Odzież ochronna a robocza | MOTOFAKTOR

Odzież ochronna a robocza

Wiele osób myli pojęcia „odzież robocza” i „odzież ochronna”. Firma MEWA wyjaśnia, w czym tkwi różnica.

 

Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej (ŚOI) stosowane są niemal we wszystkich obszarach przemysłu i rzemiosła. Noszenie odzieży ochronnej przez pracowników jest obowiązkowe, o ile wynika to z oceny ryzyka na danym stanowisku pracy. W wielu przypadkach jest to konieczne. Co jednak należy przy tym uwzględnić? Jaką rolę w akceptacji odzieży ochronnej przez pracowników odgrywa komfort noszenia i jej krój? Dlaczego konserwację odzieży ochronnej warto zlecić profesjonalnemu usługodawcy specjalizującemu się w tekstyliach przemysłowych?

 

Wiele osób myli pojęcia „odzież robocza” i „odzież ochronna”. Na czym jednak właściwie polega różnica? Odzież ochronna chroni użytkownika przed zagrożeniami w jego środowisku pracy. Z kolei odzież robocza stosowana jest w sytuacji, gdy własna odzież pracownika mogłaby ulec zniszczeniu lub silnemu zabrudzeniu podczas wykonywania pracy lub jeśli wymogi techniczne czy też higieniczne powodują, że odzież pracownika, której używa on na co dzień, nie powinna być noszona, np. w przemyśle farmaceutycznym lub spożywczym.

Normy - wskazówką w procesie doboru odzieży ochronnej

W zależności od rodzaju ryzyka, jakie zostało określone dla danego stanowiska roboczego, odzież ochronna umożliwia ochronę pracownika przed różnymi zagrożeniami, takimi jak ładunki elektrostatyczne, zagrożenia termiczne podczas występowania łuku elektrycznego, wysokie temperatury i płomienie czy też płynne chemikalia.

 

Obowiązujące międzynarodowe normy stanowią dobrą wskazówkę dla pracodawców w zakresie doboru odpowiedniej odzieży ochronnej. Na przykład norma EN ISO 11612 opisuje, jaka powinna być odzież, by chronić człowieka przed czynnikami gorącymi i płomieniem – zauważa dr Marta Kwaśny, specjalistka ds. BHP w polskim oddziale firmy Mewa.

 

Odzież MEWA chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami.
Odzież chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami.

Istnieją normy ogólne, takie jak np. PN-EN ISO 13688:2013-12 (Odzież ochronna — Wymagania ogólne oraz PN-P-84525:1998 (Odzież robocza — Ubrania robocze), które należy uwzględniać w Polsce. Każdy rodzaj odzieży chroniącej pracownika przed określonym zagrożeniem, musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, a także wymogi odnośnych norm oraz wymagania stawiane tkaninom wykorzystywanym do produkcji odzieży ochronnej. Przykładem jest tutaj norma PN-EN 1149-5:2018-10, Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne.

 

Zebraliśmy obowiązujące standardy i normy w krótkim przewodniku, który udostępniamy naszym klientom, by mogli się zorientować, czego powinni szukać – stwierdza dr Marta Kwaśny.

Symbole wskazują na funkcje ochronne

W zależności od posiadanych certyfikatów, odzież ochronna jest oznaczana odpowiednimi symbolami. Najważniejszym z nich jest znak CE. Wszystkie ubrania ochronne na rynku europejskim wymagają oznaczenia symbolem CE. Umieszczając ten znak na odzieży, producent deklaruje, że produkowana przez niego odzież jest zgodna z przepisami obwiązującymi w Europie. Symbole takie znaleźć można zazwyczaj na wewnętrznej stronie ubrań ochronnych.

 

Ważne jest, by sprawdzić, czy dana odzież posiada oznaczenie CE, gdyż potwierdza ono, że dany produkt spełnia wszystkie odnośne wymagania prawne Unii Europejskiej niezbędne do wprowadzenia jej na rynek i/lub użytkowaniu w krajach Unii. Takie oznaczenie musi znajdować się na wszystkich rodzajach odzieży ochronnej – podkreśla ekspertka.

