Orlen bliski utworzenia koncernu multienergetycznego | MOTOFAKTOR

Orlen bliski utworzenia koncernu multienergetycznego

Saudi Aramco, Grupa Mol, Unimot i Rossi Biofuel Zrt. to partnerzy PKN Orlen, którzy przejmą część aktywów Grupy Lotos, co warunkuje fuzję.

PKN ORLEN wskazał w środę czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy LOTOS. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego. Ma on zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny energii dla klientów.

 

Mam wielką satysfakcję, że wchodzimy właśnie na ostatnią prostą do tego, żeby ten wielki projekt, który był wizjonerskim projektem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego mógł zostać zrealizowany – powiedział wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

 

Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech. Spółka Saudi Aramco została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw. Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN ORLEN, jak i w Grupie LOTOS. Zostaną one przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana ma zostać wiążąca zgoda na koncentrację.

 

Nowa firma, u progu której dziś jesteśmy, to jest wielka szansa dla Polski, dla polskiej gospodarki, by skutecznie zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, jakie przed nami stoją. Wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną, ze zmianami globalnymi. Polska dołącza dziś do krajów, które dysponują światowo rozpoznawalną marką. To spółka, którą możemy się poszczycić. Nie jest tylko firmą lokalną, ale o szerokim międzynarodowym wymiarze. Gratuluję decyzji, które dziś zapadły – powiedział Jacek Sasin, szef MAP.

 

To historyczny dzień dla polskiej branży paliwowej. Finalizujemy transakcję przejęcia Grupy LOTOS, która będzie korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Od początku tego procesu podkreślaliśmy, że priorytetem jest zapewnienie dodatkowych korzyści w ramach realizacji środków zaradczych i to się udało. Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne znaczenie dla budowy największego w tej części Europy multienergetycznego koncernu. W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora paliwowego i energetycznego – mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

 

Przejęcia te przyczynią się do dalszej dywersyfikacji portfela produktów Aramco w obrębie całego łańcucha wartości węglowodorów, w tym szczególnie w zakresie produkcji petrochemicznej. Nasza rozwijająca się globalna sieć rafinerii i spółek joint venture działających w sektorze chemicznym pozwala nam docierać z ofertą produktową na nowe rynki, a także realizować strategię sprzedaży ropy naftowej i jej pochodnych w różnych regionach geograficznych. Nasze cele biznesowe w zakresie sprzedaży ropy naftowej i produktów chemicznych są zbieżne z celami PKN ORLEN. Jednocześnie analizujemy dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w obszarze działalności badawczo-rozwojowej – mówi wiceprezes Aramco Mohammed Al Qahtani.

 

W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy LOTOS, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN ORLEN ma zagwarantować dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą LOTOS, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy ORLEN zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

 

Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z globalnymi partnerami, PKN ORLEN na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) ma rozmawiać o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane mają być projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym, a także zwiększanie importu ropy naftowej do Polski, wpisuje się w działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN ORLEN.

 

Koncern zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, które umożliwiają współpracę w zakresie inwestycji w obszarze petrochemicznym oraz badawczo-rozwojowym. Z kolei w obszarze detalu PKN ORLEN zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry.

 

PKN ORLEN i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze Badań i Rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii ORLEN2030, a w ostatnich trzech latach nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów, m.in. w 2021 r. PKN ORLEN uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe.

 

Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym ma umożliwić połączonemu koncernowi także ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy ORLEN. Dzięki transakcji, PKN ORLEN ma zyskać 144 stacje paliw na Węgrzech, co ma przybliżyć Koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwić ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

 

W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN ORLEN ma uzyskać ponad 7% udział na rynku węgierskim i być czwartym koncernem na tym rynku pod względem ilości stacji. Koncern ma poszerzyć również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Dodatkowo sieć ORLEN zasilić ma ok. 100 stacji pod marką LOTOS, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona ma zostać na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi.

 

Łącznie zatem ma to być prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki ORLEN na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN ORLEN planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

 

Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok w strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 roku i którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrów i Polaków dzielą te same historyczne doświadczenia, naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wierzę, że korytarz energetyczny Północ-Południe będzie dalej wzmacniał się dzięki tej umowie – mówi prezes i dyrektor generalny MOL, Zsolt Hernádi.

 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN ORLEN jest też zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, tak aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

 

Wybór ogłoszonych inwestorów i zawarcie z nimi umów stanowi bardzo ważny etap w procesie tworzenia multienergetycznego podmiotu. Ta konsolidacja, jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, także w czasie trudnych makroekonomicznych uwarunkowań gospodarczych. Jesteśmy przekonani, iż nasz wkład w budowę koncernu pozwoli na realizację ambitnych planów inwestycyjnych i rozwojowych, zarówno w oparciu o rafinerię w Gdańsku, jak i tworzone na bazie Grupy Kapitałowej LOTOS centra kompetencyjne – podkreśla prezes Grupy LOTOS Zofia Paryła – Partner tworzonego koncernu to lider wśród światowych spółek branży oil & gas. Pozostali inwestorzy są także gwarantami, iż przeprowadzony proces realizacji środków zaradczych powinien być w pełni zatwierdzony. To także ważna informacja dla naszych pracowników, którzy dowiedzieli się, z jak znaczącymi podmiotami będą prowadzić swoje dalsze życie zawodowe – dodaje.

 

Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności zyskać mają większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Grupa LOTOS aktywnie angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych w województwie pomorskim. Tylko w 2020 r. te wydatki łącznie wyniosły ponad 10 mln zł. Fuzja ma tego nie zmienić. Sam PKN ORLEN już od 2018 r. aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Środki przeznaczane są przede wszystkim na działania edukacyjne (bezpieczeństwo na drogach), kulturalne (wsparcie instytucji kulturalnych, sponsoring festiwali filmowych) i społeczne. Z kolei w 2019 r. PKN ORLEN zorganizował VERVA Street Racing właśnie w Gdyni.

 

Połączenie PKN ORLEN z LOTOS oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa ma być szansą na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Ma on bazować na silnych stronach każdej ze spółek. Integracja aktywów ma pozwolić na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwić przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnić odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE.

 

Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która ma gwarantować stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG objąć mają nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i stać się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN ORLEN ma zostać zwiększony.

 

Źródło: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).