczej oraz dokonywanie wydruku dokumentacji pomiaru lub naprawy,
  • urządzenia mechaniczne są bardziej „zrozumiałe” w obsłudze i zwykle mniej narażone na rozkalibrowanie. Łatwiej też sprawdzić ich stan skalibrowania,
  • najważniejsze jest, że metody pomiaru punktów w przestrzeni (szerokość, długość i wysokość) są zawsze lepsze od tych wykonywanych w dwóch wymiarach (odległość pomiędzy punktami),
  • ważne aby urządzenie pomiarowe mogło być stosowane na ramie naprawczej oraz bez niej. Pozwoli to na pomiary diagnostyczne zarówno po zamontowaniu karoserii do ramy, jak i np. na podnośniku dwukolumnowym.

Rys. Podział urządzeń pomiarowych. Źródło: Bogusław Raatz
Fot. Pomiar laserowo-elektroniczny 3D. Fot. Shutterstock
Fot. Przymiar blacharski elektroniczny 2D. Fot. GYS-Herkules
Fot. Przymiar blacharski mechaniczny 2D. Fot. Herkules

Rodzaje pomiarów

Przy pomocy warsztatowych urządzeń pomiarowych można wykonywać dwa rodzaje pomiarów:

  • 3D – pomiar położenia punktów w przestrzeni
  • 2D – pomiar odległości pomiędzy punktami

Pomiar 3D

Urządzenia pozwalające na pomiar trójwymiarowy 3D należą do systemów wykorzystujących tzw. współrzędnościową technikę pomiarową. Pomiary z zastosowaniem urządzeń pomiarowych 3D są dokonywane w układzie odniesienia (rys.), którego głównymi elementami są:

1. Wzdłużna płaszczyzna pionowa (środkowa pojazdu).
2. Płaszczyzna pozioma (odniesienie „0” dla wysokości).
3. Płaszczyzna poprzeczna (prostopadła do pozostałych).

Rys. Idea pomiaru trójwymiarowego. Źródło: Bogusław Raatz

Położenie mierzonego punktu określane jest przez wartości trzech współrzędnych. Poprzez określenie położenia punktów w przestrzeni można utworzyć obraz zmierzonej bryły karoserii, a odbywa się to albo za sprawą specjalnego oprogramowania lub analizy obsługującego urządzenie. Dalszym etapem jest porównanie wyników z danymi zawartymi w bazie porównawczej.

Fot. Pomiar mechaniczno-elektroniczny 3D. Fot. Shutterstock
Fot. Pomiar mechaniczno-elektroniczny 3D. Fot. Shutterstock

Pomiar mechaniczny 3D podczas naprawy na stanowisku do ustawiania punktów bazowych. Fot. Herkules
Pomiar mechaniczny 3D. Bazowanie w punktach technologicznych. Fot. Herkules

Pomiar 2D

Urządzenia pomiarowe 2D pozwalają jedynie na stwierdzenie odległości pomiędzy punktami bez określenia ich położenia w przestrzeni. Takich pomiarów można dokonać w zasadzie każdym przyrządem pomiarowym typu miara zwijana czy też różnego rodzaju liniałami i wzornikami. Ze względu na trudną dostępność większości punktów w karoserii konieczne jednak staje się zastosowanie specjalistycznych przymiarów blacharskich. Dodatkowo pozwalają one na zmierzenie odległości pomiędzy punktami w karoserii pomimo specyficznych kształtów punków pomiarowych. Należy pamiętać, że mogą to być otwory okrągłe lub podłużne, śruby, nakrętki, narożniki itp. Niektóre przymiary blacharskie posiadają na wyposażeniu trzy końcówki pomiarowe, co w niektórych przypadkach pozwala na strefowy pomiar w trzech płaszczyznach. Jest to jednak zwykle bardzo mało dokładne i niezwykle skomplikowane do powiązania z pomiarami punktów w innej strefie.

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).