Haftowane na odzieży symbole oznaczają jej właściwości ochronne.

Akceptacja nowej odzieży ochronnej przez pracowników

Jeżeli przy wykonywaniu danej czynności stwierdzono potrzebę stosowania odzieży ochronnej, to pracownicy mają obowiązek jej noszenia. Doświadczenie pokazuje, że im wygodniejsza w noszeniu jest dana odzież ochronna, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że będzie ona chętnie i zgodnie z przepisami używana przez pracowników. W końcu najlepsze nawet funkcje zabezpieczające nie zdadzą się na nic, jeśli ubranie mające chronić pracownika, będzie wisieć w szafie. Dlatego też istotne jest, by pracownicy mogli przetestować swoje nowe ubrania ochronne bezpośrednio na stanowiskach pracy.

 

Ważna jest tu tzw. kultura bezpieczeństwa w firmie. Istnieją co prawda odpowiednie zasady i przepisy, ale przełożony powinien być zawsze wzorem do naśladowania dla swoich pracowników. Jeśli sam nosi odzież ochronną i rozmawia o niej ze swoim zespołem, to łatwiej będzie mu budować świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy – uzupełnia dr Marta Kwaśny.

Komfort noszenia a funkcje ochronne

Można mówić o komforcie noszenia odzieży ochronnej, jeśli ubranie jest lekkie i wygodne, a jednocześnie zapewnia wystarczającą swobodę ruchów. Wyzwanie dla producentów odzieży ochronnej jest zatem oczywiste: taka odzież powinna łączyć komfort noszenia z odpowiednimi funkcjami ochronnymi. Jednak komfort może oznaczać również to, iż nie trzeba stale myśleć o odpowiedniej konserwacji odzieży. Korzystanie przez użytkownika odzieży ochronnej z usług, jakie oferuje np. firma MEWA, stanowi istotne odciążenie w zakresie prania, konserwacji, przechowywania oraz eliminuje konieczność stałego uzupełniania stanu odzieży ochronnej.

Odzież bezpieczna także w obliczu pandemii koronawirusa

Użytkownicy często zastanawiają się, czy wynajmowana odzież jest bezpieczna w dobie zagrożenia koronawirusem. Bezpieczeństwo odzieży w tym kontekście gwarantuje specjalna technologia prania. Wszystkie procesy prania odzieży w firmie MEWA odbywają się w temperaturze od 60 do 75 stopni Celsjusza. Temperatury te, wraz z zastosowanymi detergentami, całkowicie deaktywują wirusy. Skuteczność wirusobójcza tych środków jest potwierdzona przez odpowiednią instytucję badawczą – w firmie MEWA ubrania robocze i ochronne prane są zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha. Uprane sztuki odzieży transportowane są w specjalnych workach, by zapewnić bezpieczeństwo w zakresie higieny aż do chwili dostawy do użytkownika.

Profesjonalny usługodawca gwarantuje przestrzeganie zalecanych standardów

Utrzymywanie odzieży ochronnej w dobrym stanie polega na praniu i kontrolowaniu jej jakości. Ponadto odzież mająca specjalne przeznaczenie sprawdzana jest po praniu pod kątem jej prawidłowego funkcjonowania. Jeśli podczas kontroli okaże się, że dana sztuka odzieży nie spełnia wymagań, to jest ona odpowiednio wymieniana lub fachowo naprawiana. Profesjonalny dostawca usług tekstylnych doradza użytkownikom odzieży roboczej i ochronnej na podstawie analizy ryzyka, wspiera ich w doborze odpowiedniej odzieży oraz przejmuje wszelkie zadania związane z przygotowaniem, konserwacją oraz naprawą odzieży, łącznie z usługą jej odbioru i dostawy. Odciąża to właściciela firmy, a także gwarantuje, iż przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony, bezpieczeństwa i higieny. Użytkownik oszczędza tym samym czas i pieniądze, a w międzyczasie może skoncentrować się na innych ważnych dla niego celach biznesowych.

 

Źródło: MEWA

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).