Orlen Południe zmienia się w biorafinerię | MOTOFAKTOR

Orlen Południe zmienia się w biorafinerię

W zakładzie w Trzebini wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku glikolu propylenowego.

Spółka Orlen Południe podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie.

 

Inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego kraju. Przyczyniają się do niego także ambitne projekty Orlen Południe, realizowane w Trzebini i Jedliczu. Są one również szansą dla regionu i wsparciem dla polskich rolników. Stawiając na ekologiczną produkcję, Spółka pokazuje przy tym, że podąża za aktualnymi trendami i rozumie, że rozwój gospodarczy musi iść w parze z ochroną środowiska – podkreślał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników spotkania.

Zgodnie ze strategią, konsekwentnie rozwijamy i wzmacniamy spółki w ramach Grupy, w tym Orlen Południe. Inwestujemy w nowoczesne technologie i stawiamy na produkty wysokomarżowe, bo to zadecyduje o utrzymaniu pozycji lidera w regionie w najbliższych latach. Nie zapominamy przy tym o naszej społecznej odpowiedzialności i stosujemy ekologiczne rozwiązania, które znacząco redukują wpływ naszej działalności na otoczenie.

Prezes Zarządu PKN Orlen - Daniel Obajtek

 

Glikol propylenowy, który będzie wytwarzany w rafinerii Trzebinia, to produkt ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Jest często stosowany do produkcji m.in. środków czystości, dezodorantów w sztyfcie, past do zębów, płynów hamulcowych czy odmrażaczy do samolotów. Koszty inwestycji, którą zrealizuje konsorcjum składające się z dwóch polskich firm, wyniosą około 400 mln zł.

 

Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową ma się zakończyć w 2021 roku. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie.

Zdolności wytwórcze instalacji wyniosą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że produkcja glikolu propylenowego w trzebińskiej rafinerii pokryje aż w 75% krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. To strategiczna dla naszej spółki inwestycja, ponieważ dzięki niej staniemy się pierwszym producentem ekologicznego glikolu w Polsce.

Prezes Zarządu Orlen Południe - Jarosław Wróbel

 

Realizowana inwestycja ma ugruntować również pozycję spółki jako ważnego w regionie przedsiębiorstwa i pracodawcy. Orlen Południe zatrudnia już ponad 650 osób, z czego przeszło połowę w trzebińskiej rafinerii. Dzięki nowemu przedsięwzięciu powstanie kolejnych kilkadziesiąt miejsc pracy.

 

Produkcja ekologicznego glikolu propylenowego ma umożliwić wykorzystanie wytwarzanej w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla, głównie z oleju rzepakowego. Na inwestycji ma skorzystać jednak nie tylko Orlen Południe. Po jej zrealizowaniu współpracę ze spółką będą mogli rozpocząć również inni krajowi producenci biodiesla dostarczający glicerynę, a także odbiorcy ekologicznego glikolu.

 

W ubiegłym roku spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 89 mln zł i przygotowuje się do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze. Podpisana z firmą Clariant Produkte umowa zakłada zakup licencji i projektu bazowego. Inwestycja ma wzmocnić pozycję firmy na rynku biokomponentów, a także ułatwić realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5% udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

 

Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii ma wynosić 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski.

 

Realizacja inwestycji umożliwiłaby zwiększenie wykorzystania pod inwestycje terenów Orlen Południe w Jedliczu. Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną.

 

Inwestycja wiązałaby się ze wzrostem zatrudnienia. W rafinerii powstałyby nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych mikrobiologów, genetyków i laborantów.

 

Źródło: PAP

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).